Een template maken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een template maken

 1. Klik in het menu Bestand op Editors > Template Editor.
 2. Klik in de Template Editor op Bestand > Nieuw.
 3. Selecteer het templatetype en klik op OK. Er wordt een nieuwe lege template gemaakt.
 4. Voeg nieuwe rijen toe aan de template.
  1. Klik op Invoegen > Component > Row om een nieuwe rij toe te voegen.
  2. Selecteer een inhoudstype voor de rij en klik op OK.
  3. Herhaal stappen a-b voor elke nieuwe rij.
 5. Voeg waardevelden toe om de gewenste data te verkrijgen uit de Tekla Structures-database.
  1. Klik op Invoegen > Waarde veld.
  2. Klik op een punt om de locatie te definiëren van het veld binnen de rij.

   Het dialoogvenster Selecteer attribuut verschijnt en waarin u wordt gevraagd een attribuut te selecteren voor het waardeveld.

  3. Selecteer een attribuut en klik op OK.
  4. Herhaal stappen a-c voor elk waardeveld.
 6. Sla de template op.
  1. Klik op Bestand > Opslaan als.
  2. Blader naar de templatemap die voor de variabele XS_TEMPLATE_DIRECTORY is gedefinieerd.
  3. Voer in het veld Bestandsnaam een naam in voor de template.
  4. Klik op OK.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende