Eigenschappen voor AutoDefaults combineren en itereren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen voor AutoDefaults combineren en itereren

Eigenschappen combineren

U kunt eigenschappenbestanden die verschillende groepen eigenschappen beslaan, opslaan en deze bestanden gebruiken om veel voorwaarden te definiëren. U kunt bijvoorbeeld één bestand voor bouteigenschappen en een andere voor profieleigenschappen hebben. AutoDefaults combineert de afzonderlijke bestanden in één bestand. Dit betekent dat u minder bestanden hoeft te definiëren, omdat u één bestand voor meerdere voorwaarden kunt gebruiken. Als de bestanden verschillende waarden voor dezelfde eigenschap bevatten, gebruikt Tekla Structures de laatste gevonden eigenschap. Zie de onderstaande voorbeeldafbeelding.

Itererende eigenschappen

Tekla Structures test de eigenschappen totdat het verbindingssymbool geel of groen is. De iteratie wijzigt de eigenschappen automatisch als de verbinding niet met succes wordt gemaakt, zelfs als de voorwaarden overeenkomen. Als de verbindingscontrole is ingeschakeld, resulteert de iteratie in eigenschappen die goed door de controle zijn gekomen.

Beperkingen

  • Tekla Structures kan geen eigenschapsbestanden rechtstreeks itereren. Gebruik één enkele iteratievoorwaarde met subvoorwaarden.
  • U kunt niet veel parallelle iteratievoorwaarden hebben. Gebruik één enkele iteratievoorwaarde en plaats deze vlak vóór de standaardvoorwaarde.
  • Plaats de combinatievoorwaarden boven de iteratievoorwaarde in de AutoDefaults-boomstructuur.
  • De combinatievoorwaarden kunnen slechts één niveau diep zijn.
  • Tekla Structures negeert lege voorwaarden, dus u moet in ieder geval één regel aan iedere voorwaarde toevoegen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende