Gebruikelijke initialisatiebestanden (.ini-bestanden) en hun leesvolgorde

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Gebruikelijke initialisatiebestanden (.ini-bestanden) en hun leesvolgorde

Onderstaand ziet u een lijst met alle gebruikelijke initialisatiebestanden die worden gelezen wanneer Tekla Structures wordt gestart. De nummers geven bij het opstarten hun leesvolgorde aan. Als er conflicterende instellingen zijn, zullen zij de instellingen die eerder werden gelezen, negeren.

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in .ini-bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen invloed op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een bestand options.ini dat zich in de mappen bevindt die voor de variabelen XS_​FIRM of XS_​PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini-bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Opmerking:

Als u in een .ini-bestand een knop voor een variabele definieert, moet u dubbele procenttekens %%xxx%% rondom de knop gebruiken. Als u een knop in het dialoogvenster Variabelen definieert, gebruikt u alleen enkelvoudige procenttekens %xxx% rondom de knop. Typ bijvoorbeeld %%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%% voor de variabele XS_​BOLT_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE als u deze in een .ini-bestand definieert.

Als u wilt controleren welke bestanden zijn gelezen en wat hun leesvolgorde was, gaat u naar het menu Log > bestand > sessiehistorie<.

Bestand en leesvolgorde

Beschrijving

1. fonts_<lang>.ini

Dit bestand is optioneel en is alleen nodig voor talen die speciale tekens gebruiken. Een voorbeeld is het fonts_jpn.ini-bestand voor de Japanse taal.

Als het beschikbaar is, wordt dit bestand vanuit Tekla Structures\<version>\bin\ gelezen. Het wordt geïnstalleerd in de ..\bin-map wanneer Tekla Structures is geïnstalleerd.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

2. teklastructures.ini

Het bestand teklastructures.ini start Tekla Structures. Het wordt gelezen uit ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\.

Dit bestand bevat basissysteem instellingen, zoals de locatie van de software en de omgevingsbestanden. Dit bestand wordt geïnstalleerd in de ..\bin-map wanneer Tekla Structures is geïnstalleerd. Het wordt altijd gelezen bij het opstarten van Tekla Structures.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

3. lang_<lang>.ini

Dit bestand bevat de taalinstellingen. Het wordt gelezen uit ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\.

Dit bestand wordt geïnstalleerd in de ..\bin-map wanneer Tekla Structures is geïnstalleerd.

Welke lang_<lang>.ini-bestanden in de map ..\bin aanwezig zijn, is afhankelijk van de talen die u tijdens de software-installatie voor installatie hebt geselecteerd.

De taal die worden gelezen, is afhankelijk van de taal die u in het menu Bestand > Instellingen > Taal wijzigen in de vorige sessie van Tekla Structures hebt geselecteerd.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

4. env_global_default.ini

Dit bestand wordt als een standaard voor alle omgevingen gebruikt en bevat de globale instellingen. De instellingen in het bestand env_global_default.ini geven de basisprincipes voor alle omgevingsinstellingen, wereldwijd. De instellingen in dit bestand kunnen anders worden gelokaliseerd en gespecificeerd in een omgevingsspecifiek initialisatiebestand dat later dan dit bestand wordt gelezen.

Dit bestand wordt bij het opstarten van Tekla Structures altijd gelezen vanuit ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\ en wordt daar vanuit het installatiepakket van de algemene omgeving geïnstalleerd.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

5. Alle .ini-bestanden die in een snelkoppelings-/commandoregel met -I <name>.ini worden gedefinieerd.

Meestal geen.

6. env_<environment>.ini

De bestanden env_<environment>.ini bevatten alle variabelen die omgevingspecifieke instellingen hebben. Ze worden gelezen vanuit de omgevingsmap ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

De bestanden env_<environment>.ini die zich op uw computer bevinden, zijn afhankelijk van de omgevingspakketten die u hebt geïnstalleerd. Welk bestand env_<environment>.ini wordt gelezen, is afhankelijk van de omgeving die u in het opstartdialoogvenster van Tekla Structures selecteert.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

7. role_<role>.ini

De bestanden role_<role>.ini bevatten alle variabelen die bepaalde rolspecifieke instellingen hebben. Ze worden gelezen vanuit de omgevingsmap ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

De beschikbare rollen zijn afhankelijk van de omgevingen die u hebt geïnstalleerd.

U kunt de rol in het opstartdialoogvenster van Tekla Structures selecteren.

Met dit bestand wordt bijvoorbeeld gedefinieerd dat de Engelse rol van de Amerikaanse omgeving inches gebruikt, de breuken correct weergeeft en de invoer als Engels begrijpt. In metrische rol van de Amerikaanse omgeving worden metrische eenheden gebruikt.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

8. Alle .ini-bestanden die in een snelkoppelings-/commandoregel met -i <name>.ini worden gedefinieerd.

Meestal geen.

9. company.ini

Het bestand company.ini is met name handig voor grote bedrijven die bepaalde instellingen op ondernemingsniveau willen bundelen. Dit bestand wordt gelezen uit een map die met de variabele XS_​COMPANY_​SETTINGS_​DIRECTORY is gespecificeerd. Dit bestand wordt alleen gelezen als de variabele XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY is ingesteld.

Dit bestand wordt indien nodig door de systeembeheerder gemaakt. Het wordt niet door de installatie gemaakt.

10. user.ini

Het bestand user.ini is waar u uw persoonlijke gebruikersinstellingen kunt opslaan.

Dit bestand bevindt zich in dezelfde locatie als het gebruikerspecifieke bestand options.bin, bijvoorbeeld C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings.

De user.ini wordt in de hierboven genoemde locatie gemaakt wanneer u Tekla Structures voor het eerst start en met de huidige versie een model maakt en opslaat. Het wordt gelezen wanneer u Tekla Structures start.

De wijzigingen die u in de variabelen in het dialoogvenster Geavanceerde opties hebt gemaakt, overschrijven de instellingen in alle andere initialisatie bestanden als de variabele op beide locaties aanwezig is.

Als user.ini systeemopties heeft, worden deze altijd gelezen wanneer Tekla Structures wordt geopend.

Als user.ini er modelspecifieke opties zijn, worden deze gebruikt wanneer een nieuw model wordt gemaakt.

Als user.ini er gebruikerspecifieke opties zijn, worden deze gebruikt wanneer ze Tekla Structures voor de eerste keer worden gebruikt.

11. options.ini in systeemmap

De map wordt gespecificeerd met de variabele XS_​SYSTEM.

12. options.ini, bedrijfsspecifiek, indien aanwezig

13. options.ini, projectspecifiek, indien aanwezig

De bestanden option.ini die bedrijfs- of projectspecifieke modelinstellingen bevatten, worden opgeslagen en gelezen uit gebruikerslocaties die in de variabelen XS_​FIRM en XS_​PROJECT zijn opgegeven. Ze werken op de opgegeven manier voor het betreffende bedrijf of voor het opgegeven project, als het model is ingesteld om instellingen van deze locaties te lezen en als de gebruiker handmatig het bestand options.ini naar deze locaties heeft verplaatst. Een options.ini wordt in de bedrijfs- of projectmap gemaakt wanneer u het daarheen kopieert of verplaatst.

Het bijwerken van modelspecifieke en gebruikerspecifieke variabelen kan alleen worden gedaan vanuit het dialoogvenster Geavanceerde opties of vanuit een options.ini die in de modelmap aanwezig is. Niet vanuit de bedrijfs- of projectspecfieke options.ini-bestanden.

De options.ini in de bedrijfs- of projectmap wordt gelezen wanneer u Tekla Structures start of het model opent.

14. options.ini, modelspecifiek

De options.ini in de modelmap.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende