Een stavenset lokaal wijzigen met aanpassers

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een stavenset lokaal wijzigen met aanpassers

U kunt aanpassers gebruiken om een stavenset alleen op bepaalde locaties te wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld een lokale eigenschapaanpasser maken om alleen de eigenschappen van bepaalde staven in een stavenset te wijzigen of u kunt haken of schroefdraad maken door een einddetailaanpasser toe te voegen of u kunt de stavensetstaven splitsen met een splitser.

U kunt ook aansluitende richtlijnen voor de stavenset maken. Met een aansluitende richtlijn kunt u bijvoorbeeld een andere tussenafstand aan het begin en het einde van de stavenset definiëren.

Aanpassers zijn lijnen of polylijnen die hoekafwerkingen kunnen hebben. Aanpassers worden op beenvlakken van stavensets geprojecteerd. Elke aanpasser beïnvloed dan alleen de staven van stavenset waarvan de projectie wordt geraakt.

Opmerking:

Als u met stavensets werkt, moet u ervoor zorgen dat de knop Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

Als u hele stavensets of staafgroepen of afzonderlijke staven binnen stavensets in het model wilt selecteren, kunt u de drie selectieknoppen voor wapening gebruiken . Tekla Structures geeft vervolgens de bestaande aanpassers weer die de geselecteerde stavensetstaven beïnvloeden en de handles voor rechtstreekse wijziging van de aanpassers. Verschillende aanpassers hebben als volgt verschillende kleuren:

Aanpasser Kleur Voorbeeld
Eigenschapaanpasser Lichtgroen
Einddetailaanpasser Magenta
Splitser Oranje
Aansluitend richtlijn Lichtblauw

Een pijlpuntsymbool dicht bij het middelpunt van elke aanpasser geeft de richting van de aanpasser aan en wijst vanaf het begin naar het einde van de aanpasser.

Wanneer u een aanpasser selecteert, geeft Tekla Structures de stavensetstaven aan die door de aanpasser worden beïnvloed en worden de andere, niet-beïnvloede staven als semitransparant weergegeven.

U kunt de aanpassers wijzigen door rechtstreekse wijziging te gebruiken of door hun eigenschappen in het eigenschappenvenster of op de contextuele werkbalk te wijzigen. Als u de aanpassereigenschappen wijzigt, wijzigen de eigenschappen van de stavensetstaven op de locatie die door de aanpasser wordt gedefinieerd.

Wanneer u een aanpasser verwijdert, wordt de stavenset teruggezet naar de status die deze zonder de aanpasser had.

Een eigenschapaanpasser maken

Eigenschapaanpassers worden in lichtgroen weergegeven.

 1. Selecteer met de selectieknoppen voor wapening de stavensetstaven waarvoor u de aanpasser wilt maken.
 2. Klik op het contextuele tabblad Stavenset op het lint op Eigenschapaanpasser.
 3. Definieer hoe u de aanpasser in het model wilt plaatsen.

  Klik op de knop Aanwijsmodus op het contextuele tabblad om door de aanwijsmodi te bladeren en de aanwijsmodus te selecteren.

  De knop geeft aan dat u één punt kunt aanwijzen en de knop geeft aan dat u meerdere punten kunt aanwijzen. De knop geeft aan dat de aanpasser alleen voor de geselecteerde staven wordt gemaakt.

 4. Afhankelijk van de geselecteerde aanwijsmodus kunt u het volgende doen:
  • Wijs één punt aan om de aanpasser voor één enkele lijn voor de geselecteerde stavenset, staafgroep of staven te maken.
  • Wijs twee punten aan om de eindpunten van een enkelvoudige lijnaanpasser te definiëren. Klik vervolgens met de middelste muisknop.
  • Wijs meerdere punten aan om een polylijnaanpasser te maken. Klik vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 5. Als u het commando wilt beëindigen, drukt u op Esc.
 6. U past als volgt op de aanpasserlocatie lokale wijzigingen op de stavensetstaven toe:
  1. Selecteer de aanpasser.
  2. Als u de geometrie van de aanpasser moet wijzigen, versleept u de handles voor rechtstreekse wijziging.
  3. Wijzig de eigenschappen van de eigenschappenaanpasser op de contextuele werkbalk of in het eigenschappenvenster.
  4. Als u het eigenschappenvenster hebt gebruikt, klikt u op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.

Een einddetailaanpasser maken

Einddetailaanpassers zijn van invloed op het dichtstbijzijnde uiteinde van de staaf, dus door de aanpasser te verplaatsen. kunt u het staafuiteinde dat het beïnvloed wijzigen. Einddetailaanpassers worden in magenta weergegeven.

Tekla Structures geeft de staafuiteinden met schroefdraad in donkerrood weer.

 1. Selecteer met de selectieknoppen voor wapening de stavensetstaven waarvoor u de aanpasser wilt maken.
 2. Klik op het contextuele tabblad Stavenset op het lint op Einddetail.
 3. Definieer hoe u de aanpasser in het model wilt plaatsen.

  Klik op de knop Aanwijsmodus op het contextuele tabblad om door de aanwijsmodi te bladeren en de aanwijsmodus te selecteren.

  De knop geeft aan dat u één punt kunt aanwijzen en de knop geeft aan dat u meerdere punten kunt aanwijzen. De knop geeft aan dat de aanpasser alleen voor de geselecteerde staven wordt gemaakt.

 4. Afhankelijk van de geselecteerde aanwijsmodus kunt u het volgende doen:
  • Wijs één punt aan om de aanpasser voor één enkele lijn voor de geselecteerde stavenset, staafgroep of staven te maken.
  • Wijs twee punten aan om de eindpunten van een enkelvoudige lijnaanpasser te definiëren. Klik vervolgens met de middelste muisknop.
  • Wijs meerdere punten aan om een polylijnaanpasser te maken. Klik vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 5. Als u het commando wilt beëindigen, drukt u op Esc.
 6. U past als volgt op de aanpasserlocatie lokale wijzigingen op de stavensetstaven toe:
  1. Selecteer de aanpasser.
  2. Als u de geometrie van de aanpasser moet wijzigen, versleept u de handles voor rechtstreekse wijziging.
  3. Wijzig de eigenschappen van de einddetailaanpasser op de contextuele werkbalk of in het eigenschappenvenster.
  4. Als u het eigenschappenvenster hebt gebruikt, klikt u op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.

Een splitser maken

Splitsers splitsen staven en maken overlappende of geknikte koppelingen. Splitsers worden oranje weergegeven.

 1. Selecteer met de selectieknoppen voor wapening de stavensetstaven waarvoor u de aanpasser wilt maken.
 2. Klik op het contextuele tabblad Stavenset op het lint op Splitser.
 3. Definieer hoe u de splitser in het model wilt plaatsen.

  Klik op de knop Aanwijsmodus op het contextuele tabblad om door de aanwijsmodi te bladeren en de aanwijsmodus te selecteren.

  De knop geeft aan dat u één punt kunt aanwijzen en de knop geeft aan dat u meerdere punten kunt aanwijzen. De knop geeft aan dat de splitser alleen voor de geselecteerde staven wordt gemaakt.

 4. Afhankelijk van de geselecteerde aanwijsmodus kunt u het volgende doen:
  • Wijs één punt aan om de splitser voor één enkele lijn voor de geselecteerde stavenset, staafgroep of staven te maken.
  • Wijs twee punten aan om de eindpunten van een enkelvoudige lijnsplitser te definiëren. Klik vervolgens met de middelste muisknop.
  • Wijs meerdere punten aan om een polylijnsplitser te maken. Klik vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
  Tip:

  Als u de splitser op een afgeronde afstand van een staafuiteinde wilt maken en de weergegeven maatlijn wordt gemeten vanaf het andere staafuiteinde, houdt u Shift ingedrukt wanneer u de splitser in het model plaatst om het meetpunt naar het andere staafuiteinde te schakelen.

 5. Als u het commando wilt beëindigen, drukt u op Esc.
 6. U past als volgt op de splitserlocatie lokale wijzigingen op de stavensetstaven toe:
  1. Selecteer de splitser.
  2. Als u de geometrie van de splitser moet wijzigen, versleept u de handles voor rechtstreekse wijziging.
  3. Wijzig de splitsereigenschappen op de contextuele werkbalk of in het eigenschappenvenster.
  4. Als u het eigenschappenvenster hebt gebruikt, klikt u op Wijzigen om de wijzigingen op te slaan.

Een aansluitende richtlijn maken

U kunt maximaal twee secundaire richtlijnen voor een stavenset maken. Aansluitende richtlijnen worden in lichtblauw weergegeven.

Als een stavenset met het commando Op richtlijnen is gemaakt of als het anders beenoppervlakken heeft, kunt u slechts één aansluitende richtlijn maken.

 1. Selecteer een stavenset.
 2. Klik op het contextuele tabblad Stavenset op het lint op Tweede richtlijn.
 3. Definieer hoe u de richtlijn in het model wilt plaatsen.

  De knop op het contextuele tabblad geeft aan dat u één punt kunt aanwijzen en de knop geeft aan dat u meerdere punten kunt aanwijzen. Klik op de knop om de aanwijsmodus te wijzigen.

 4. Afhankelijk van de aanwijsmodus kunt u het volgende doen:
  • Wijs één punt aan om een enkellijns richtlijn te maken.
  • Wijs twee punten aan om de eindpunten van een enkellijns richtlijn te definiëren. Klik vervolgens met de middelste muisknop.
  • Wijs meerdere punten aan om een polylijnrichtlijn te maken. Klik vervolgens met de middelste muisknop om het aanwijzen te voltooien.
 5. Als u nog een secundaire richtlijn wilt maken, herhaalt u de stappen 3 en 4.

  Als er al twee secundaire richtlijnen in een stavenset zijn, wijzigt de tooltip van de knop naar Maximumaantal secundaire richtlijnen bereikt en kunt u geen richtlijnen meer maken.

 6. Druk op Esc om het maken van aansluitende richtlijnen te stoppen.
 7. Selecteer indien nodig een aansluitende richtlijn en wijzig zijn geometrie en eigenschappen.

  U kunt bijvoorbeeld de lengte of de waarde van de tussenafstanden van de aansluitende richtlijn wijzigen.

  Zie ook Staven in een stavenset verdelen.

 8. Als u een aansluitende richtlijn als primaire richtlijn wilt instellen, selecteert u de aansluitende richtlijn en klikt u op de contextuele werkbalk op Als primair instellen.
Tip:

Daarnaast kunt u aansluitende richtlijnen maken op dezelfde manier als u andere aanpassers kopieert: houd Ctrl ingedrukt en versleep de primaire richtlijn.

Een aanpasser maken door te kopiëren

U kunt aanpassers van stavensets kopiëren.

 1. Selecteer een stavenset, staafgroep of staaf om de aanpassers weer te geven.

  Als u geen aanpassers kunt zien, moet u ervoor zorgen dat de vereiste aanpassertypen op zichtbaar zijn ingesteld.

 2. Selecteer de aanpasser die u wilt kopiëren.
 3. Houd Ctrl ingedrukt en sleep de aanpasser naar de gewenste locatie.

  Tekla Structures maakt een nieuwe aanpasser wanneer u de muisknop loslaat.

 4. Selecteer de aanpasser om indien nodig zijn geometrie en eigenschappen te wijzigen.

De richting van een aanpasser wijzigen

U kunt de richting van stavenset-aanpassers, splitsers en richtlijnen wijzigen.

 1. Selecteer een stavenset, staafgroep of staaf om de aanpassers weer te geven.

  Als u geen aanpassers kunt zien, moet u ervoor zorgen dat de vereiste aanpassertypen op zichtbaar zijn ingesteld.

 2. Selecteer de aanpasser waarvan u de richting wilt wijzigen.
 3. Klik op de contextuele werkbalk op Einden wisselen.

  Het pijlpuntsymbool dicht bij het middelpunt van de aanpasser verandert van richting en geeft de gewijzigde richting van de aanpasser aan.

Een aanpasser randen laten volgen

U kunt definiëren dat een stavensetaanpasser, splitser of richtlijn probeert de randen van het pootvlak te volgen die zich tussen de eindpunten van de aanpasser bevinden. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u gebogen betonconstructies versterkt en hier details aan toevoegt.

 1. Verplaats de eindpunten van de aanpasser naar de randen van het pootvlak.
 2. Als er sneden aan de randen zijn, voegt u tussenliggende punten toe aan de aanpasser en sleept u de handles naar de hoeken van de sneden.
 3. Dubbelklik op de aanpasser om de eigenschappen in het eigenschappenvenster te openen. Selecteer Ja in de lijst Randen volgen en klik op Wijzigen.

  U kunt ook de aanpasser selecteren en op op de mini-werkbalk klikken.

Stavensetaanpassers weergeven of verbergen

Als u veel stavensetaanpassers in uw model hebt, kan het handig zijn om slechts enkele daarvan weer te geven wanneer u stavensetstaven selecteert en degene die momenteel niet nodig zijn te verbergen. U kunt de aanpassers weergeven en verbergen op basis van hun type.

U kunt bijvoorbeeld alleen de einddetailaanpassers weergeven en alle eigenschapaanpassers en splitsers verbergen.

U kunt ook de primaire en secundaire richtlijnen weergeven of verbergen.

 1. Ga naar het tabblad Wapeningsstaaf en klik op Zichtbaarheid.
 2. U kunt het volgende doen:
  • Klik op Richtlijnen om de richtlijnen in of uit te schakelen.
  • Klik op Eigenschapaanpassers om de eigenschapaanpassers in of uit te schakelen.
  • Klik op Splitsers om de splitsers in of uit te schakelen.
  • Klik op Einddetailaanpassers om de einddetailaanpassers in of uit te schakelen.

Daarnaast kunt u de volgende sneltoetscombinaties of geavanceerde opties gebruiken:

Als u de stavensetaanpassers wilt weergeven of verbergen die zijn gemaakt door componenten te gebruiken, gebruikt u de variabele XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS. Standaard is deze geavanceerd optie ingesteld op FALSE en zijn deze aanpassers verborgen wanneer u stavensetstaven selecteert.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende