Multi-user-systeem

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Multi-user-systeem

Een multi-user-systeem van Tekla Structures wordt op een TCP/IP-netwerk uitgevoerd en bestaat uit:

 • Een servercomputer die de multi-user-server uitvoert (xs_server.exe opgestart door het hulpprogramma AlwaysUp)

 • Een bestandsservercomputer met het hoofdmodel

 • Clientcomputers waarop Tekla Structures wordt uitgevoerd

Voor informatie over de aanbevolen multi-user-instellingen raadpleegt u Tekla Structures hardwareaanbevelingen voor multi-user 2.5.0.

Tekla Structures multi-user-server als een service

De multi-user server van Tekla Structures wordt uitgevoerd als een service die automatisch wordt gestart als u de computer opstart. U hoeft niet zich bij de service aan te melden.

De multi-user server van Tekla Structures voert de volgende hoofdtaken uit:

 • Vergrendelt het model als iemand opslaat of het model nummert

 • Identificeert clientcomputers

 • Actieve multi-users worden bijgehouden

 • Er worden nummers aan overzichttekeningen en verzameltekeningen gegeven

 • Er worden waarschuwingen weergegeven als een andere gebruiker tekeningen of hetzelfde modelobject al heeft bewerkt of momenteel aan het bewerken is

Als u de prestaties van een multi-user systeem wilt optimaliseren, voert u zo weinig mogelijk andere programma´s op de multi-user server van Tekla Structures uit.

Server stopzetten

Gebruikers moeten hun werkmodellen in het hoofdmodel opslaan voordat de multi-user server van Tekla Structures wordt stopgezet.Als de service voor het opslaan van de werkmodellen wordt gestopt, bijvoorbeeld omdat de servercomputer opnieuw moet worden gestart, start u de service eenvoudigweg opnieuw en laat u gebruikers hun werkmodellen in het hoofdmodel opslaan.

Installeer Tekla Structures de multi-user server als een service

De installatiesoftware van de multi-user server van Tekla Structures installeert de multi-user server als een service. Als u de server hebt geïnstalleerd, is de service altijd beschikbaar en wordt deze automatisch gestart als de servercomputer wordt gestart. U hoeft niet iedere keer als u uw computer start in te loggen en de server handmatig te starten. Met de multi-user server van Tekla Structures kunnen veel gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde model werken.

We raden u aan de nieuwste beschikbare versie van de multi-user server te gebruiken, ongeacht welke Tekla Structures-versie u gebruikt.

 1. Download het installatiebestand van de software van de multi-user server vanaf Tekla Downloads.
 2. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie te voeren.
 3. Volg de stappen in de installatiewizard om de installatie te voltooien.

  De server wordt standaard geïnstalleerd in:

  c:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server

  U kunt dit installatiepad tijdens de installatie niet wijzigen.

  Als u de multi-user server voor op uw eigen computer installeert, is de servernaam de naam van uw computer.

  De multi-user server gebruikt TCP/IP-poort 1238.

Het installatielogboek wordt naar het bestand xs_server.log geschreven dat beschikbaar is in c:\ProgramData\TeklaStructuresServer.

De multi-user serverservice opnieuw starten

Als u een foutmelding krijgt die aangeeft dat het model is vergrendeld, kan het handig zijn om de multi-user serverservice van Tekla Structures opnieuw te starten. U kunt de multi-user serverservice opnieuw starten zonder de servercomputer opnieuw te starten.

 1. Zorg ervoor dat alle gebruikers van de multi-user server van Tekla Structures bij Tekla Structures zijn afgemeld.
 2. Zoek en open de servercomputer die de multi-user serverservice van Tekla Structures host.

  De naam van de servercomputer is hetzelfde als de servernaam die u invoert wanneer u zich bij het multi-user model aanmeldt.

 3. Ga op de servercomputer naar ..\ProgramData\TeklaStructuresServer.

  Bijvoorbeeld C:\ProgramData\TeklaStructuresServer.

  In de map ..\ProgramData\TeklaStructuresServer kunt u een bestand met de naam tcpip_localhost_<xxxx>.db vinden.

 4. Als het bestand tcpip_localhost_<xxxx>.db in de map ..\ProgramData\TeklaStructuresServer bestaat, verwijdert u het bestand.

  Als het bestand tcpip_localhost_<xxxx>.db niet in de map <root folder>\ProgramData\TeklaStructuresServer bestaat, slaat u stap 4 over.

 5. Open het menu Start van Windows en voer Services in het zoekveld in.
 6. Klik op Services.
 7. In het dialoogvenster Services zoekt en selecteert u Tekla Structures Multiuser Server.
 8. Klik op Opnieuw starten en wacht totdat de multi-user service van Tekla Structures opnieuw start.

We raden u aan een bepaald tijdstip tijdens de werkdag te reserveren wanneer de multi-user serverservice opnieuw wordt gestart.

U kunt de app Taakplanner in Windows gebruiken om een taak te maken die de multi-user server van Tekla Structures automatisch opnieuw start.

Een nieuw exemplaar van de multi-user serverservice installeren

U kunt meerdere exemplaren van de multi-user serverservice van Tekla Structures op dezelfde servercomputer hebben.

Het installeren van nieuwe exemplaren van de multi-user serverservice is erg belangrijk als u meerdere modellen met dezelfde naam wilt hebben, omdat de multi-user server de modelnaam gebruikt om modellen te identificeren.

U kunt ongeveer 80 exemplaren van de multi-user serverservice van Tekla Structures op dezelfde servercomputer hebben. Het exacte maximumaantal exemplaren is niet bekend. Als u een groot aantal multi-user serverservices nodig hebt, raden we u aan de services tussen meerdere servercomputers te verdelen.

 1. Zoek en open de servercomputer die de multi-user serverservice host.

  De naam van de servercomputer is hetzelfde als de servernaam die u invoert wanneer u zich bij het multi-user model aanmeldt.

 2. Ga naar C:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server.
 3. Als u een nieuw exemplaar van de multi-user serverservice van Tekla Structures wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op TS_MUSaas_Install.
 4. Selecteer Als beheerder uitvoeren en klik op Ja om te bevestigen.

  Het bijbehorende opdrachtpromptvenster wordt geopend. U kunt de standaard servicenaam, het poortnummer en de bestemming voor het nieuwe exemplaar zien. Het laatste teken van de servicenaam is de identificeerder van het exemplaar.

  De standaard identificeerder is 2 terwijl het standaard poortnummer 1239 is.

 5. Wijzig indien nodig de identificeerder of het poortnummer van het nieuwe exemplaar.

  Taak

  Actie

  De identificeerder wijzigen

  1. Druk op I op het toetsenbord.

  2. Druk op Enter.

  3. Voer de nieuwe identificeerder in.

  4. Druk op Enter om de identificeerder te wijzigen.

  Het poortnummer wijzigen

  1. Druk op P op het toetsenbord.

  2. Druk op Enter.

  3. Voer het nieuwe poortnummer in.

  4. Druk op Enter om het poortnummer te wijzigen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op een toets op het toetsenbord behalve voor I, P of Q.

  Er wordt een nieuw exemplaar van de multi-user server van Tekla Structures geïnstalleerd en gestart.

 7. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord om het opdrachtpromptvenster te sluiten.

De installatie van een exemplaar van de multi-user serverservice verwijderen

Als u een exemplaar van de multi-user serverservice van Tekla Structures moet verwijderen, doet u het volgende:

 1. Zoek en open de servercomputer die de multi-user serverservice host.

  De naam van de servercomputer is hetzelfde als de servernaam die u invoert wanneer u zich bij het multi-user model aanmeldt.

 2. Ga naar C:\Program Files (x86)\Tekla Structures Multiuser Server.
 3. Als u een nieuw exemplaar van de multi-user serverservice van Tekla Structures wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op TS_MUSaas_Uninstall.
 4. Selecteer Als beheerder uitvoeren en klik op Ja om te bevestigen.

  Het bijbehorende opdrachtpromptvenster wordt geopend.

 5. Voer de identificeerder van het exemplaar dat u wilt verwijderen in en druk op Enter.

  De identificeerder is het laatste teken van de exemplaarnaam. Als de exemplaarnaam bijvoorbeeld Tekla Structures Multiuser Server 2 is, is de identificeerder 2.

 6. Voer Y in om het verwijderen van het exemplaar te bevestigen en druk op Enter.

  Het geselecteerde exemplaar van de multi-user serverservice van Tekla Structures is gestopt en verwijderd. Alle bestanden die in de gekoppelde multi-user servermap zijn opgeslagen, worden verwijderd.

 7. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord om het opdrachtpromptvenster te sluiten.

De server van een multi-user model wijzigen

U kunt de Tekla Structures-server van een multi-user model wijzigen.

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Multi-user server wijzigen.
 2. Voer de nieuwe servernaam in of selecteer deze in de lijst.
 3. Klik op Wissel.

  Als de verbinding met de nieuwe server niet tot stand kan worden gebracht, wordt de oude verbinding hersteld.

Opmerking:

Het bestand .This_is_multiuser_model dat zich in de modelmap bevindt, definieert of het model een multi-user model of een single-user model is.Het bestand bevat ook de naam van de server.U kunt het bestand in elke standaardteksteditor openen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende