XS_MAXIMUM_NUMBER_OF_PLANES_TO_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAXIMUM_​NUMBER_​OF_​PLANES_​TO_​NAME

Categorie

Modelleringseigenschappen

Gebruik deze optie om te definiëren hoeveel vlakken door Tekla Structures worden benoemd wanneer de vlakken worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het definiëren van afstandsvariabelen. De standaardwaarde is 400.

Wanneer het maximumaantal vlakken is bereikt, stopt Tekla Structures met het benoemen van de vlakken en wordt de naam Ongedefinieerd vlak voor de rest van de vlakken gebruikt.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende