Applicaties

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Applicaties

De beschikbare applicaties, macro's en tekeningplugins bevinden zich in het gedeelte Applicaties van de database Applicaties en componenten. U kunt ook eigen macro's opnemen en deze in de lijst weergeven.

Macro's

Macro's worden als .cs-bestanden in de map \drawings of \modeling opgeslagen onder de mappen die met de variabele XS_​MACRO_​DIRECTORY zijn gedefinieerd. Deze variabele wordt standaard ingesteld op ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\macros.

Behalve deze globale map kunt u een lokale map definiëren en lokale macro's (bijvoorbeeld omgevingsmacro's of bedrijfsmacro's) daar opslaan. Geef behalve de globale map de map van de lokale macro voor de variabele XS_MACRO_DIRECTORY op. Definieer eerst de globale map en vervolgens de lokale map. Als u een macro maakt, moet u deze als globaal of lokaal instellen en de macro wordt volgens uw selectie in de globale of lokale map geplaatst. De macro's in de globale map worden eerst gelezen.

Voorbeeld van de definitie voor XS_MACRO_DIRECTORY die een globale map en een lokale map bevat:

%XSDATADIR%environments\common\macros;%XSDATADIR%environments\uk\General\user-macros

Macro's in de Model Editor

Macro Beschrijving

AutoConnectSelectedParts

Hiermee kunt u automatisch verbindingen maken zonder het dialoogvenster AutoVerbinding te openen.

AutomaticSplicingTool

Hiermee kunt u lange wapeningsstaven en staafgroepen die de voorraadlengte overschrijden, splitsen en verbindingen in gesplitste locaties maken.

ContinuousBeamReinforcement

Hiermee kunt u een doorlopende balk wapenen. De macro maakt hoofdstaven aan de boven- en onderzijde, beugels, fittingen en extra onder- en bovenstaven met systeemcomponenten.

Convert_DSTV2DXF

Hiermee maakt u NC-bestanden in DXF-indeling door DSTV-bestanden naar DXF-bestanden te converteren.

CreateSurfaceView

Hiermee maakt u een automatisch uitgelijnd vlakvenster.

CreateSurfaceView_wEdge

Hiermee maakt u een vlakvenster en lijnt u het werkvlak uit langs de rand die u selecteert.

DesignGroupNumbering

Hiermee kunt u onderdelen op ontwerpgroepen nummeren zodat u de onderdelen in tekeningen en lijsten uit elkaar kunt houden.

DirectoryBrowser

Hiermee kunt u de locatie van de verschillende Tekla Structures-bestanden en -mappen zoeken en wijzigen, en gebruikersinstellingen aanpassen.

RebarClassificator

Hiermee kunt u de wapeningsstaven en wapeningsnetten op hun volgorde van diepte in betonnen platen en panelen classificeren.

RebarSeqNumbering

Hiermee kunt u betonelementspecifieke doorlopende nummers (1, 2, 3…) aan de wapening in het model toewijzen.

RebarSplitAndCoupler

Hiermee kunt u een wapeningsstaafgroep splitsen en koppelmoffen met betrekking tot de richting van de aangewezen punten toevoegen.

UpdateRebarAttributes

Hiermee kunt u de gebruikersattributen (UDA's) van de koppelmoffen en de eindankers beheren die door Koppelmofwapening en ankertools worden gemaakt.

Macro's in de Tekening Editor

Macro Beschrijving

Oppervlaktesymbolen in tekeningen toevoegen

Hiermee kunt u oppervlaktesymbolen in betontekeningen toevoegen.

Kopiëren met offsets (tekeningtools)

Hiermee kunt u lijnen, cirkels, polylijnen, polygonen en rechthoeken met offsets kopiëren.

Afwerkingen maken (tekeningtools)

Hiermee verbindt u twee snijdende lijnen door de twee geselecteerde lijnen naar hun snijpunt te verlengen.

Afwerkingen maken (tekeningtools)

Hiermee kunt u afwerkingen tussen twee lijnen maken met de afstand die u opgeeft.

Momentverbindingssymbolen (tekeningtools)

Hiermee kunt u momentverbindingssymbolen maken om de liggers weer te geven die via buigstijve verbindingen met kolommen worden verbonden.

Maatlijnlabels voor alle staven maken

Hiermee kunt u in één keer maatlijnen aan alle staven toevoegen.

Geselecteerde maatlijnen verbreden

Hiermee kunt u smalle maatlijnen verbreden om ze beter leesbaar te maken.

Label wapeningslagen

Hiermee kunt u wapeningsstaaflayers met verschillende labelstijlen en lijntypen in een tekening labelen.

Venster voor wapeningsnetten maken

Hiermee kunt u tekeningaanzichten maken die elk één wapeningsnet bevatten.

Wijziging wolken verwijderen

Hiermee kunt u in één keer vanuit een geopende tekening wijzigingssymbolen van maatlijnen, wijzigingssymbolen van labels en wijzigingssymbolen van associatieve opmerkingen verwijderen.

Extensies (.tsep)

U kunt Tekla Structures-extensies downloaden die de bestandsextensie .tsep van Tekla Warehouse hebben en deze extensies in de database Applicaties en componenten importeren. Als u Tekla Structures opnieuw start, worden de geïmporteerde extensies geïnstalleerd en aan de groep Niet-gegroepeerde items in de database toegevoegd. U kunt ze naar een geschikte groep verplaatsen.

Groepen in de database Applicaties en componenten publiceren

U kunt inhoud toevoegen aan een groep die u in de database Applicaties en componenten maakt. U kunt vervolgens de groep publiceren als een databasedefinitiebestand om deze voor andere Tekla Structures-gebruikers beschikbaar te maken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende