Logboekbestanden

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Logboekbestanden

Tekla Structures schrijft informatie weg naar logbestanden wanneer u bijvoorbeeld een model wilt nummeren of opslaan.

Bestand

Beschrijving

analysis.log

Tekla Structures slaat gegevens in dit bestand op als u de berekening uitvoert. Het bestand bevat ook gegevens over de fouten die tijdens de verdeling van de lasten zijn opgetreden. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

check_database.log

Tekla Structures slaat gegevens in dit bestand op wanneer u het commando Repareren in het menu Bestand > Controleer en repareer > Model uitvoert. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

ClashCheck.log

Bevat clashes die in de meest recente clash check zijn gevonden. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

ClientLog_cat.txt

ClientLog_dog.txt

De logboekbestanden van de klant bevatten diagnostische gegevens en foutberichten met betrekking tot de deelservice Tekla Model Sharing, zoals het maken van een verbinding met de deelservice of de status van de deelservice. De logboekbestanden van de klant worden in de map \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing opgeslagen.

Het logboek van de klant bevat twee logboekbestanden met de maximale grootte van 1 MB zodat de gegevens niet te veel schijfruimte gebruiken. Als de maximale bestandsgrootte van het bestand ClientLog_cat.txt wordt bereikt, wordt het schrijven naar het logboek naar het bestand ClientLog_dog.txt overgeschakeld en andersom. Elke keer als er van logboekbestand van de klant wordt gewisseld, worden alle voorheen opgeslagen gegevens in het huidige logboekbestand gewist voordat nieuwe logboek gegevens naar het logboekbestand worden geschreven.

ComponentCatalog_<user>.log

Bevat informatie over het oplossen van problemen met betrekking tot de database Applicaties en componenten en fouten die in de database Applicaties en componenten zijn opgetreden. Fouten in de databasedefinitiebestanden worden bijvoorbeeld in het bestand ComponentCatalog_<user>.log opgeslagen. Dit logboekbestand wordt opgeslagen in de map \logs onder de huidige modelmap.

Een beperkt aantal oudere logboekberichten (circa 1024 kB) die betrekking hebben op de database Applicaties en componenten worden gearchiveerd en in het bestand ComponentCatalog_ <user>.bak.log opgeslagen.

conflict.log

Bevat conflicten die in de multi-user modus zijn opgetreden wanneer meer dan één gebruiker een object heeft gewijzigd. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

DocumentManager_<user>.log

Bevat informatie over het oplossen van problemen met betrekking tot de Documentmanager en fouten die in de Documentmanager zijn opgetreden. Dit logboekbestand wordt opgeslagen in de map \logs onder de huidige modelmap.

Een beperkt aantal oudere logboekberichten (circa 256 kB) die betrekking hebben op de Documentmanager worden gearchiveerd en in het bestand DocumentManager_ <user>.bak.log opgeslagen.

DPMPrinter_<user>.log

Bevat informatie over het oplossen van problemen met betrekking tot het afdrukken en eventuele fouten die bij het afdrukken van tekeningen of lijsten naar een printer, een plotbestand of een PDF-bestand zijn opgetreden. Dit logboekbestand wordt opgeslagen in de map \logs onder de huidige modelmap.

Een beperkt aantal oudere logboekberichten (circa 1024 kB) die betrekking hebben op het afdrukken worden gearchiveerd en in het bestand DPMPrinter2_ <user>.log opgeslagen.

drawing_cloning.log

Bevat gegevens over gekloonde tekeningen. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

drawing_history.log

Bevat gegevens over de historie van tekeningen. Gebruik de variabele XS_​DRAWING_​HISTORY_​LOG_​TYPE om de inhoud van het bestand te definiëren. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

dstv_nc.log

Elke keer wanneer u NC-bestanden maakt, slaat Tekla Structures gegevens over de verwerkte merken in dit bestand op. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

Elke keer als er een fout in Tekla Structures optreedt, wordt de fout in een foutenlogboekbestand opgeslagen. Foutenlogboekbestanden bevatten de beschrijving van fouten die op een bepaald moment zijn opgetreden. Als er bijvoorbeeld op 1 april 2019 om 9.15.30 uur een fout is opgetreden, is de naam van het gerelateerde foutenlogboekbestand error_<user>_20190401_091530.log. Dit logboekbestand wordt opgeslagen in de map \logs onder de huidige modelmap.

filetranerror.log

Wordt alleen gebruikt voor koud gewalste componenten zoals Albion, Ayrshire en Hispan. Als de componenten Bestandsoverdacht niet zoals verwacht werken, slaat Tekla Structures foutmeldingen in dit bestand op. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

modelsharing.log

Bevat de deelbewerkingen die in Tekla Model Sharing zijn uitgevoerd. Het openen van een gedeeld model en het inlezen van de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht, worden bijvoorbeeld in het bestand modelsharing.log opgeslagen. Dit logboekbestand wordt opgeslagen in de map \logs onder de huidige modelmap.

numberinghistory.txt

Bevat de volledige gegevens over elke nummeringssessie die op het model is uitgevoerd. Elke sessie bevindt zich in een ander blok van het bestand. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

PublishToTrimbleConnect.log

Bevat informatie over het uploaden en de fouten die zijn opgetreden tijdens het uploaden van het Tekla Structures model naar een gekoppeld Trimble Connect project als een .tekla-bestand. Dit logboekbestand wordt in de map \logs onder de huidige modelmap opgeslagen.

save_history.log

Tekla Structures slaat de gegevens elke keer wanneer u een model opslaat in dit bestand op. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

sharingfacade.log

Bevat de essentiële gegevens van de logboekbestanden van de klant wanneer er een fout in de deelservice Tekla Model Sharing is opgetreden. Dit logboekbestand wordt opgeslagen in de map \logs onder de huidige modelmap.

TeklaStructures_<user>.log

Bevat gegevens over de hele Tekla Structures-sessie van het openen van het model tot aan het sluiten ervan. Het bestand bevat bijvoorbeeld fouten en gegevens over welke databases zijn gebruikt. Dit tijdelijke logboekbestand wordt in de map \TeklaStructuresModels opgeslagen en wordt verwijderd wanneer u Tekla Structures sluit.

UserFeedbackLog.txt

Bevat de gebruiksgegevens over hoe u Tekla Structures gebruikt. Dit tijdelijke logbestand wordt opgeslagen in de map \TeklaStructuresModels.

Houd er rekening mee dat het logbestand UserFeedbackLog.txt altijd wordt geopend met de standaardteksteditor, in tegenstelling tot andere logbestanden die via de Tekla Structures logviewer kunnen worden geopend. De optie om te schakelen tussen de viewers werkt niet voor het bestand UserFeedbackLog.txt.

wizard.log

Tekla Structures slaat gegevens in dit bestand op als u een tekeningvoorwaarde (wizard) uitvoert. Het bestand bevat bijvoorbeeld fouten en het aantal gemaakte tekeningen. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende