XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​DECIMALS_​IN_​PROFILE_​NAME

Categorie

Profielen

Met deze variabele kunt u het aantal decimalen in profielnamen in headers van het NC-bestand definiëren. De standaardwaarde is 1.

Opmerking:

Deze variabele heeft alleen invloed op platen die rechtstreeks in het model zijn gemaakt. De variabele XS_​PLATE_​ROUNDING_​DECIMALS is van invloed op platen die door componenten zijn gemaakt.

Deze variabele werkt alleen voor platen als u de variabele XS_​USE_​NEW_​PLATE_​DESIGNATION instelt op TRUE op de pagina Plaatwerk in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Was this helpful?
Vorige
Volgende