XS_MDIBASICVIEWPARENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MDIBASICVIEWPARENT

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Model venster

Stel deze variabele in op TRUE (standaard) zodat verbindings- of standaardvensters in het Tekla Structures-venster kunnen worden verplaatst.

Stel deze variabele in op FALSE zodat verbindings- of standaardvensters over het hele Windows-bureaublad kunnen worden verplaatst.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Raadpleeg ook

XS_​MDIVIEWPARENT

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende