XS_MDIVIEWPARENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MDIVIEWPARENT

Categorie

Model venster

Stel deze variabele in op TRUE zodat vensters alleen in het Tekla Structures-venster kunnen worden verplaatst.

Stel deze variabele in op FALSE zodat vensters over het hele Windows-bureaublad kunnen worden verplaatst. Hierdoor krijgt u meer werkruimte op het scherm doordat aanzichtvensters naar de voorgrond komen als u erop klikt en geopende dialoogvenster verborgen blijven achter deze aanzichtvensters. U kunt ook instellen dat het venster van Tekla Structures het hele bureaublad vult.

De standaardwaarde is TRUE.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Opmerking:

Deze variabele is ook van invloed op tekening aanzichten. Gebruik de variabelen XS_MDIZOOMPARENT en XS_MDIBASICVIEWPARENT om component-, standaard- en zoomvensters te beheren.

Raadpleeg ook

XS_​MDIZOOMPARENT

XS_​MDIBASICVIEWPARENT

Was this helpful?
Vorige
Volgende