XS_KEEP_AUTOSAVE_FILES_ON_EXIT_WHEN_NOT_SAVING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​KEEP_​AUTOSAVE_​FILES_​ON_​EXIT_​WHEN_​NOT_​SAVING

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Modelleereigenschappen

Tekla Structures verwijdert automatisch opgeslagen bestanden wanneer u een model sluit, om schijfruimte te besparen. Als deze variabele op TRUE, verwijdert Tekla Structures deze bestanden niet, zelfs niet wanneer u Tekla Structures afsluit zonder het model op te slaan. De standaardwaarde is TRUE.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende