De database Applicaties en componenten aanpassen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

De database Applicaties en componenten aanpassen

U kunt de instellingen van de databasedefinitie aanpassen met de databasedefinitiebestanden van de database Applicaties en componenten en een groepsstructuur instellen die voldoet aan de behoeften van uw bedrijf. Controleer altijd de instellingen en de groepsstructuur bij het bijwerken naar een nieuwe versie van Tekla Structures.

Databasedefinitiebestanden (ComponentCatalog.xml) kunnen zich bevinden in de mappen die door XS_SYSTEM, XS_FIRM, XS_PROJECT worden aangewezen en in de modelmap. Als er meerdere databasedefinitiebestanden zijn, combineert Tekla Structures de gegevens in de bestanden. Raadpleeg voor meer informatie over de zoekvolgorde voor mappen Zoekvolgorde voor mappen.

Wanneer u een groepsstructuur voor de database Applicaties en componenten maakt, definieert u het hoogste niveau van de structuur in een databasedefinitiebestand dat zich in een map bevindt die door XS_SYSTEM wordt aangewezen. Als u onnodige onderdelen van de groepsstructuur en database-inhoud van bepaalde rollen wilt verbergen, bewerkt u de databasedefinitiebestanden van deze rollen.

Raadpleeg voor algemene instructies over hoe u de database Applicaties en componenten moet gebruiken De database Applicaties en componenten gebruiken.

U kunt ook uw eigen Help-pagina's van het zijvenster van docenten voor de tools toevoegen in de Applicaties en componenten-database, zie Hulp van docent voor applicaties en componenten toevoegen.

De database bewerken

 1. Stel de variabele XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT in op TRUE om de databasedefinitiebestanden te bewerken.
 2. Klik in de database Applicaties en componenten op Toegang tot geavanceerde functies > Databasebeheer > Bewerkmodus en selecteer het catalogusdefinitiebestand dat u wilt bewerken.

  De lijst met bestanden geeft alle omgevingsmappen, de project- en bedrijfsmappen indien deze zijn gedefinieerd en de modelmap weer. U kunt de benodigde mappaden van het databasedefinitiebestand in XS_SYSTEM definiëren.

  Als XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT niet op TRUE is ingesteld, wordt naast de bestanden in de map XS_SYSTEM een klein waarschuwingspictogram weergegeven. De afbeelding geeft waarschuwingspictogrammen weer naast de bestanden die gedimd worden weergegeven.

  De bestanden die gedimd worden weergegeven bestaan niet, maar u kunt de bestanden maken door deze te selecteren en Ja te antwoorden in het berichtvenster Bewerkmodus te antwoorden.

  U kunt een bestaand bestand verwijderen door op de knop naast het bestand te klikken.

 3. Selecteer het bestand dat u wilt bewerken.

  Het vinkje vóór de mapnaam geeft het bestand weer dat momenteel wordt bewerkt.

 4. Maak nieuwe groepen en subgroepen om de database-inhoud te organiseren, klik met de rechtermuisknop in de database en selecteer Nieuwe groep....
 5. Verplaats de inhoud van Niet-gegroepeerde items naar de nieuwe groepen of naar andere vooraf gedefinieerde gebruikersgroepen. Als u een item naar een andere groep wilt verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op het item, selecteert u Aan groep toevoegen en selecteert u vervolgens de doelgroep.

  Het is van belang dat u de groep Niet-gegroepeerde items leeg laat, omdat alle van Tekla Warehouse gedownloade items in die groep worden geplaatst. Als u een item in een vooraf gedefinieerde groep plaatst, wordt het automatisch uit de niet-gegroepeerde items verwijderd.

  Voor instructies over hoe u inhoud aan een groep kunt verzamelen en deze als een database definitie bestand kunt publiceren, raadpleegt u Een groep in de database Applicaties en componenten publiceren.

De database onderhouden

Als u de structuur en de inhoud van de database Applicaties en componenten duidelijk en in orde wilt houden, moet u de groepen up-to-date en georganiseerd houden en de overbodige items uit de databasedefinitiebestanden verwijderen.

 1. Klik op in de rechterbenedenhoek in de database Applicaties en componenten om het berichtenlogbestand weer te geven:

  Als een in het databasedefinitiebestand gedefinieerd item uit de Tekla Structures-software wordt verwijderd, wordt het verwijderde item in het foutmeldingenlogboek van de database Applicaties en componenten opgenomen.

 2. Als het logboek referenties naar ontbrekende items bevat, bewerkt u het relevante bestand ComponentCatalog.xml om de referentie handmatig te verwijderen:

  We raden u aan een back-up van het bestand te maken voordat u het gaat bewerken.

 3. Test zorgvuldig dat deze wijzigingen geen verdere fouten veroorzaken of de groepsstructuur in de database Applicaties en componenten verknoeit. Controleer ten minste de Niet-gegroepeerde items en de groepen van de Oudere database.
 4. Onlangs toegevoegde items worden in de groep Niet-gegroepeerde items geplaatst. Als er nieuwe items in de groep staan, verplaatst u deze naar de geschikte vooraf gedefinieerde groepen en verbergt u deze indien nodig in specifieke rollen.
 5. Voeg indien nodig geschikte miniaturen aan de items toe.

Problemen met componenten of groepen in de database oplossen

Als een component of groep in de database Applicaties en componenten niet zoals verwacht werkt, kunt u een dump-bestand van de probleemoplossing genereren dat de gegevens weergeeft die worden gebruikt om de component of groep te maken.

 1. Klik in de database Applicaties en componenten op Toegang tot geavanceerde functies > Databasebeheer > Toon dumpcommando van geselecteerde component of groep.
 2. Selecteer in de database de component of groep, klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Troubleshootinggegevens dump.
 3. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend het pad van het doelbestand, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op Opslaan om het bestand op te slaan.

  Het bestand bevindt zich standaard in de huidige map \local\temp voor het model.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende