XS_KEYIN_DEFAULT_MODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​KEYIN_​DEFAULT_​MODE

Categorie: Eigenschappen modelleren

Hiermee wordt de snapmodus gedefinieerd die Tekla Structures standaard gebruikt. Stel deze variabele in op RELATIVE (standaard), op ABSOLUTE of op GLOBAL.

In de modus relatief snappen zijn de coördinaten die u als zodanig zonder enige prefix in het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in invoert, zijn relatief ten opzichte van de laatste aangewezen positie.

In de modus absoluut snappen zijn de coördinaten gebaseerd op de oorsprong van het werkvlak.

In de modus globaal snappen zijn de coördinaten gebaseerd op de globale oorsprong en de globale x- en y-richting.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende