Wandpaneelwapening/Dubbele wandrand en sparingswapening

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wandpaneelwapening/Dubbele wandrand en sparingswapening

Wandpaneelwapening wordt gebruikt voor het detailleren van losse prefab-wandpanelen. Het bevat de wapening voor de paneelranden, rondom de openingen, een net voor het hele paneel en extra staven, bijvoorbeeld met een wand-schoenverbinding. Dubbele wandrand en sparingswapening wordt gebruikt voor het detailleren van dubbele wanden door twee wanden met elkaar te verbinden. Het bevat de wapening voor de paneelranden en rondom de openingen.

Gemaakte objecten

 • Wapening
 • Beugels
 • Net (voor losse wanden)

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Wandpaneelwapening met openingen en wapening in de paneelranden en rondom openingen.

Dubbele wand met opening en wapening rondom de opening.

Ringwapening loopt rondom beide schillen.

Alle wapeningsstaven die de schillen (U-staven en beugels) verbinden, worden gekoppeld aan de schil die bij het maken wordt geselecteerd.

Ring-, ligger- en kolomwapeningsstaven worden gekoppeld aan de geselecteerde schil die de invoer is geweest.

Selectievolgorde

 1. Selecteer het te wapenen betononderdeel.

  De wapening wordt automatisch gemaakt.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om te selecteren hoe de hoeken van een wandpaneel worden gewapend.

Optie Beschrijving

Hoekwapening

Hiermee selecteert u hoe de hoeken worden gewapend en de staaf aan beide zijden van de hoek wordt verschoven.

Minimale breukafstand

Uitsnijdingen die kleiner zijn dan deze waarde worden genegeerd en de wapeningsstaven worden niet uitgesneden.

Wapeningtelling

Maakt een enkele layer met wapening.

Maakt twee layers met wapening.

Dekking

Afstand vanaf de rand van het wandpaneel naar de zijde van de buitenste staaf.

Minimumhoogte deur

Uitsnijdingen die groter zijn dan deze waarde worden als deuropeningen beschouwd en extra wapeningsstaven die bijvoorbeeld in schoenverbindingen nodig zijn, worden niet gemaakt.

Minimale staaflengte

Randstaven die korter dan deze waarde zijn, worden niet gemaakt.

Prioriteit van beugels maken

Selecteer of er zich horizontale of verticale wapeningsstaven bovenaan bevinden.

Minimale randlengte

De randbeugels worden niet gemaakt als de maatlijn kleiner is dan de gedefinieerde minimumwaarde.

Wapening maken in

Selecteer of de versterking is gemaakt in het geselecteerde onderdeel of in het hele betonelement.

Deze instelling is beschikbaar in Wandpaneelwapening.

Overstek lengterichting

Selecteer Doel om variabele oversteklengten te maken. Hiermee worden netten gemaakt als netten met mazen over de volledige lengte minus de dekking.

Selecteer Exact om gecentreerde netten met een vaste oversteklengte te maken.

Minimum ruimte

Definieer de opening tussen de netten in de hoeken.

Tabblad Wapening

Gebruik het tabblad Wapening om de wapeningsstaven rondom de randen van het wandpaneel te maken.

Optie Beschrijving

Type wapening van de rand van het wandpaneel

Maakt normale wapening.

Maakt U-wapening.

Er wordt geen wapening gemaakt.

Maakt beugels.

Net

Selecteer of een net voor het hele paneel wordt gemaakt.

Als er een net wordt gemaakt, kunt u de neteigenschappen definiëren of gebruikersinstellingen gebruiken.

U kunt de component Netstaven gebruiken om het net te maken.

Deze optie is beschikbaar in Wandpaneelwapening.

Randwapening maken

Selecteer of er wapening aan de randen wordt gemaakt.

Als u Ja selecteert, definieert u de horizontale en verticale wapeningsstaafeigenschappen.

Deze optie is beschikbaar in Dubbele wandrand en sparingswapening.

Horizontale wapeningsstaven

Hiermee definieert u de horizontale wapeningsstaafeigenschappen voor de randen van het wandpaneel.

Horizontale staven hebben drie sets met eigenschappen, afhankelijk van de lengte van de staaf.

Als de lengte van de hoofdstaaf bijvoorbeeld minder dan 3000 is, worden de opties aan de linkerzijde gebruikt, als deze tussen de 3000 en 6000 ligt de middelste opties en indien groter dan 6000 de opties aan de rechterzijde.

Verticale wapeningsstaven

Hiermee definieert u de verticale wapeningsstaafeigenschappen voor de randen van het wandpaneel.

Verticale staven hebben twee sets met eigenschappen, afhankelijk van de lengte van de staaf.

U-wapening

Selecteer of u U-staven en beugels wilt maken als een wapeningsgroep of als gebogen netten. De gebogen netten worden altijd gemaakt in de buitenste laag van de wapening.

Hiermee definieert u de eigenschappen voor de U-wapening.

Elke zijde van het wandpaneel heeft een aparte set eigenschappen voor de U-wapening.

Tabblad Opening

Gebruik het tabblad Opening om de wapeningsstaven rondom het wandpaneelvenster en de deuropeningen te maken.

Optie Beschrijving

Type openingswapening

Kan voor alle vier de randen van de opening worden ingesteld.

Maakt normale wapening.

Maakt U-wapening.

Er wordt geen wapening gemaakt.

Maakt beugels.

Horizontale wapeningsstaven

Hiermee definieert u de eigenschappen van de horizontale wapeningsstaven.

Horizontale staven hebben aparte sets met eigenschappen voor de boven- en onderstaven.

Verticale wapeningsstaven

Hiermee definieert u de eigenschappen van de verticale wapeningsstaven.

U-wapening

Selecteer of u U-staven en beugels wilt maken als een wapeningsgroep of als gebogen netten. De gebogen netten worden altijd gemaakt in de buitenste laag van de wapening.

Hiermee definieert u de eigenschappen voor de U-wapening.

Elke zijde van de opening heeft een aparte set eigenschappen voor de U-wapening.

Tabblad Deur

Gebruik het tabblad Deur om de deurwapening te definiëren.

Optie Beschrijving

Type deurwapening

Kan voor alle drie de randen worden ingesteld.

Maakt normale wapening.

Maakt U-wapening.

Er wordt geen wapening gemaakt.

Maakt beugels.

Horizontale wapeningsstaven

Hiermee definieert u de eigenschappen van de horizontale wapeningsstaven.

Verticale wapeningsstaven

Hiermee definieert u de eigenschappen van de verticale wapeningsstaven.

U-wapening

Selecteer of u U-staven en beugels wilt maken als een wapeningsgroep of als gebogen netten. De gebogen netten worden altijd gemaakt in de buitenste laag van de wapening.

Hiermee definieert u de eigenschappen voor de U-wapening.

Elke zijde van de deur heeft een aparte set eigenschappen voor de U-wapening.

Tabblad Raveling

Gebruik het tabblad Raveling om de ravelingswapening te definiëren.

Optie Beschrijving

Type ravelingswapening

Kan voor twee randen worden ingesteld.

Maakt normale wapening.

Maakt U-wapening.

Er wordt geen wapening gemaakt.

Maakt beugels.

Horizontale wapeningsstaven

Hiermee definieert u de eigenschappen van de horizontale wapeningsstaven.

Verticale wapeningsstaven

Hiermee definieert u de eigenschappen van de verticale wapeningsstaven.

U-wapening

Selecteer of u U-staven en beugels wilt maken als een wapeningsgroep of als gebogen netten. De gebogen netten worden altijd gemaakt in de buitenste laag van de wapening.

Hiermee definieert u de eigenschappen voor de U-wapening.

Elke zijde van de raveling heeft een aparte set eigenschappen voor de U-wapening.

Tabblad Diagonalen

Gebruik het tabblad Diagonalen om diagonale wapeningsstaven op de hoeken van de openingen te maken.

Optie Beschrijving

Diagonalen maken

Hiermee selecteert u of de diagonale wapeningsstaven wel of niet worden gemaakt.

Telling diagonalen

Het aantal diagonale wapeningsstaven.

Diameter

Selecteer de diameter van een staaf.

Kwaliteit

Definieer de kwaliteit van het staal dat voor de staven wordt gebruikt.

Buigradius

Hiermee definieert u de buigradius van de staaf.

L1 en L2

L1 + L2: Lengte van de diagonale wapeningsstaven.

C

De afstand tussen de diagonale wapeningsstaaf en de hoek van de opening.

Tabblad Kolom

Gebruik het tabblad Kolom om een kolomwapening te maken.

Optie Beschrijving

Kolomwapening

De kolomwapening is zo hoog als het onderdeel.

De kolomwapening reikt niet verder dan de bovenrand van de opening.

De kolomwapening is circa de waarde L hoger dan de rand van de opening.

De kolomwapening is circa de waarde L lager dan de rand van de opening.

Eigenschappen van kolomwapening

Hiermee selecteert u of de kolomwapeningsstaven wel of niet worden gemaakt.

 • Minimale kolomhoogte H: met uitsparingen en openingen die kleiner zijn dan de minimumwaarde wordt bij de het maken van de kolom geen rekening gehouden.
 • Maximale kolombreedte B: als de breedte tussen twee openingen of uitsnijdingen of hoeken groter is dan de maximumwaarde, wordt de kolomwapening niet gemaakt.
 • Kolomhoogte offset L1: de afstand tussen het uiteinde van de kolomwapening en de rand van de opening.
 • Kolomhoogte offset L2: hetzelfde als L1 maar voor het onderste deel van kolomwapening.

Hoofdwapeningsstaven

Hiermee definieert u de hoofdwapeningsstaven.

Hoofdstaven hebben drie sets met eigenschappen, afhankelijk van de breedte van de kolom.

Beugeltype

Hiermee selecteert u het beugeltype.

Wapeningsbeugels

Selecteer of u staafbeugels wilt maken als een wapeningsgroep of als gebogen netten. De gebogen netten worden altijd gemaakt in de buitenste laag van de wapening.

Hiermee definieert u de beugeleigenschappen.

Beugels hebben drie sets met eigenschappen, afhankelijk van de breedte van de kolom.

Ligger bovenkant venster / Ligger bovenkant venster tabblad

Gebruik de tabbladen Ligger bovenkant venster en Ligger onderkant venster om een balkwapening te maken bovenop de opening en onder de opening.

Ligger bovenkant venster Ligger onderkant venster

Optie Beschrijving

Balkwapeningseigenschappen

Hiermee selecteert u of de balkwapeningsstaven wel of niet worden gemaakt.

 • Maximale liggerhoogte Hmax: afstand van de rand van de wand tot de rand van de opening. Als de hoogte groter is dan het maximum, wordt de balkwapening niet gemaakt.
 • Minimale liggerlengte Lmin: de afstand tussen de zijden van de opening. Als de breedte van de opening kleiner is dan het minimum, wordt de balkwapening niet gemaakt.

Bovenzijde

Hiermee definieert u de eigenschappen van de wapening aan de bovenzijde van de balk.

De wapeningsstaven hebben twee sets met eigenschappen, afhankelijk van de lengte van de balk.

Onderzijde

Hiermee definieert u de eigenschappen van de wapening aan de onderzijde van de balk.

De wapeningsstaven hebben twee sets met eigenschappen, afhankelijk van de lengte van de balk.

Beugeltype

Selecteer of u beugels wilt maken als een wapeningsgroep of als gebogen netten. De gebogen netten worden altijd gemaakt in de buitenste laag van de wapening.

Hiermee selecteert u het beugeltype.

Wapeningsbeugels

Hiermee definieert u de beugeleigenschappen.

Beugels hebben twee sets met eigenschappen, afhankelijk van de lengte van de balk.

Tabblad Extra

Gebruik het tabblad Extra om extra horizontale en verticale wapeningsstaven te maken.

Optie Beschrijving

Extra wapeningsstaven

Hiermee selecteert u of de extra wapeningsstaven wel of niet worden gemaakt.

Hiermee definieert u de eigenschappen van de extra wapeningsstaven.

Tabblad Attributen

Gebruik het tabblad Attributen om de eigenschappen van de wapeningsstaven van de gemaakte onderdelen te bepalen.

Optie Beschrijving

Prefix

Definieer een prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Definieer een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Definieer een naam voor het onderdeel.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Definieer het klassenummer van het onderdeel.

Was this helpful?
Vorige
Volgende