Foutmeldingen in de multi-user modus

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Foutmeldingen in de multi-user modus

Foutmelding Probleem Oplossing

Conflicten bij het schrijven naar de database

Meer dan één gebruiker heeft een object gewijzigd. Controleer het bestand conflict.log. Hierin worden de GUID-nummers vermeld van de objecten die door meer dan één gebruiker zijn gewijzigd. Dit is meestal geen ernstig probleem. Het is niet nodig om de tool Controleer database te gebruiken. Zie ook Opslaan in de multi-user modus.

Kan model niet opslaan. Mogelijke oorzaken zijn:

- schijf vol of schrijfbeveiliging

- er staan vergrendelde .tmp-bestanden in de modelmap

U hebt geprobeerd een multi-user model op te slaan op een computer of in een map waartoe u geen toegang had.
  • Controleer of u gemachtigd bent om naar de modelmap te schrijven.
  • Controleer of er voldoende schijfruimte is om het model op te slaan.
  • Start de computer waarop u het model wilt opslaan opnieuw op. Probeer het model opnieuw op te slaan.
  • Verwijder de .tmp-bestanden uit de modelmap.

Database vergrendeld. Het model kan niet worden geopend

De computer reageerde niet meer bij het opslaan van model, waardoor het model vergrendeld is. Als u het model wilt ontgrendelen, moet de gebruiker waarvan het besturingssysteem niet meer reageerde het model in de multi-user modus openen en opslaan.

Autosaved model kan niet gelezen worden als een normaal model in de multi-user modus

Een automatisch opgeslagen multi-user bestand kan niet worden geopend in de single-user modus om te voorkomen dat verkeerde bestandstypen worden gelezen. U mag automatisch opgeslagen bestanden niet hernoemen of verplaatsen. U mag het automatisch opgeslagen bestand van een single-user model niet openen in de multi-user modus of omgekeerd.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende