Tekla Model Sharing-problemen verhelpen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tekla Model Sharing-problemen verhelpen

Gedeelde modellen terugzetten

Als een gedeeld model problemen heeft die verlies van werktijd kunnen veroorzaken, kan een bedrijfsbeheerder via Management Console for Tekla Model Sharing de modelversies verwijderen die problemen hebben. Het is ook mogelijk dat een gebruiker van een gedeeld model een vorige versie van het model in Tekla Structures terugzet en dat model in Tekla Model Sharing wordt gebruikt.

Management Console for Tekla Model Sharing biedt een op het web gebaseerde toegang voor beheerders om alle gedeelde modellen van een organisatie te kunnen beheren. Een beheerder kan een model vergrendelen en één gebruiker als de vergrendelingseigenaar benoemen die het model in Tekla Structures kan onderzoeken. Nadat de vergrendelingseigenaar het probleem heeft gevonden, kan de beheerder de modelversies die het probleem veroorzaken verwijderen en vervolgens het model ontgrendelen zodat het weer normaal kan worden gebruikt.

Terwijl het model is vergrendeld, zijn de deelcommando's in Tekla Structures als volgt beschikbaar:

 • De pictogrammen Inlezen en Wegschrijven hebben gele pijlen . Alleen de vergrendelingseigenaar kan deze commando's gebruiken.
 • In het menu Bestand zijn de commando's Inlezen, Wegschrijven, Basislijn maken en Gebruikers beschikbaar voor de vergrendelingseigenaar.
 • In het dialoogvenster Gedeelde modellen zijn de commando's Model bewerken, Gebruikers beheren en Model uit de cloud verwijderen , en het aan een bepaald model deelnemen voor de vergrendelingseigenaar beschikbaar.

Voor andere gebruikers zijn de deelcommando's niet beschikbaar.

Als een gebruiker van het gedeelde model al één van de modelversies die de beheerder heeft verwijderd, heeft ingelezen of weggeschreven, geeft Tekla Structures de pictogrammen Wegschrijven en Inlezen met rode pijlen voor deze gebruiker weer. De deelcommando's in het menu Bestand zijn niet beschikbaar. De gebruiker moet weer aan het model deelnemen.

Als een gebruiker geen van de verwijderde versies gebruikt, hoeft de gebruiker niet opnieuw deelnemen.

Het is ook mogelijk om naar een eerdere versie van het model terug te gaan zonder het verder te onderzoeken. De beheerder kan het model in Management Console for Tekla Model Sharing vergrendelen, de versies die niet nodig zijn of die fouten bevatten verwijderen en vervolgens het model ontgrendelen. Daarna moeten de gebruikers opnieuw aan de geldige versie van het model deelnemen.

Als modelversies zijn verwijderd, zijn de in die versies gemaakt wijzigingen aan het model verloren geraakt. De wijzigingen die in het model moeten worden opgenomen, moeten opnieuw worden aangebracht en worden ingelezen.

Een andere mogelijkheid is om een vorige versie van het model in gebruik te nemen, is dat een gebruiker van het gedeelde model de volgende stappen uitvoert:

 1. Neem opnieuw aan het model deel.
 2. Lees de pakketten in totdat u het niveau van uw voorkeur in de modelhistorie hebt bereikt.
 3. Sluit het model van het delen uit.
 4. Begin met delen en nodig opnieuw andere gebruikers bij het model uit.

  Zorg ervoor dat alle gebruikers binnen het model de teruggezette versie van het model gebruiken.

Opnieuw aan het model deelnemen als het model na het wegschrijven niet is opgeslagen

Als er bij het wegschrijven van wijzigingen naar de deelservice fouten optreden, moet u mogelijk opnieuw aan het model deelnemen. Tekla Structures laat u een foutmelding zien als de fouten bij het wegschrijven een database-inconsistentie zouden kunnen veroorzaken en modelgegevens kan beschadigen.

Als u wegschrijft, doet Tekla Model Sharing het volgende:

 1. Slaat het model op.
 2. Bereidt het incrementele pakket voor. De gegevens in de modelmap worden nog niet gewijzigd.
 3. Uploadt het incrementele pakket naar de deelservice.
 4. Slaat het model opnieuw op als het incrementele pakket met succes wordt geüpload. Lokale modelgegevens worden met de benodigde gegevens bijgewerkt.

Tekla Structures laat u geen foutmelding zien als er fouten in een stap voor stap 4 optreden. De deelservice heeft de modelupdate nog niet ontvangen. U kunt proberen opnieuw weg te schrijven als de modelmap geen gegevens bevat die het wegschrijven zouden voorkomen. Als er nieuwe updates voor het model beschikbaar zijn, moet u eerst de updates inlezen en proberen opnieuw weg te schrijven.

Als er fouten in stap 4 zijn, laat Tekla Structures u een foutmelding zien waarin u wordt geadviseerd om opnieuw aan het model deel te nemen. Na het deelnemen kunt u via de deelhistorie controleren of uw wegschrijven naar de deelservice is geüpload.

Fouten in stap 4 betekenen dat het model mogelijk niet correct is opgeslagen en modelgegevens beschadigd of verloren kunnen zijn. Het model bevat meerdere verschillende Tekla Structures-databases die elk hun eigen basislijn hebben. Als er fouten zijn, heeft het Tekla Structures-model niet alle benodigde gegevens over wat er is gedeeld.

Een nieuwe Tekla Model Sharing-sessie na time-out starten

Tekla Model Sharing-sessies krijgen een time-out als u wijzigingen gedurende zes uur niet inleest of wegschrijft.Dit betekent dat u geen verbinding met de Tekla Model Sharing-service en de kantoorserver hebt, zodat uw Tekla Model Sharing-licentie aan andere gebruikers kan worden uitgegeven.

In dergelijke gevallen geeft het pictogram Inlezen op de werkbalk Snelle toegang niet het aantal beschikbare pakketten weer.Pakketten kunnen echter nog steeds beschikbaar zijn om in te lezen.

Als u een nieuwe Tekla Model Sharing-sessie wilt starten en opnieuw met de Tekla Model Sharing-service wilt verbinden, doet u het volgende:

 • Klik op het pictogram Inlezen op de werkbalk Snelle toegang.

Op foutmeldingen Tekla Model Sharing van reageren

Tabel 1. Licentieverlenings-, aanmeldings- en openingsfouten

Bericht

Beschrijving

Actie

Kan het model niet openen.

Dit bericht verschijnt wanneer het geselecteerde model niet kan worden geopend.

Dit kan gebeuren als een model beschadigd is of als een ander programma bestanden reserveert die belangrijk zijn voor het openen van het model.

 1. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestanden:
  • In de map \logs onder de huidige modelmap:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • In de map \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • In de map \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 2. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.

  Als een andere applicatie bijvoorbeeld een bestand blokkeert, sluit u die applicatie.

 3. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Er zijn ongeldige databasebestanden gevonden: [ongeldige bestanden]

Wanneer u een gedeeld model opent, worden bepaalde databasebestanden gecontroleerd.

Dit bericht verschijnt als er problemen zijn in de databasebestanden die worden gecontroleerd. De ongeldige bestanden worden aan het einde van de foutmelding weergegeven.

 1. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestanden:
  • In de map \logs onder de huidige modelmap:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • In de map \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • In de map \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 2. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.

  Als een andere applicatie bijvoorbeeld een bestand blokkeert, sluit u die applicatie.

 3. Als het model momenteel open is, controleert en repareert u het model.

 4. Als het probleem zich blijft voordoen, probeert u een back-up te maken door alle .db-bestanden in de modelmap te vervangen door .db.bak-bestanden.

Aanmelden is mislukt

Aanmelden bij de deelservice Tekla Model Sharing is mislukt.

 1. Open Internet Explorer en wis de browsercookies.

 2. Meld u eventueel bij elke Tekla Online services af en zorg ervoor dat de services uw aanmeldingsgegevens niet automatisch onthouden.

 3. Probeer u opnieuw aan te melden.

 4. Als de problemen zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Model bestaat niet.

Het model dat u probeert te openen, is uit de Tekla Model Sharing Service verwijderd.

Model vereist omgeving: [Omgevingsnaam]

Het model is met een bepaalde omgeving gedeeld, maar u probeert met een andere omgeving aan het model deel te nemen.

Wij raden u aan om indien mogelijk de oorspronkelijke omgeving te gebruiken. Het gebruik van een andere omgeving kan problemen veroorzaken wanneer u met het model werkt.

 1. Op basis van situatie doet u het volgende:

  • Als u met een andere omgeving aan het model wilt deelnemen, klikt u op OK.

  • Als u de oorspronkelijke omgeving wilt gebruiken, klikt u op Annuleren en schakelt u over naar de oorspronkelijke omgeving.

Het commando kan niet worden voltooid, Tekla Structures moet sluiten. Voer na het opnieuw opstarten van Tekla Structures het commando Controleer en repareer uit en probeer het opnieuw.

Tekla Structures kan het geselecteerde commando nu niet uitvoeren vanwege fouten en inconsistenties in modelobjecten of de bibliotheekdatabase (xslib).

 1. Start Tekla Structures opnieuw op.

 2. Open het gedeelde model waarmee u werkte toen Tekla Structures werd gesloten.

 3. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer en selecteer een geschikt commando.

 4. Probeer het geselecteerde commando opnieuw uit te voeren.

Het commando kan niet worden voltooid, Tekla Structures moet sluiten. Probeer het na het opnieuw starten van Tekla Structures opnieuw.

Tekla Structures kan het geselecteerde commando nu niet uitvoeren.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van een databaseprobleem of een geannuleerde bewerking.

 1. Start Tekla Structures opnieuw op.

 2. Open het gedeelde model waarmee u werkte toen Tekla Structures werd gesloten.

 3. Probeer het geselecteerde commando opnieuw uit te voeren.

 4. Als de problemen zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

U hebt geen machtigingen om het model van de service te verwijderen.

Om veiligheidsredenen kunnen alleen gebruikers van Tekla Model Sharing met de rol Eigenaar modellen van de deelservice Tekla Model Sharing uitsluiten.

Dit bericht verschijnt als u een model van de deelservice Tekla Model Sharing probeert uit te sluiten maar uw rol (Editor, Viewer of Projectviewer) dat niet toestaat.

 • U kunt een van de volgende dingen doen:

  • Vraag een gebruiker met de rol Eigenaar om uw rol te wijzigen.

  • Vraag een gebruiker met de rol Eigenaar om het model van de deelservice Tekla Model Sharing uit te sluiten.

Uw Tekla Model Sharing-licentieabonnement verloopt binnen [X] dagen.

Uw Tekla Model Sharing-licentieabonnement verloopt bijna.

 • Neem contact op met de licentiebeheerder van uw organisatie en vraag hem/haar om uw licentieabonnement te verlengen.

Tabel 2. Fouten bij het verwijderen van een bestand

Bericht

Beschrijving

Actie

Het verwijderen van het model uit de service is mislukt.

Tekla Structures kan model niet van de deelservice Tekla Model Sharing uitsluiten.

 1. Probeer het opnieuw.

 2. Als de problemen zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Het verwijderen van het model van de computer is mislukt.

U kunt het geselecteerde model niet van uw computer verwijderen.

 1. Zorg ervoor dat het model nog steeds op uw computer aanwezig is.

 2. Zorg ervoor dat het model of een van de bestanden niet in Tekla Structures of in een andere applicatie is geopend.

 3. Probeer het opnieuw.

Het verwijderen van het model van de computer is mislukt. Model is in gebruik.

U kunt het geselecteerde model niet van uw computer verwijderen omdat het model momenteel is geopend.

 1. Sluit het model.

 2. Probeer het model opnieuw te verwijderen.

De Tekla Cloud-service kan niet uit de lijst met bekende services worden verwijderd.

Gebruikers kunnen de Tekla Cloud-service niet verwijderen.

Tabel 3. Rol- en machtigingsfouten

Bericht

Beschrijving

Actie

Uw machtigingsniveau is gewijzigd. U hebt geen machtigingen meer om gebruikers voor dit gedeelde model te beheren. U kunt het model op een andere manier blijven gebruiken. Neem contact op met de eigenaar van het model als u machtigingen nodig hebt.

Een Tekla Model Sharing-gebruiker met de rol Eigenaar heeft uw rol in het gedeelde model gewijzigd, zodat u de gebruikers van het model in het dialoogvenster Gebruikers niet meer kunt beheren.

 • U kunt een van de volgende dingen doen:

  • Vraag een gebruiker met de rol Eigenaar om uw rol naar Eigenaar te wijzigen. Probeer het vervolgens opnieuw.

  • Vraag een gebruiker met de rol Eigenaar om de gebruikers zo nodig te beheren.

Tabel 4. Deel- en verbindingsfouten

Bericht

Beschrijving

Actie

Controleer het poortnummer.

Het poortnummer is onjuist.

 1. Zoek het juiste poortnummer.

 2. Voer het juiste poortnummer in en probeer het opnieuw.

Controleer de servernaam.

De servernaam is onjuist.

 1. Zoek de juiste servernaam.

 2. Voer de juiste servernaam in en probeer het opnieuw.

Verbinding maken met de service Model Sharing is mislukt omdat de e-mail al in een andere organisatie in gebruik is.

Controleer het logboek van Model Sharing en neem contact op met de helpdesk van Tekla Structures als het probleem zich blijft voordoen.

U kunt geen verbinding met de service Tekla Model Sharing maken omdat het e-mailadres dat u gebruikt aan een andere organisatie is toegevoegd.

Een gebruiker kan slechts aan één organisatie tegelijk worden toegevoegd.

 • Op basis van uw behoefte doet u het volgende:

  • Vraag de licentiebeheerder van uw organisatie om u naar de oorspronkelijke organisatie terug te plaatsen en u als externe gebruiker aan de nieuwe organisatie toe te voegen.

   Zo kunt u aan bestaande modellen werken. Als externe gebruiker kunt u geen nieuwe modellen gaan delen.

  • Maak een nieuw e-mailadres in de nieuwe organisatie en maak vervolgens een nieuw Trimble Identity met het nieuwe account.

  • Als u volledige toegang tot de modellen van beide organisaties nodig hebt, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Verbinding maken met proxyserver is mislukt.

Tekla Model Sharing kan geen verbinding maken met de proxyserver.

 1. Controleer of u toegang hebt tot de proxyserver.

 2. Controleer of de proxyserver werkend is.

Zelfs wanneer Tekla Model Sharing geen verbinding met de proxyserver kan maken, kan Tekla Model Sharing gegevens ophalen via de deelservice.

Er kunnen geen verschillende Tekla Structures-versies in hetzelfde Model Sharing-project worden gebruikt.

U kunt het model opslaan en opnieuw gaan delen om een nieuw project te maken of het model sluiten zonder op te slaan en doorgaan met de oorspronkelijke versie [versienummer].

Alle gebruikers moeten dezelfde Tekla Structures-versie gebruiken wanneer ze aan een gedeeld model werken.

Dit bericht verschijnt als u een gedeeld model met een andere versie van Tekla Structures probeert te openen.

 • U kunt een van de volgende dingen doen:

  • Sla het model op in de Tekla Structures-versie die u gebruikt en ga het nieuw opgeslagen model delen.

  • Sluit het model zonder het op te slaan en open het model met de versie van Tekla Structures waarmee het model oorspronkelijk werd gedeeld.

Uitsluiten van delen is mislukt

Tekla Structures kan model niet van de deelservice Tekla Model Sharing uitsluiten.

 1. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestanden:
  • In de map \logs onder de huidige modelmap:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • In de map \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • In de map \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 2. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.

  Als een andere applicatie bijvoorbeeld een bestand blokkeert, sluit u die applicatie.

 3. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Uitlezen van modelwijzigingen mislukt. Reden: Het maken van de gegevens is mislukt. Het pad is te lang; de maximumlengte is 125. Het gedeelde model bevindt zich op een netwerkstation waarvan het pad te lang is.

Onherstelbare integriteitsfout van de database ontdekt tijdens verwerking. Gebruik het commando Controleer model om problematische objecten te zoeken.

Sommige databases die het model gebruikt, zijn beschadigd. Tekla Structures moet het model controleren om erachter te komen hoe het model kan worden gerepareerd.

 1. Ga naar het menu Bestand en selecteer Controleer en repareer > Model controleren.

  De fouten en inconsistenties in het model worden in een lijst weergegeven. Sommige van daarvan worden automatisch gecorrigeerd en sommige daarvan zijn waarschuwingen die u handmatig moet corrigeren.

 2. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Onvoldoende geheugen

Een bewerking van wijzigingsbeheer is mislukt vanwege onvoldoende systeemgeheugen.

 1. Als u geheugen wilt vrijgeven, sluit u enkele geopende applicaties.

 2. Probeer het opnieuw.

De bewerking is niet toegestaan voor een gedeeld model.

Dit bericht verschijnt wanneer u ID-hiaten in een gedeeld model probeert op te lossen. Het herstellen van ID-hiaten wordt alleen gebruikt om modellen te repareren die niet worden gedeeld en die in Tekla Structures 2016i of ouder zijn opgeslagen.

Bewerking delen is mislukt

Tekla Model Sharing kan niet alle benodigde gegevens vinden.

 1. Controleer of u geen tekens hebt gebruikt die Tekla Model Sharing niet kan herkennen, zoals een punt komma (;).

 2. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestanden:
  • In de map \logs onder de huidige modelmap:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • In de map \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • In de map \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 3. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.

  Als een andere applicatie bijvoorbeeld een bestand blokkeert, sluit u die applicatie.

 4. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Deelbewerking is mislukt. Controleer de internetverbinding en de status van Tekla Model Sharing in https://status.teklamodelsharing.com/.

Tekla Model Sharing kan niet alle benodigde gegevens ophalen.

 1. Controleer of uw internetverbinding correct werkt.

 2. Ga naar https://status.teklamodelsharing.com/ en controleer de status van Tekla Model Sharing.

Deelbewerking is mislukt. Controleer het logboek van Model Sharing en neem contact op met de helpdesk van Tekla Structures als het probleem zich blijft voordoen.

Tekla Model Sharing kan niet alle benodigde gegevens ophalen.

 1. Open de map \logs onder de huidige modelmap.

 2. Zoek naar foutmeldingen in het bestand modelsharing.log.

 3. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.

 4. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Deelbewerking is mislukt. De service kan niet worden bereikt. Realm of serveradres is mogelijk onjuist. Controleer het logboek van Model Sharing en neem contact op met de helpdesk van Tekla Structures als het probleem zich blijft voordoen.

Tekla Model Sharing kan niet alle benodigde gegevens ophalen.

 1. Open de map \logs onder de huidige modelmap.

 2. Zoek naar foutmeldingen in het bestand modelsharing.log.

 3. Ga verder zoals de foutberichten vereisen.

 4. Als u niet weet hoe u moet doorgaan of als de fouten zich blijven voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Er zijn ongeldige databasebestanden gevonden: [ongeldige bestanden]

De versies van deze databases komen niet overeen. Als u deelbewerkingen in dit model wilt inschakelen, worden back-upbestanden gebruikt.

Sommige databases die in het gedeelde model worden gebruikt, zijn verwijderd of door irrelevante databases vervangen. In plaats daarvan gebruikt Tekla Structures automatisch de beschikbare back-upbestanden. U hoeft niet op dit bericht te reageren.

Er zijn ongeldige databasebestanden gevonden: [ongeldige bestanden]

De versies van deze databases komen niet overeen. Als u deelbewerkingen in dit model wilt inschakelen, zijn databases uit een model met de juiste versie (pakketnummer) nodig.

Sommige databases die in het gedeelde model worden gebruikt, zijn verwijderd of door irrelevante databases vervangen. Hierdoor kan Tekla Structures het model niet openen.

 1. Neem in het gedeelde model deel aan het pakket dat in de foutmelding wordt genoemd.

 2. Open de Verkenner en kopieer het benodigde databasebestand naar de nieuwere versie van het model.

 3. Probeer het model opnieuw te openen.

Dit model is in een vorige versie gedeeld. Deelbewerkingen kunnen in deze release niet worden gebruikt. Als u het model in deze versie opslaat, wordt het van delen uitgesloten.

/

Dit model is in een vorige versie gedeeld. Als u het nu opslaat, wordt het van delen uitgesloten.

Het huidige model is in een eerdere versie van Tekla Structures gedeeld zodat u uw wijzigingen niet kunt delen of de wijzigingen van andere gebruikers niet met een nieuwere versie van Tekla Structures kunt inlezen.

U kunt een van de volgende dingen doen:
 • Sluit het model zonder op te slaan en open het met de eerdere versie van Tekla Structures waarmee het is gedeeld.

 • Als u de huidige versie van Tekla Structures wilt gebruiken, slaat u het model op en gaat u het model opnieuw met de nieuwere versie delen.

  Alle andere gebruikers van Tekla Structures in het project moeten ook de nieuwere versie gebruiken.

Tabel 5. Fouten inlezen en wegschrijven

Bericht

Beschrijving

Actie

Een andere gebruiker heeft de volgende wegschrijving gereserveerd

Dit bericht verschijnt als een andere gebruiker de volgende wegschrijving al heeft gereserveerd.

U kunt de volgende wegschrijving niet reserveren als een andere gebruiker deze al heeft gereserveerd.

 • U kunt het volgende doen:

  • Zoek uit wie de andere gebruiker is en vraag hen om de volgende wegschrijving vrij te geven.

  • Wacht tot de andere gebruiker zijn/haar wijzigingen wegschrijft voordat u uw wijzigingen wegschrijft.

  • Wacht een uur.

   Als de andere gebruiker zijn/haar wijzigingen niet in die tijd wegschrijft, wordt de volgende wegschrijving vrijgegeven.

  • Vraag een gebruiker met beheerdersrechten om het model in Management Console for Tekla Model Sharing te ontgrendelen.

   Wanneer een beheerder het model ontgrendelt, wordt de volgende wegschrijving vrijgegeven.

Invullen van de wijzigingenlijst is mislukt

Dit bericht verschijnt wanneer wijzigingsbeheer de lijst met laatste wijzigingen niet weergeeft.

 1. Zoek naar fouten in de volgende logboekbestanden:
  • In de map \logs onder de huidige modelmap:
   • modelsharing.log

   • error_<user>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.log

   • sharingfacade.log

  • In de map \TeklaStructuresModels:
   • TeklaStructures_<user>.log

  • In de map \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing:
   • ClientLog_cat.txt

   • ClientLog_dog.txt

 2. Neem contact op met de helpdesk van Tekla Structures.

Volgende wegschrijving vrijgeven is mislukt.

Dit bericht verschijnt als u de eerder gereserveerde wegschrijving niet kunt vrijgeven.

Dit is meestal een probleem met de internetverbinding.

 1. Controleer uw internetverbinding.

 2. Opnieuw proberen

  OF

  Wacht een uur. De wegschrijving wordt na die tijd automatisch vrijgegeven.

Volgende wegschrijving reserveren is mislukt.

Dit bericht verschijnt als u de volgende wegschrijving niet kunt reserveren.

 1. Controleer uw internetverbinding.

 2. Opnieuw proberen

  OF

  Zoek uit of een andere gebruiker de volgende wegschrijving heeft gereserveerd. Als dat zo is, kunt u hem/haar vragen om de volgende wegschrijving vrij te geven.

Geen nieuwe gedeelde gegevens beschikbaar.

U kunt alleen wijzigingen inlezen die andere gebruikers hebben gedeeld.

Dit bericht verschijnt in de statusbalk onderaan Tekla Structures wanneer u de wijzigingen van andere gebruikers probeert te lezen maar er geen nieuwe wijzigingen zijn gedeeld.

Geef opmerking voor bewerking op

Er is een opmerking vereist wanneer u de volgende wegschrijving in een gedeeld model reserveert.

Dit bericht verschijnt als u hebt geprobeerd om de volgende wegschrijving zonder een ingevoerde opmerking te reserveren.

 1. Klik op OK om het foutbericht te sluiten.

 2. voer een opmerking in waarin wordt beschreven waarom u de volgende wegschrijving wilt reserveren.

 3. Klik op Reserveren.

De volgende tekens zijn in het veld Code of Opmerking niet toegestaan: < & >

Dit bericht verschijnt als u de tekens <, & of > probeert te gebruiken wanneer u een revisiecode of opmerking bij het wegschrijven invoert.

U kunt alleen revisiecodes of opmerkingen invoeren als het selectievakje Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen in het dialoogvenster Instellingen delen is ingeschakeld.

 1. Verwijder de verboden tekens uit de revisiecode of revisieopmerking.

 2. Klik op Opslaan om uw wijzigingen weg te schrijven.

De revisiecode overschrijdt de maximumlengte ([X] van de [Y] tekens zij gebruikt).

De revisiecode die u hebt ingevoerd, is te lang.

 • Voer een kortere revisiecode in.

De revisieopmerking overschrijdt de maximumlengte ([X] van de [Y] tekens zij gebruikt).

De revisieopmerking die u hebt ingevoerd, is te lang.

 • Voer een kortere revisieopmerking in.

Wegschrijven is niet toegestaan omdat het model niet up-to-date is. Gebruik Inlezen om het model bij te werken.

U kunt uw wijzigingen niet wegschrijven voordat u de wijzigingen hebt ingelezen die andere gebruikers vóór u hebben aangebracht.

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Inlezen of klik op de werkbalk Snelle toegang op .

 2. Bekijk de wijzigingen die door andere gebruikers zijn aangebracht.

 3. Als u uw wijzigingen wilt delen, klikt u in het menu Bestand op Delen > Wegschrijven of klikt u op de werkbalk Snelle toegang op .

Ondersteuning krijgen voor problemen bij het delen

U kunt contact opnemen met de helpdesk van Tekla Structures om problemen met Tekla Model Sharing op te lossen.

Wanneer u uw model voor onderzoek bij uw lokale helpdesk inlevert, moet u ervoor zorgen dat u het volgende opneemt:

 • Het model. Zip het model maar sla het niet meer op voordat het wordt geleverd.
 • Geef de Viewer machtigingen naar uw lokale helpdesk door hun e-mailadres uit te nodigen voor het model.

  Als de problemen zich blijven voordoen, bereid u dan voor om ook de globale helpdesk van Tekla Structures (tms-support-no-reply@tekla.com) uit te nodigen voor het model.

  Vergeet niet om alle supporte-mailadressen uit de gebruikerslijst te verwijderen nadat het model is onderzocht.

 • Een gedetailleerde omschrijving van het probleem.

  Neem stappen op om het probleem indien mogelijk te reproduceren.

 • Afbeeldingen en screenshots.
 • Welke versie van Tekla Structures u gebruikt.
 • Welke omgeving en rol u gebruikt.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende