Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Aan een gedeeld model in Tekla Model Sharing deelnemen

Als iemand die Tekla Model Sharing gebruikt u heeft uitgenodigd om aan een gedeeld Tekla Structures-model deel te nemen, ontvangt u mogelijk een uitnodiging per e-mail.

De e-mail bevat gegevens over het model, de gebruikte omgeving en uw gebruikersrol. De gebruikersrol definieert uw machtigingen in het model. U kunt in elk willekeurige stadium delen en zo vaak als u dat nodig vindt aan een model deelnemen.

Aan een gedeeld model deelnemen

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Gedeelde modellen doorbladeren.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Gedeelde modellen een service in de lijst Service.

  Als u Tekla Model Sharing voor het eerst gebruikt en de deelservice op het werk is ingeschakeld, moet u de service in de lijst Service selecteren. U kunt een serviceverbinding op het werk instellen en gebruiken of u kunt de Tekla-service gebruiken. Tekla Model Sharing op een server op het werk vereist een aparte licentie en installatie.

 3. In Opslaan in, bladert u naar de locatie waar u uw lokale versie van het model wilt opslaan.

  Als u later opnieuw aan het model wilt deelnemen, moet u een nieuwe lokale versie van het model op uw computer opslaan. Als u dezelfde naam voor het model gebruikt, moeten de lokale versies van het model in verschillende locaties op uw computer worden opgeslagen, omdat u niet twee of meer modellen met dezelfde naam in dezelfde map kunt hebben.

 4. In de Gedeelde modellen selecteert u het model waarvoor u bent uitgenodigd.

  U kunt de naam van het model in de uitnodiging per e-mail vinden, als u er een hebt ontvangen. Anders kunt u het aan de modeleigenaar vragen.

 5. Klik op de knop Deelnemen.

  Wanneer u aan het model deelneemt:

  • Tekla Structures controleert of de lokale versie van het model niet al in de geselecteerde map bestaat. Er wordt een waarschuwing weergegeven als de geselecteerde map het model al bevat. In dat geval moet u naar een andere map bladeren waarin u het model wilt opslaan.

  • Tekla Structures controleert de omgeving die u gebruikt en geeft een melding weer als u een andere omgeving dan die van het gedeelde model gebruikt. We raden alle gebruikers binnen hetzelfde gedeelde model aan dezelfde omgeving te gebruiken.

  De lijst Beschikbare updates wordt geopend.

 6. Selecteer in de lijst met beschikbare updates een update of een basislijn waaraan u wilt deelnemen.

  U kunt aan elke basislijn (een snapshot van de modelstatus op een bepaalde datum) of update deelnemen, niet alleen de nieuwste. Een basislijn selecteren is een voordeel als u aan het model deelneemt wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht. Deelnemen aan een basislijn in plaats van een update is ook sneller.

  Door aan een eerdere basislijn of update deel te nemen, kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren.

 7. Klik op OK.
 8. Ga met het model werken en deel uw modelwijzigingen.

  Wanneer u inleest, worden alleen incrementele updatepakketten uit de deelservice opgehaald.

Informatie over gedeelde modellen in Tekla Model Sharing

Als u in een gedeeld model in Tekla Model Sharing wilt verbinden, selecteert u in het dialoogvenster Gedeelde modellen het model dat u wilt verbinden in Bestand > Delen > Gedeelde modellen doorbladeren.

Optie Beschrijving

Service

Deelservice die wordt gebruikt.

Opslaan in

De locatie waar de lokale versie van het model op uw computer wordt opgeslagen.

Als u naar een andere locatie wilt opslaan, klik dan op de knop Bladeren.

Gedeelde modellen

 • Ook verborgen weergeven

 • Gedeelde modellen op deze computer weergeven

Lijst met modellen die u hebt gedeeld of die met u zijn gedeeld.

 • Als u enkele modellen uit de lijst Gedeelde modellen hebt verborgen, schakel dan het selectievakje Ook verborgen weergeven in om de complete lijst met modellen te zien die met u zijn gedeeld of die u hebt gedeeld.

 • Schakel het selectievakje Gedeelde modellen op deze computer weergeven in om de modellen te zien die u lokaal op uw computer hebt opgeslagen.

Klik om het model in de lijst Gedeelde modellen te verbergen.

Als u meerdere modellen in de lijst hebt, kan het handig zijn om de modellen waarmee u niet actief werkt te verbergen.

Code

De code van het model.

De code kan bijvoorbeeld een montagenummer, een projectnummer of een nummer van de boekhouding zijn.

Naam

De naam van het model.

Beschrijving

De beschrijving van het model.

Omgeving

De omgeving van het model.

Van

De persoon die u bij het gedeelde model heeft uitgenodigd of als laatste uw rol heeft gewijzigd.

Datum

De datum waarop het delen van het model is begonnen.

Uw rol

Uw rol aan en uw toegangsniveau tot het model.

De opties zijn: Eigenaar, Editor, Projectviewer of Viewer.

Alleen de Eigenaar kan de rollen van de andere gebruikers wijzigen.

Als u de Eigenaar bent, dan kunt u de Code en de Beschrijving van het model bewerken.

Als u de Eigenaar bent, dan kunt u nieuwe gebruikers uitnodigen bij het model of bestaande gebruikers verwijderen.

Als u de Editor bent, dan kunt u zien welke gebruikers zijn uitgenodigd of deelnemen aan het gedeelde model.

Als u de Eigenaar bent, dan kunt u het model verwijderen uit de deelservice.

Hierdoor wordt het delen beëindigd en de gebruikers die met het gedeelde model hebben gewerkt kunnen geen wijzigingen meer delen.

Lokale kopieën van het geselecteerde model op deze computer

 • Bewerkt

 • Model

Als u een model in de lijst Gedeelde modellen selecteert, dan worden de modelgegevens hier weergegeven.

 • De datum waarop de lokale versie van het model is bewerkt.

 • De locatie van de lokale versie van het model op uw computer.

 • Klik op om de geselecteerde lokale versie van het model te openen.

 • Klik op om de geselecteerde lokale versie van het model van uw computer te verwijderen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende