XS_LOG_LEVEL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_LOG_LEVEL

Categorie:Snelheid en nauwkeurigheid

Gebruik deze variabele om te definiëren welke berichten Tekla Structures naar het logboekbestand van de sessiehistorie TeklaStructures_<user>.log schrijft.Stel het niveau van de logboekuitvoer op een van de volgende opties in:

  • DEBUG:alle logboekberichten worden weggeschreven
  • INFO:alle logboekberichten behalve debug-berichten worden weggeschreven
  • WARNING:alle logboekberichten behalve debug- en informatieberichten worden weggeschreven
  • ERROR:alleen fout- en bevestigingsberichten worden weggeschreven

De standaardwaarde is INFO.Het invullen van elke andere waarde dan een van de bovenstaande resulteert in logboekniveau INFO.

Deze variabele is systeemspecifiek en wordt uit teklastructures.ini gelezen. Over het algemeen hoeven systeemspecifieke instellingen niet te worden gewijzigd. Wijzig deze niet als u geen beheerder bent.

Was this helpful?
Vorige
Volgende