XS_JOINT_NUMBER_FORMAT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​JOINT_​NUMBER_​FORMAT

Categorie

Labels

De verbindingsnummers zijn zichtbaar in tekeningen wanneer u het veld Verbindingslabel instelt op Nummer in het dialoogvenster Eigenschappen verbindingslabel. Met deze variabele kunt u de notatie van het verbindingsnummer definiëren. U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om prefixtekst te definiëren.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

In XS_JOINT_NUMBER_FORMAT=J%3.3d:

  • J is de prefix.

    Met de rest van de string wordt het nummerformaat gedefinieerd.

  • Het eerste getal geeft de minimale breedte van het veld aan.

  • Het tweede getal geeft het minimum aantal nummers aan dat moet worden weergegeven.

  • % en d (geheel getal) geven de indeling aan.

Was this helpful?
Vorige
Volgende