Werken met Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Werken met Tekla Model Sharing

In deze paragraaf wordt de basisworkflow in Tekla Model Sharing uitgelegd.

Tekla Model Sharing is beschikbaar in alle configuraties van Tekla Structures. U kunt alle commando´s voor Tekla Model Sharing vinden in Bestand > Delen.

Als u Tekla Model Sharing wilt gaan gebruiken, moet u het volgende hebben:

 • Een geïnstalleerde Tekla Structures
 • Een persoonlijke Trimble Identity die aan een organisatie is gekoppeld
 • Een internetverbinding om wijzigingen te delen en te downloaden
 • Een geldige Tekla Model Sharing-licentie

  Tekla Model Sharing gebruikt licenties van het type bedrijf die als jaarlijks abonnement worden gekocht. De bedrijfsbeheerder wijst Tekla Model Sharing-licenties aan de gebruikers met de Tekla Online Admin Tool toe.

Hoe werkt Tekla Model Sharing?

De workflow in Tekla Model Sharing bevat in het kort de volgende fasen:

 1. De cacheservice downloaden

  Indien nodig download de persoon die van plan is een model te delen de cacheservice voor Tekla Model Sharing van Tekla Downloads.

  De cacheservice van Tekla Model Sharing downloadt en bewaart de modelwijzigingen namens de Tekla Structures-clientwerkstations in de cache. Het downloaden van de cacheservice versnelt het werken omdat de gebruikers de wijzigingen vanaf de LAN in plaats van de deelservice van Tekla Model Sharing naar hun lokale versie van het model kunnen downloaden.

 2. Het model met andere gebruikers delen

  De modeleigenaar deelt een single-user model en nodigt gebruikers uit om aan het model deel te nemen.

  Als u een model wilt delen, opent u het single-user model dat u wilt delen of maakt u een nieuw single-user model.

  Voordat u uw modellen in Tekla Model Sharing kunt gaan delen, moet u zich met uw Trimble Identity bij Tekla Structures hebben aangemeld. Als u niet bent aangemeld, wordt het aanmeldingsdialoogvenster van Trimble Identity geopend.

  Als u het model wilt delen, gaat u naar Bestand > Delen > Beginnen met delen om het dialoogvenster Beginnen met delen te openen. U kunt andere gebruikers uitnodigen om aan het model deel te nemen en een e-mailuitnodiging naar hen verzenden of u kunt later gebruikers toevoegen. Als u gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model.

  Wanneer u het model gaat delen, wordt een modelbasislijn naar de deelservice geüpload. De basislijn is een snapshot van de huidige status van het model. Een nieuwe basislijn wordt meestal eenmaal per week gemaakt. Aan de basislijn deelnemen kan een voordeel zijn voor gebruikers die aan het model deelnemen wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht.

  Wanneer een model wordt gedeeld, wordt deze met een op de cloud gebaseerde deelservice verbonden. Elke gebruiker van het model heeft een lokale versie van het model op de computer of op een netwerkstation.

 3. Aan het model deelnemen

  De uitgenodigde gebruikers accepteren de door hen ontvangen uitnodigingen.

  U kunt aan een model deelnemen dat iemand met u heeft gedeeld of u kunt uw eigen model gaan delen. Het gedeelde model heeft een Eigenaar die andere gebruikers bij het model kan uitnodigen. De Eigenaar kan een e-mailmelding naar de uitgenodigde gebruikers verzenden.

  U kunt ook aan een model deelnemen waarbij u zonder de e-mailmelding bent uitgenodigd. U vindt alle gedeelde modellen waarin u een gebruiker bent in Bestand > Delen > Gedeelde modellen doorbladeren. Selecteer gewoon het model in de lijst en klik op Deelnemen. Het model wordt gedownload en u kunt ermee gaan werken.

 4. Aan het model werken

  De uitgenodigde gebruikers kunnen offline aan het model gaan werken.

  U hoeft zich niet elke keer als u aan een gedeeld model wilt werken met uw Trimble Identity aan te melden. Wanneer u aan het model deelneemt, kunt u offline werken op voorwaarde dat u hetzelfde Windows-account gebruikt als u deed toen u aan het model hebt deelgenomen.

 5. Wijzigingen delen en downloaden

  U hebt een internetverbinding nodig om de wijzigingen van anderen in het model te downloaden en uw eigen wijzigingen te delen.

  1. De wijzigingen downloaden die door andere gebruikers zijn aangebracht

   Als u uw model up-to-date wilt houden, moet u de wijzigingen lezen die andere gebruikers vanuit de deelservice in het model hebben aangebracht. Alleen de gewijzigde gegevens worden in het model ingelezen.

   Als u wilt inlezen, kunt u naar Bestand > Delen > Inlezen gaan of op op de werkbalk Snelle toegang klikken.

   Het pictogram Inlezen geeft het aantal pakketten weer dat beschikbaar is om te worden ingelezen. Elk pakket bevat een of meer wijzigingen die door een andere gebruiker zijn aangebracht. Nadat alle pakketten zijn ingelezen, worden de wijzigingen weergegeven in een tabel onderaan het scherm.

   De wijzigingen zijn met een kleur gecodeerd:

   • Rood voor verwijderde objecten
   • Geel voor gewijzigde objecten
   • Groen voor nieuwe objecten
  2. Uw wijzigingen aan andere gebruikers delen

   Als u wijzigingen in uw lokale model hebt aangebracht, kunt u uw wijzigingen met andere gebruikers van het model delen door de wijzigingen naar de deelservice weg te schrijven.

   Voordat u wegschrijft, moet u altijd eerst wijzigingen inlezen die door andere gebruikers zijn aangebracht. Dit wordt gedaan om eventueel conflicterende wijzigingen op te lossen die door andere gebruikers zijn aangebracht.

   Nadat u hebt ingelezen, ziet u een groene pijl op het pictogram Wegschrijven . U kunt uw wijzigingen nu wegschrijven.

   Als u wegschrijft, worden alleen de wijzigingen die u hebt aangebracht naar de deelservice verzonden. Deze wijzigingen zijn vervolgens voor andere gebruikers beschikbaar om in te lezen.

  Meestal wilt u de wijzigingen van andere gebruikers inlezen en uw wijzigingen een paar keer per dag wegschrijven om iedereen bijgewerkt te houden. Modelwijzigingen worden verzameld in pakketten die erg snel te downloaden en uploaden zijn.

 6. De voortgang van het project volgen

  Gebruikers met de rol Eigenaar kunnen nieuwe uitgangspunten of basislijnen voor het model maken. Basislijnen maken het model sneller en eenvoudiger voor nieuwe gebruikers om aan deel te nemen en maken het mogelijk de voortgang in het model te volgen.

Wie kan het gedeelde model gebruiken?

Met Tekla Model Sharing kunt u zonder beperkingen nieuwe gebruikers aan uw gedeelde model toevoegen. Tekla Model Sharing heeft vier rollen die definiëren wat een gebruiker in het gedeelde model kan doen.

 • Wanneer u uw model deelt, krijgt u automatisch de rol Eigenaar. U kunt meer gebruikers uitnodigen en de gewenste rollen aan hen toewijzen. In een bepaalde situatie hebt u mogelijk een of twee eigenaren die alles in het gedeelde model kunnen definiëren. De gebruikers van een model en hun rollen worden in Bestand > Delen > Gebruikers weergegeven. De Eigenaar kan de rollen indien nodig wijzigen.
 • De Editor kan alle modelleer- en tekeningtaken uitvoeren.
 • De rol Viewer is bedoeld voor degenen die het project alleen maar willen volgen.
 • De Projectviewer is voor degenen die de modelgegevens gebruiken en bijvoorbeeld de fabricagestatus moeten bijwerken.

De machtigingen van elke rol worden in de onderstaande tabel weergegeven:

Eigenaar Editor Viewer Projectviewer

Inlezen

Ja

Ja

Ja

Ja

Uitlezen

Ja

Ja

Nee

Ja

Objecten en tekeningen wijzigen

Ja

Ja

Nee

Nee

Gebruikersattributen wijzigen

Ja

Ja

Nee

Ja

Gebruikers uitnodigen/verwijderen, rollen wijzigen, basislijn, van delen uitsluiten

Ja

Nee

Nee

Nee

De Eigenaar heeft alle machtigingen, de Editor heeft machtigingen behalve modeladministratie, de Viewer kan alleen wijzigingen inlezen en de Projectviewer kan inlezen en wegschrijven, maar kan geen objecten of tekeningen wijzigen, alleen de gebruikersattributen die geen invloed op de nummering hebben.

Naast de Eigenaar kan de bedrijfsbeheerder alle gedeelde modellen van de organisatie en de gebruikers en hun rollen in de op het web gebaseerde Management Console for Tekla Model Sharing weergeven. De beheerder kan de rollen in Management Console wijzigen zonder Tekla Structures te openen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende