XS_LICENSE_SERVER_HOST

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​LICENSE_​SERVER_​HOST

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Met deze variabele kan de beheerder het licentieserveradres voor de gebruiker vooraf definiëren, zodat de gebruiker de kantoorlicentieserverpoort en hostnaam niet in het licentieverleningsdialoogvenster bij het voor het eerst starten van de Tekla Structures hoeft te selecteren.

U kunt deze variabele in een aangepast .ini-bestand toevoegen en bijvoorbeeld in startsnelkoppelingen voor het opstarten van teklastructures.exe gebruiken met de initialisatie die u hebt aangepast.

Geeft https als de waarde voor online licentieverlening op.

Voorbeeld

set XS_LICENSE_SERVER_HOST=https

Voer voor lokale licentie verlening de waarde voor de variabele op een van de volgende indelingen in:

port@host

port@ip-address

Voorbeeld

set XS_LICENSE_SERVER_HOST=27007@MY_LICENSE_SERVER_NAME

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende