Instellingen en voorwaarden voor AutoVerbinding definiëren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Instellingen en voorwaarden voor AutoVerbinding definiëren

Met AutoVerbinding kunt u groepen voorwaarden definiëren die Tekla Structures automatisch toepast wanneer u verbindingen in een model maakt.Als u een voorwaardengroep gebruikt om verbindingen en verbindingseigenschappen te selecteren, hoeft u niet elke verbinding te selecteren en de eigenschappen hiervan apart te definiëren.U kunt bijvoorbeeld aparte voorwaarden voor verschillende standaarden, projecten, fabrikanten en zelfs afzonderlijke modellen maken.

AutoVerbinding-instellingen

Als u het dialoogvenster AutoVerbinding setup in het menu Bestand wilt openen, klikt u op Databases > Instellingen AutoVerbinding.

Pictogram Instellingsniveau Beschrijving

Voorwaardengroep Met voorwaardengroepen kunt u verbindingen en verbindingseigenschappen volgens verschillende standaarden, projecten, fabrikanten en modellen organiseren.U kunt voorwaardengroepen maken, wijzigen en verwijderen.

Kadervoorwaarde Kadervoorwaarden zijn vooraf gedefinieerde verbindingstypen die u niet kunt wijzigen. Tekla Structures maakt de kadervoorwaarden automatisch:
 • Ligger tegen ligger (lijf)
 • Ligger tegen ligger (flens)
 • Ligger tegen kolom (lijf)
 • Ligger tegen kolom (flens)
 • Liggers doorkoppelen
 • Profielen verbinden

Voorwaarde Met voorwaarden kunt u definiëren welke verbinding in een bepaalde situatie moet worden gebruikt.U kunt extra voorwaarden maken.

Verbinding De toe te passen verbinding als aan de criteria voor de voorwaarde wordt voldaan.

Als u een bepaalde verbinding wilt toepassen, moeten de voorwaarden in het model overeenkomen met alle voorwaarden in de vertakking van de verbinding.

Bestand Rules.zxt

Als u AutoVerbinding gebruikt, slaat Tekla Structures de AutoVerbinding-gegevens in een gezipt bestand rules.zxt in de map \attributes onder de huidige modelmap op.

U kunt het bestand rules.zxt naar de project- of bedrijfsmap kopiëren om het in andere modellen beschikbaar te maken.Telkens als u de AutoVerbinding-instelling wijzigt, moet u dit bestand opnieuw naar de bedrijfs- en projectmappen kopiëren.Als u de gewijzigde instelling in andere modellen wilt gebruiken, moet u Tekla Structures opnieuw starten.

Beperking

U kunt Maximaal twee aansluitende onderdelen in de verbinding hebben (u kunt bijvoorbeeld geen complexe knoopplaten met meerdere aansluitende onderdelen gebruiken).AutoVerbinding gebruikt de profielhoogte en het ID-nummer als criterium voor het bepalen van de eerste aansluitende en tweede aansluitende onderdelen.

Een voorwaardengroep voor AutoVerbinding maken

U kunt voorwaardengroepen voor AutoVerbinding definiëren om verbindingen en verbindingseigenschappen volgens verschillende standaarden, projecten, fabrikanten en modellen te organiseren.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Instellingen AutoVerbinding.
 2. Rechtsklik op een bestaande voorwaardengroep en selecteer Nieuwe voorwaardengroep.
 3. Klik op de groep Nieuw en voer een naam in.

  Geef de voorwaardengroep een naam die overeenkomt met de groep verbindingen die u wilt maken.Gebruik bijvoorbeeld de naam van de fabrikant, de projectnaam of een willekeurige naam die duidelijk de verbindingsvoorwaarden beschrijft die u voor een bepaald model wilt gebruiken.

Als u een nieuwe voorwaardengroep maakt, voegt Tekla Structures automatisch de bestaande kadervoorwaarden aan de groep toe.

Een voorwaarde voor AutoVerbinding maken

U kunt AutoVerbinding-voorwaarden onder kadervoorwaarden maken om op te geven welke verbindingseigenschappen moeten worden gebruikt wanneer aan bepaalde voorwaarden in het model wordt voldaan.

U hoeft alleen AutoVerbinding-voorwaarden te maken als u van plan bent verschillende verbindingen te gebruiken om vergelijkbare kadervoorwaarden te verbinden.Sommige ligger-tegen-liggerverbindingen vereisen in het model bijvoorbeeld hoekstalen, andere hebben afschuifklampen nodig.U moet voorwaarden definiëren om te bepalen waar elk verbindingstype moet worden gebruikt.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Instellingen AutoVerbinding.
 2. Klik op het pluspictogram voor de voorwaardengroep om de boomstructuur te openen.
 3. Rechtsklik op de relevante kadervoorwaarde en selecteer Maak extra voorwaarden groepen.
 4. Rechtsklik op de nieuwe voorwaarde en selecteer Bewerk voorwaarden....
 5. Voer een naam voor de voorwaarde in.
 6. Selecteer een voorwaarde in de lijst Beschikbare voorwaarden.
 7. Klik op de knop met de pijl naar rechts om de geselecteerde voorwaarde naar de lijst met Voorwaarden te verplaatsen.
 8. Voer de waarden in die in de voorwaarde worden gebruikt:een exacte waarde of minimum- en maximumwaarden.
 9. Klik op OK.
Opmerking:

De volgorde van de voorwaarden in de boomstructuur is belangrijk. Tekla Structures gebruikt de eerste voorwaarde die overeenkomt met de voorwaarden in het model en daarom moet u de meest beperkende voorwaarde het hoogst in de structuur plaatsen en de meest algemene voorwaarde het laagst.

U kunt de prioriteit van een voorwaarde wijzigen door er met uw rechtermuisknop op te klikken en Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen te selecteren.

Een verbinding in een AutoVerbinding-voorwaarde wijzigen

U kunt de verbinding in een voorwaarde wijzigen door een verbinding in de database Applicaties en componenten te selecteren.

 1. Klik in het menu Bestand op Databases > Instellingen AutoVerbinding.
 2. Klik op het pluspictogram vóór de relevante kadervoorwaarde en voorwaarde om de verbinding te zoeken die u wilt wijzigen.
 3. Rechtsklik op de verbinding en selecteer Verbindingstype selecteren....
 4. Dubbelklik op een verbinding in het dialoogvenster Component selecteren.
 5. Klik op OK in het dialoogvenster AutoVerbinding setup.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende