XS_MAX_SPACE_BETWEEN_COMPLEX_ASSEMBLY_PARALLEL_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​SPACE_​BETWEEN_​COMPLEX_​ASSEMBLY_​PARALLEL_​PARTS

Categorie

Maatvoering: onderdelen

Met deze variabele kunt u de maximale toegestane afstand tussen parallelle onderdelen definiëren zodat deze in Tekla Structures als één worden bemaat. De standaardwaarde is 1000.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model dezelfde.

Was this helpful?
Vorige
Volgende