Nieuwe productietekeningen - voor een efficiënter proces voor het maken van onderdeel-, merk- en betontekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Nieuwe productietekeningen - voor een efficiënter proces voor het maken van onderdeel-, merk- en betontekeningen

Doordat de intelligentie in het product Tekla Structures is uitgebreid, kunt u nu in de 2022-versie van Tekla Structures op een efficiëntere en eenvoudigere manier merktekeningen maken voor klanten die staal- of prefab producten afnemen.

Productietekeningen is een nieuwe, efficiëntere en eenvoudigere methode voor het maken van onderdeel-, merk- en betontekeningen. Het is een combinatie van de bestaande tools voor het maken van onderdeel-, merk- en betontekeningen en de nieuwe functionaliteit die de hoeveelheid herhaald werk in het proces van het maken van tekeningen vermindert.

Net als bij de huidige functionaliteit kunt u tekeningen maken door vooraf gedefinieerde en opgeslagen instellingen voor verschillende modelobjecten te gebruiken of door bestaande tekeningen in uw model als templates te gebruiken. Nieuw in de functionaliteit voor productietekeningen is dat het betere beheermogelijkheden biedt dan alleen het proces van het maken: u kunt instellingen selecteren voor elk afzonderlijk modelobject of de best overeenkomende tekeningtemplate selecteren die automatisch in het huidige model is gedetecteerd.

De nieuwe functionaliteit biedt de volgende voordelen:

 • Automatische selectie van de best overeenkomende tekening in het huidige model

  In tegenstelling tot de vorige functionaliteit elimineert de nieuwe functionaliteit niet-productieve inspanning bij het zoeken naar vergelijkbare tekeningtemplates, omdat Tekla Structures dit automatisch doet.

 • Het massaal maken van tekeningen met één muisklik door verschillende tekeningtemplates of opgeslagen instellingen te gebruiken

  Maak tekeningen voor diverse objecttypen in één keer in plaats van tijd te moeten besteden aan het selecteren van specifieke instellingen of het klonen van templates voor elk afzonderlijk modelobject .

 • Vereenvoudigde workflow en gebruikersinterface

  Het maken van tekeningen en het klonen van tekeningen is op één plaats gecentraliseerd.

 • Flexible controle over de methoden van maken

  Met de nieuwe functionaliteit ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen het maken van tekeningen op basis van opgeslagen instellingen en op basis van tekeningtemplates, en stelt u in staat deze twee keuzes door elkaar te gebruiken.

 • Mogelijkheid om tekeningen te maken voor alle objecten die in een merk of betonelement zijn opgenomen

  Laat Tekla Structures alle submerken en onderdelen detecteren die tot het geselecteerde merk of betonelement behoren en maak met één muisklik tekeningen voor alle submerken door de optie Bijbehorende onderdelen of Gekoppelde submerken in te schakelen.

Wat is er gebeurd met de oude commando's voor het maken van tekeningen

De functie Productietekeningen is bedoeld als vervanging voor de volgende commando´s voor het maken van tekeningen:

 • Onderdeeltekening maken (W)
 • Merktekening maken (A)
 • Betontekening maken (C)

Deze commando's zijn verwijderd uit het lint, het contextmenu en de miniwerkbalk. Ze zijn nog steeds beschikbaar in Snel starten.

De commando's voor het maken van tekeningen en voor het openen van Tekeningendatabase staan nu op het tabblad Tekeningen & Lijsten in plaats van in een vervolgkeuzelijst.

Starten

 • Selecteer eerst objecten in het model.

  Opmerking:

  Als u merktekeningen wilt maken, moet u ervoor zorgen dat de selectieknop Selecteer merk in het model actief is voordat u objecten selecteert. U kunt ook de desbetreffende selectiefilters en de opties voor Objectzichtbaarheid in het dialoogvenster Weergave van het gemaakte gebruiken om de objecten te definiëren waarvoor u tekeningen wilt maken.

  Als u onderdelen in het model hebt geselecteerd, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd te bevestigen of u onderdeeltekeningen wilt maken. Als u onderdeeltekeningen wilt maken, klikt u op OK, anders klikt u op Annuleren.

  Zo ziet de vervolgkeuzelijst in het lint er standaard uit wanneer u objecten hebt geselecteerd en beide opties hebt ingeschakeld:

 • Schakel de knoppen Weergave van het gemaakte en Slim maken in of uit, afhankelijk of u onmiddellijk tekeningen wilt maken, of open het dialoogvenster Weergave van het gemaakte voor een gecontroleerd maakproces.

 • Selecteer het commando Productietekening maken in het lint, het context menu of de miniwerkbalk. Tekla Structures maakt de tekeningen direct of opent het dialoogvenster Weergave van het gemaakte voor een gecontroleerd proces van maakproces, afhankelijk daarvan of u de knop hebt ingeschakeld.

Snel tekeningen maken met Slim maken

 • Als u snel tekeningen op basis van de beste overeenkomende tekeningtemplate in het huidige model wilt maken, selecteert u objecten in het model, schakelt u alleen de knop Slim maken in en selecteert u Productietekening maken in het lint, context menu of miniwerkbalk. Als er geen overeenkomende tekening wordt gevonden, worden tekeningen gemaakt op basis van de instellingen die zijn toegepast in het dialoogvenster met tekeningeigenschappen.

Laat de knop Slim maken uitgeschakeld als u niet wilt dat Tekla Structures naar de best passende tekeningtemplate zoekt. Als de knop is uitgeschakeld en selecteert het commando Productietekening maken, verschijnt het dialoogvenster Weergave van het gemaakte en wordt voorgesteld dat u tekeningen maakt vanuit Toegepaste instellingen voor alle weergegeven modelobjecten.

Slim maken zoekt niet naar de beste overeenkomende tekeningtemplate voor onderdeel- en staafmerkobjecten.

Het maken van tekeningen met een revisie beheren

 • Als u meer controle over het maakproces van tekeningen wilt hebben, selecteert u de objecten in het model, controleert u of u zowel de knop Weergave van het gemaakte als de knop Slim maken hebt ingeschakeld en selecteert Productietekening maken in het lint, het contextmenu of de miniwerkbalk. Selecteer de benodigde opties en instellingen die hieronder worden beschreven en klik op Maken.

Nadat de tool de evaluatie van modelobjecten heeft voltooid, verschijnt het dialoogvenster Weergave van het gemaakte met daarin een lijst van de geselecteerde objecten en de best passende tekeningtemplates voor elk afzonderlijk object in de kolom Maken van.

Selecteer de gewenste opties en instellingen:

 • Als u Slim maken hebt ingeschakeld, kunt u een andere tekeningtemplate van het huidige of een ander model in de vervolgkeuzelijst selecteren en de zoekopdracht gebruiken om de tekeningtemplate te vinden.

 • Als u Slim maken hebt ingeschakeld, kunt u vanuit het huidige model de tekeningobjecten selecteren waarvan u de tekeningen als template wilt gebruiken. Selecteer hiervoor Selecteer van model.. en vervolgens het object in het model uit de objecten die kunnen worden geselecteerd.
 • Om in te stellen of bepaalde tekeningobjecten opnieuw moeten worden gemaakt door gebruik te maken van de instellingen van de geselecteerde tekening template of dor middel van de toegepaste instellingen, opent u het dialoogvenster Slim maken overschrijven.

 • Als u alleen toegepaste instellingen wilt gebruiken, schakelt u Slim maken uit. Als de best overeenkomende template niet is gevonden, wordt Slim maken automatisch uitgeschakeld en wordt Toegepaste instellingen beschikbaar. U kunt de vervolgkeuzelijst openen om andere opgeslagen instellingen te selecteren.

 • Schakel de selectievakjes vóór de weergegeven modelobjecten uit om te voorkomen dat tekeningen voor deze objecten worden gemaakt.
 • Als u dezelfde beste overeenkomende template of toegepaste instellingen voor verschillende modelobjecten wilt selecteren, houdt u Shift of Ctrl ingedrukt , selecteert u de modelobjecten en vervolgens de gewenste beste overeenkomende template of toegepaste instellingen in de kolom Maken van.

 • Schakel de volgende opties voor Objectzichtbaarheid in of uit om te bepalen welke objecten worden weergegeven in het dialoogvenster Weergave van het gemaakte.

  • Merken: Voor een lijst van de geselecteerde merken.
   • Bijbehorende onderdelen: Geeft geselecteerde onderdelen weer die aan merken zijn gekoppeld.
   • Gekoppelde submerken. Geeft geselecteerde submerken weer die aan merken zijn gekoppeld.
  • Onderdelen: Voor een opsomming van alle geselecteerde onderdelen.
  • Objecten met tekeningen: Geeft objecten weer die al tekeningen hebben.
Was this helpful?
Vorige
Volgende