XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_MARK​​​​_PLACING​​​​_ANGLE​​​​_CLOSE​​​​_TO​​​​_45​​​​_DEGREES

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Labels - algemeen

Als u labels met aanhaallijnen onder een hoek van 45 graden wilt plaatsen indien dat door de beveiligingsinstellingen wordt toegestaan, moet u ervoor zorgen dat de variabele XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES op TRUE is ingesteld. De standaardwaarde is TRUE.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende