Inhoudstypen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Inhoudstypen

Als u een nieuwe rij in de template maakt, moet u voor de betreffende rij een inhoudstype selecteren. Als u bijvoorbeeld een rij en vervolgens een waardeveld toevoegt, vraagt de Template Editor om het inhoudstype. Het inhoudstype bepaalt welke templateattributen u in die rij kunt gebruiken.

De beschikbare inhoudstypen zijn:

Inhoudstype

Beschrijving

ANALYSIS_RIGID_LINK

Wordt gebruikt om lijsten van buigstijve verbindingen van een rekenmodel te maken.

ANTIMATERIAL

Wordt gebruikt om lijsten van gaten en uitsparingen te maken of onderdelen verwijderd als resultaat van een uitsnijding.

In de Template Editor zijn dezelfde attributen die voor PART beschikbaar zijn ook beschikbaar voor ANTIMATERIAL. Alleen de attributen die handig zijn om met ANTIMATERIAL te gebruiken, worden echter weergegeven, inclusief NAME, LENGTH, WIDTH, HEIGHT, AREA, PROFILE en NUMBER en gebruikersattributen.

ASSEMBLY

Wordt gebruikt om lijsten van merken en losse onderdelen te maken. Bevat alle merken die de geselecteerde onderdelen en de bouten bevatten.

BOLT

Wordt gebruikt om lijsten met bouten en schroeven te maken. Bevat alle bouten die met geselecteerde onderdelen worden verbonden.

CAST_UNIT

Wordt gebruikt om lijsten met betonelementen te maken.

CHAMFER

Wordt gebruikt om lijsten van de lengte van de afschuiningen te maken.

COMMENT

Wordt gebruikt om lege regels of regels te maken die alleen tekstuele gegevens of lijnen ergens in een template hebben.

CONNECTION

Wordt gebruikt om lijsten met verbindingen te maken.

DRAWING

Wordt gebruikt om tekeningenlijsten zonder de informatie van de revisiehistorie te maken. Wordt gebruikt voor lijsten en de tekeningen.

HIERARCHIC_CAST_UNIT

Wordt gebruikt om lijsten met submerken van beton te maken.

HIERARCHIC_OBJECT

Wordt gebruikt om lijsten van verschillende typen hiërarchieën te maken. Bijvoorbeeld, lijsten hiërarchie van objecten in De Organisator.

HISTORY

Wordt gebruikt om historische informatie van het model op te vragen. U kunt dit inhoudtype gebruiken met de rijen PART, REBAR, CONNECTION en DRAWING.

De volgende templateattributen kunnen worden gebruikt met dit inhoudtype:

  • TYPE: het type van de historische actie, bijvoorbeeld bijwerken of nummeren.

  • USER: de gebruiker die de wijziging heeft doorgevoerd.

  • TIME: de tijd waarop de wijziging is gemaakt.

  • COMMENT: de opmerking die de gebruiker heeft ingevoerd bij het klikken op Opslaan.

  • REVISION_CODE: de revisiecode die de gebruiker heeft ingevoerd bij het klikken op Opslaan.

HOLE

Wordt gebruikt om lijsten met gaten te maken.

LOAD

Wordt gebruikt om lijsten van lasten te maken.

LOADGROUP

Wordt gebruikt om lijsten van lastengroepen te maken.

MESH

Wordt gebruikt om lijsten van netten te maken.

NUT

Wordt gebruikt om lijsten van moeren te maken. Bevat alle moeren voor bouten die aan de geselecteerde onderdelen worden gekoppeld.

PART

Wordt gebruikt om lijsten van onderdelen te maken.

POUR_BREAK

Wordt gebruikt om lijsten met stortnaden te maken.

POUR_OBJECT

Wordt gebruikt om lijsten met stortobjecten te maken.

POUR_UNIT

Wordt gebruikt om lijsten met storteenheden te maken.

REBAR

Wordt gebruikt om lijsten van wapeningsstaven te maken.

REBAR_ASSEMBLY

Wordt gebruikt om lijsten van staafmerken te maken.

REFERENCE_MODEL

Wordt gebruikt om de referentiemodellen weer te geven.

REFERENCE_OBJECT

Wordt gebruikt om de referentiemodelobjecten in een referentiemodel weer te geven.

Alleen referentiemodelobjecten die gebruikersattributen hebben, worden weergegeven in lijsten.

REFERENCE_ASSEMBLY

Wordt gebruikt om de referentiemerken in een referentiemodel weer te geven.

REVISION

Wordt gebruikt om lijsten van revisielabels te maken.

SIMILAR_ASSEMBLY

Wordt gebruikt om lijsten van overeenkomstige onderdelen te maken.

Als u dit inhoudstype wilt gebruiken, moet u een lege ASSEMBLY-, PART- of CAST_UNIT-rij, die is verborgen in de uitvoerrij, in de rijhiërarchie hebben boven de rij met het inhoudstype SIMILAR_*:

U kunt geen rijen in de rijhiërarchie hebben onder de rij met inhoudstype SIMILAR_*.

Opmerking: Wordt in tekeningen gebruikt om vergelijkbare objectgegevens van het model te verzamelen. Alle overige attribuutgegevens worden verzameld van zichtbare tekeningobjecten.

SIMILAR_CAST_UNIT

SIMILAR_PART

SINGLE_REBAR

Wordt gebruikt om lijsten te maken van afzonderlijke staven in groepen wapeningsstaven.

U kunt hiermee bijvoorbeeld de lengten van de afzonderlijke staven in tapstoelopende wapeningsstaafgroepen ophalen.

SINGLE_REBAR werkt voor staafsets op dezelfde manier als REBAR.

SINGLE_STRAND

Wordt gebruikt om lijsten te maken van afzonderlijke voorgespannen wapeningsstrengen.

STRAND

Wordt gebruikt om lijsten te maken van voorgespannen wapeningsstrengen.

STUD

Wordt gebruikt om lijsten van deuvels te maken.

SURFACE

Wordt gebruikt om lijsten van oppervlakken te maken.

SURFACING

Wordt gebruikt om lijsten van oppervlakbehandelingen te maken.

SUMMARY

Wordt gebruikt om een overzicht te geven van de rij of rijen boven SUMMARY in de hiërarchie.

Met PART - SUMMARY geeft u bijvoorbeeld een overzicht van de inhoud van de rijen PART.

TASK

Wordt gebruikt om lijsten van taken te maken.

WASHER

Wordt gebruikt om lijsten van ringen te maken. Bevat alle ringen voor alle bouten die bij de geselecteerde onderdelen worden gekoppeld.

WELD

Wordt gebruikt om lijsten van lassen te maken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende