XS_MACRO_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MACRO_​DIRECTORY

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Bestandslocaties

Hiermee kunt u een globale en een lokale map voor opgenomen macrobestanden specificeren. Macrobestanden zijn gewoonlijk afhankelijk van de taal en de omgeving en worden niet in een andere omgeving of taal uitgevoerd. Deze variabele is systeemspecifiek.

Gebruik een puntkomma (;) als scheidingsteken. Definieer niet meer dan twee macromappen.

Definieer eerst de globale map en vervolgens de lokale map, bijvoorbeeld:

set XS_MACRO_DIRECTORY=%XSDATADIR%environments\common\macros;%XSDATADIR%environments\uk\General\user-macros

Deze variabele wordt standaard ingesteld op ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\macros.

Opmerking:

Wijzig de globale map niet. U kunt indien nodig de lokale map wijzigen.

Wanneer u op de knop Toegang tot geavanceerde functies in Applicaties en componenten klikt, kunt u selecteren of u een globale of lokale macro wilt maken door Nieuwe macro > Lokaal of > Globaal te selecteren. De optie Lokaal wordt niet weergegeven als u de map niet hebt opgegeven.

Opmerking:

De macromap moet de submappen modeling en drawings bevatten.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende