XS_MAX_FRACTIONS_IN_MODEL_DIMENSION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​FRACTIONS_​IN_​MODEL_​DIMENSION

Categorie

Inches

Hiermee definieert u de meetnauwkeurigheid in modellen in de Engelse rol van de Amerikaanse omgeving. Deze nauwkeurigheid is bijvoorbeeld van invloed op de Engelse afmetingen die met de tool Meten worden weergegeven. U kunt elk nummer invoeren maar u moet nummers zoals 8, 16, 32, 64, 128 en 256 gebruiken. De standaardwaarde is 16.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model dezelfde.

Voorbeeld

Als u de nauwkeurigheid van 1/32 wilt gebruiken, stelt u deze variabele op 32 in.

Was this helpful?
Vorige
Volgende