XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Concrete Detailing

Stel deze variabele in op TRUE om stortbeheer in het huidige geopende model in te schakelen en insitu-betonstructuren als ononderbroken weer te geven. De commando's die stortobjecten en stortnaden in het model en de tekeningen weergeven en maken, zijn alleen beschikbaar als stortbeheer is ingeschakeld.

De standaardwaarde voor nieuwe modellen in de rol Concrete contractor is TRUE. In de andere standaardrollen is de standaardwaarde voor nieuwe modellen FALSE.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Attentie:

Als stortbeheer in het model is ingeschakeld, moet u dit niet via XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT uitschakelen, vooral niet gedurende het project. Dit kan tot problemen leiden als u tekeningen hebt die stortobjecten bevatten en als u uw model deelt. De stortobjecten en stortnaden in het model en de tekeningen kunnen ongeldig worden en u kunt het aan de stort gerelateerde modelleerwerk kwijtraken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende