Toegangsrechten in de multi-user modus

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Toegangsrechten in de multi-user modus

U kunt privileges gebruiken om toegangsrechten te definiëren. De persoon die het model heeft gemaakt of iemand van dezelfde organisatie kan toegangsrechten van het model definiëren met privileges. In de praktijk worden de privileges van het model via het bestand privileges.inp gedefinieerd.

Door het bestand privileges.inp te wijzigen, kunt u het volgende definiëren:

 • toegang om gebruikersattributen te wijzigen.

 • toegang om objecteigenschappen te wijzigen. Dit wordt gedaan door objecten te vergrendelen en ontgrendelen.

 • toegang om nummeringsinstellingen te wijzigen.

 • toegang om gebruikers op een multi-user server te verwijderen.

 • toegang om standaardbestanden op te slaan.

U kunt voorkomen dat uw model en tekeningen per ongeluk worden gewijzigd door het gebruikersattribuut (UDA) Vergrendeld, tekeningvergrendelingen of vergrendelingen in de Fasemanager te gebruiken.Als u het gebruikersattribuut Vergrendeld en de privileges samen gebruikt, kunt u zelfs voorkomen dat bepaalde gebruikers of organisaties uw model wijzigen.

U kunt de toegang tot het model bijvoorbeeld beperken zodat een controleur alleen statusattributen kan wijzigen. Of u kunt voorkomen dat bepaalde gebruikers de gebruikersattributen wijzigen die voor goedkeuring of fabricage- en montagestatus worden gebruikt.

Het bestand privileges.inp wordt ook gebruikt in Tekla Model Sharing om te definiëren welke gebruikers de gebruikersattributen of nummeringsinstellingen van een gedeeld model mogen wijzigen en standaardbestanden mogen opslaan.

Toegangsrechten in het bestand privileges.inp wijzigen

Hoe de privileges werken:

 • Het bestand privileges.inp bedient een gebruikersinterface voor het bijwerken van de privileges in een model.

 • De privileges worden uit het bestand privileges.inp geladen en in het model opgeslagen.

 • De privileges worden alleen uit het bestand privileges.inp geladen als de huidige gebruiker dit mag doen.

 • Als er geen bestand privileges.inp is of het niet kan worden geladen, worden de privileges gebruikt die (eventueel) al in het model zijn opgeslagen.

 • Als u geen privileges instelt, hebben alle gebruikers volledige rechten.

 • Tekla Structures controleert de standaardprivileges in het bestand privileges.inp wanneer u een model maakt en elke keer wanneer u een model opent.

 • Tekla Structures zoekt eerst in de huidige modelmap naar het bestand en vervolgens in de map die voor de variabele XS_​INP is gedefinieerd.

Opmerking:

Alleen de persoon die het model heeft gemaakt of iemand van dezelfde organisatie kan de privileges van het model via het bestand privileges.inp wijzigen.

Als u de toegangsrechten wilt wijzigen:

 1. Sluit het model.

 2. Open het bestand privileges.inp dat zich in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp bevindt in een willekeurige teksteditor.

 3. Wijzig de gewenste instellingen en sla het bestand op.

 4. Open het model opnieuw.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van het bestand privileges.inp.De slash (/) of backslash (\) scheidt de gebruikersnaam van de organisatie (<organisatie>/<gebruiker>).Als er geen gebruikersnaam wordt ingevoerd, betekent dat iedereen in het bedrijf.Elke rij bevat drie kolommen die door tabs worden gescheiden.

Als u de privileges aan slechts één gebruiker of alleen aan sommige gebruikers wilt geven, moet u eerst iedereen uitsluiten en de gebruikers opnemen die u de privileges wilt geven.

De organisatie- en de gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig.COMPANYA is bijvoorbeeld niet hetzelfde als companyA.

Opties in het bestand privileges.inp

De volgende commando's zijn beschikbaar in het bestand privileges.inp:

 • toegang om elk gebruikersattribuut (UDA) te wijzigen - attribute:UDA_NAME

 • toegang om objecteigenschappen te wijzigen - attribute:OBJECT_LOCKED

 • toegang om nummeringsinstellingen te wijzigen - action:PartnumbersOptions

 • toegang om nummering uit te voeren - action:PerformNumbering

 • toegang om gebruikers in een multi -user model te verwijderen - action:AllowMultiuserKick

 • toegang om standaardbestanden op te slaan - action:SaveStandard

 • toegang om watermerken aan afgedrukte tekeningen toe te voegen - action:DrawingWatermark

Wanneer u het recht aan slechts één gebruiker of enkele gebruikers wilt geven, moet u eerst iedereen uitsluiten en vervolgens de gebruikers opnemen.

Kolom

Optie

Beschrijving

beschermd gebruikersattribuut

attribuut:naam

Beïnvloedt de beschermde ´naam´ van het gebruikersattribuut.Controleer de exacte spelling van de naam in het bestand objects.inp.

OF

actie

actie:naam

Beïnvloedt de "naam" van de actie.De beschikbare acties:

 • PartnumbersOptions:Beheert toegang tot de nummeringsinstellingen.

  Beperking:alleen volledig/geen

 • PerformNumbering:Beheert toegang tot het uitvoeren van de nummering.

 • AllowMultiuserKick:Beheert toegang tot het verwijderen van gebruikers uit een multi -user model.

  Beperking:alleen volledig/geen

 • SaveStandard:Beheert toegang tot het opslaan van standaardbestanden.

  Beperkingen:alleen standaard

 • DrawingWatermark:Beheert toegang tot het toevoegen watermerken voor afgedrukte tekeningen.

gebruiker

everyone

Alle gebruikers

domein/

Beïnvloedt alle gebruikers in het netwerkdomein 'domein'.

domein/nn

Beïnvloedt de gebruiker 'nn' in het netwerkdomein 'domein'.

nn

Beïnvloedt de gebruiker 'nn'.

rechten

full

De gebruiker kan het gebruikersattribuut wijzigen.

view

De gebruiker kan het gebruikersattribuut weergeven, maar het niet wijzigen.Deze optie verschijnt gedimd voor de gebruiker.

none

Het gebruikersattribuut is verborgen voor de gebruiker.

Gebruikersattribuut vergrendeld

Als u objecten tegen het per ongeluk wijzigen wilt beschermen, kunt u het gebruikersattribuut (UDA) Vergrendeld gebruiken.

U kunt het gebruiken voor:

 • onderdelen (voor liggers, kolommen, enzovoort afzonderlijk)

 • bouten

 • lassen

 • specifieke tekeningtypen

 • projecteigenschappen

 • fase-eigenschappen

Het gebruikersattribuut (UDA) Vergrendeld heeft drie waarden, Ja, Nee en Organisatie.Wanneer u Ja hebt ingesteld, is het object vergrendeld en kunt u de eigenschappen niet wijzigen.U kunt alleen gebruikersattributen van een object wijzigen die geen invloed hebben op de nummering.Als u probeert een vergrendeld object te wijzigen of te verwijderen, geeft Tekla Structures de volgende waarschuwing:

"Er zijn vergrendelde objecten, zie lijst.De bewerking kon niet worden uitgevoerd."

Het attribuut OBJECT_LOCKED in het bestand objects.inp definieert of het gebruikersattribuut (UDA) Vergrendeld in de gebruikersinterface van Tekla Structures zichtbaar is.

Opmerking:

Zorg dat de nummering actueel is voordat u objecten vergrendelt.

Toegang beheren tot objecten in een multi-user model vergrendelen en ontgrendelen

Gebruik het attribuut OBJECT_LOCKED in het bestand privileges.inp om de toegang van gebruikers in het gebruikersattribuut (UDA) op Vergrendeld in te stellen om op deze manier te voorkomen dat gebruikers objecten vergrendelen en ontgrendelen.

Voorbeeld

Alleen de gebruikers man en man2 hebben de volledige rechten om objecten te vergrendelen en te ontgrendelen.Het attribuut wordt verder voor iedereen verborgen:

Opmerking:

Als u andere gebruikersattributen wilt beschermen, moet u deze in het bestand privileges.inp vermelden.

Toegang beheren tot nummering in een multi-user model

Gebruik de PartnumbersOptions in het bestand privileges.inp om de toegang van gebruikers tot de nummeringseigenschappen te beperken en om op deze manier te voorkomen dat onbevoegde gebruikers de nummeringsinstellingen wijzigen.

Opmerking:

De gebruikers kunnen nog een nummering uitvoeren, zelfs als ze geen privilege hebben om de nummeringsinstellingen te wijzigen.

Als een gebruiker die geen privileges heeft om eigenschappen in het dialoogvenster Nummering instelling te wijzigen het dialoogvenster probeert te openen, geeft Tekla Structures een waarschuwingsbericht weer met de mededeling dat de gebruiker niet de vereiste privileges heeft.

Voorbeeld

Alleen admin kan de eigenschappen in het dialoogvenster Nummering instelling wijzigen:

Toegang beheren tot het opslaan van standaardbestanden in een multi-user model

Gebruik de actie SaveStandard in het bestand privileges.inp om de toegang van gebruikers te beheren tot het opslaan van standaardbestanden.

Voorbeeld

Alleen admin heeft rechten om standaardbestanden in het netwerkdomein ORGANIZATION op te slaan:

Toegang beheren tot het verwijderen van gebruikers uit een multi-user model

Gebruik de actie AllowMultiuserKick in het bestand privileges.inp om de machtigingen te beperken voor het verwijderen van gebruikers uit een multi-user model.

In het dialoogvenster Actieve multi-users kunt u definiëren dat ongewenste actieve multi-users uit de gebruikerslijst kunnen worden verwijderd. Dit is bijvoorbeeld handig als er een toepassingsfout op de computer van de gebruiker is opgetreden en de vergrendelingen op vergrendelde objecten moeten worden gewist door de gebruiker te verwijderen.

Definieer de actie AllowMultiuserKick in het bestand privileges.inp en geef volledige machtigingen aan de gebruiker die ander gebruikers uit het model wil kunnen verwijderen.

Voorbeeld

Alleen de gebruiker jsmith heeft volledige machtigingen om gebruikers te verwijderen:

Om een gebruiker te verwijderen:

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Actieve multi-users.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een gebruiker die u wilt verwijderen en selecteer Vergrendelingen wissen.

 3. Klik op Verversen om de gebruiker te verwijderen.

  Alle vergrendelingen die de gebruiker op objecten heeft en de gebruiker zelf worden hier verwijderd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende