Eigenschappen aangepast wapeningsnet

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen aangepast wapeningsnet

Gebruik de eigenschappen Wapeningsnet om de eigenschappen van aangepaste wapeningsnetten weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand voor een wapeningsnet is .rbm.

U kunt de volgende eigenschappen voor de aangepaste wapeningsnetten definiëren:

 1. Longitudinale afstand
 2. Dwarsafstand
 3. Linker overstek langsstaven
 4. Rechter overstek langstaven
 5. Linker overstek
 6. Rechter overstek
 7. Lengte
 8. Breedte
Optie Beschrijving

H.o.h.-methode

Definieer hoe de netstaven worden verdeeld.

 • Gelijke afstand voor alle: hiermee maakt u netten met gelijkmatig verdeelde staven.

  In Tekla Structures worden zoveel mogelijk staven verdeeld voor de lengte van Lengte of Breedte met behulp van de waarden Afstanden en Linker overstek.

  De waarde Rechter overstek wordt automatisch berekend en kan niet nul zijn.

 • Meerdere variabele afstanden: hiermee maakt u netten met ongelijkmatig verdeelde staven.

  In Tekla Structures worden Breedte en Lengte berekend op basis van de waarden voor Afstanden, Linker overstek en Rechter overstek.

  Als u geen wijzigingen aanbrengt aan de waarden, wijzigt de h.o.h.-methode terug naar Gelijke afstand voor alle.

Afstanden

Tussenafstanden van lengtestaven en dwarsstaven.

Als u de methode Meerdere variabele afstanden selecteert, geeft u alle afstanden op, gescheiden door spaties. U kunt vermenigvuldigen om de afstandswaarden te herhalen. Bijvoorbeeld:

2*150 200 3*400 200 2*150

U kunt netten maken met ongelijkmatig verdeelde staven. U kunt ook een andere diameter opgeven of meerdere diameters voor de lengtestaven en de dwarsstaven.

Met meerdere diameters kunt u een patroon maken. Als u bijvoorbeeld de staafdiameters 20 2*6 invult in de lengterichting, maakt Tekla Structures een patroon met een staaf van 20 en twee staven van 6. In het net kan dit patroon in de lengterichting worden herhaald.

Linker overstek

Dwarsstaven steken uit over de buitenste lengtestaven.

Lengtestaven steken uit over de buitenste dwarsstaven.

Rechter overstek

Diameters

Diameter of afmeting van de lengte- of dwarsstaven.

U kunt voor beide richtingen meerdere diameters voor de staven definiëren. Voer alle diameterwaarden in, gescheiden door spaties. U kunt vermenigvuldigen om de diameterwaarden te herhalen. Bijvoorbeeld 12 2*6 in de lengterichting en 6 20 2*12 in de dwarsrichting.

Breedte

Lengte van dwarsstaven.

Lengte

Lengte van lengtestaven.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de staven in het net.

Was this helpful?
Vorige
Volgende