XS_MAX_ANGLE_TOLERANCE_BETWEEN_COMPLEX_MAIN_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​ANGLE_​TOLERANCE_​BETWEEN_​COMPLEX_​MAIN_​PARTS

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Onderdeel maatvoering

Met deze variabele kunt u het maximale hoekbereik (0...1) definiëren waarin niet-parallelle onderdelen in Tekla Structures als één worden bemaat. De standaardwaarde is 0.01.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model dezelfde.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende