Koppelmofwapening en ankertools

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Koppelmofwapening en ankertools

Koppelmofwapening en ankertools is een set van vier componenten waarmee u het volgende kunt modelleren en beheren:

 • koppelmoffen van wapeningsstaven die twee staven verbinden;
 • eindankers die elementen aan het uiterste uiteinde van de staaf zijn.

De volgende componenten zijn onderdeel van Koppelmofwapening en ankertools:

 • Koppelmof wapening
 • Anker staafuiteinde
 • Wapening splitsen en koppelmof toevoegen
 • Staafuiteinde trimmen

Daarnaast kunt u de gebruikersattributen (UDA's) van de Koppelmofwapening en ankertools met de component Staafattributen bijwerken beheren.

Alle koppelmoffen en eindankers worden automatisch aan het bovenliggende onderdeel van de wapeningsstaaf toegevoegd. Hierdoor kunnen ze in lijsten en tekeningen worden weergegeven omdat ze aan het submerk van het betonelement zijn toegevoegd.

Soms kunnen de wapeningsstaven buiten het beton worden verplaatst. Dit kan voorkomen bij wapeningsstaven die met twee punten worden gemodelleerd (rechte staven en rechte staven met haken). Als de wapeningsstaven buiten het beton worden verplaatst, wijzigt de dikte van de dekking naar een negatieve of positieve waarde, afhankelijk van wat wordt vereist.

Twee lijsttemplates Rebar Extra Fabrication Length.rpt en Rebar Thread Length.rpt kunnen worden gebruikt om Draadlengte en Extra Fab. lengte van de wapeningsstaven in de BOM's of BOQ's op te vragen.

Koppelmof wapening

Koppelmof wapening maakt koppelmoffen om wapeningsstaven of wapeningsnetten te verbinden waarvan de staafeinden in contact en parallel zijn.

Gemaakte objecten

 • Ronde onderdelen

  De onderdelen worden tussen twee wapeningsobjecten gemaakt.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Koppelmoffen met gesplitste wapeningsstaven.

Voordat u begint

De koppelmoffen kunnen tussen wapeningsstaven of wapeningsnetten worden gemaakt. De geselecteerde wapeningsobjecten kunnen van een verschillend type zijn en kunnen zelfs een verschillend aantal staven hebben. De enige eis is dat één of meer staafuiteinden elkaar raken en parallel aan elkaar zijn. Met stavensets kunnen de koppelmoffen alleen tussen gesplitste staven in die bepaalde stavenset worden gemaakt.

Selectievolgorde

Wapeningsstaven of wapeningsnetten
 1. Selecteer de primaire wapeningsstaaf of -staven.
 2. Selecteer de aansluitende wapeningsstaaf of -staven.
Stavensets
 1. Selecteer een stavenset.
 2. Definieer een locatie voor een splitser door twee punten aan te wijzen.

  Deze splitser wordt een invoerobject voor de koppelmoffen.

 3. Wijs een punt aan.

  Dit punt definieert de zijde van de primaire wapeningsstaaf of -staven. Dit is nodig als u andere eigenschappen voor de primaire en secundaire staaf of -staven hebt toegepast.

of

 1. Selecteer een bestaande splitser in een stavenset.
 2. Wijs een punt aan.

  Dit punt definieert de zijde van de primaire wapeningsstaaf of -staven. Dit is nodig als u andere eigenschappen voor de primaire en secundaire staaf of -staven hebt toegepast.

Koppelmoffen worden gemaakt op elke locatie waar:

 • de staafuiteinden parallel genoeg zijn (hoek < 5 graden) en
 • de ruimte langs het staafuiteinde minder is dan de lengte van de koppelmof en
 • de offset loodrecht op de staafuiteinden minder is dan de diameter van de staven

Als er geen geldige en geen parallelle locatie van uiteinde naar uiteinde tussen de geselecteerde staven is, maakt de component een dummyonderdeel dat de mislukte koppelmofinvoeging identificeert.

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om de koppelmofeigenschappen te definiëren.

Optie Beschrijving
Handmatig ingevoerde waarden gebruiken Voer de waarden voor de koppelmofeigenschappen in.
Automatische attribuutbestanden gebruiken

De waarden in het automatische attribuutbestand overschrijven de waarden van de koppelmofcomponent.

Het automatische attribuutbestand bevat meestal een of meer attribuutwaarden die met bepaalde staafgrootten moeten worden gebruikt.

Ga naar Tekla Warehouse om automatische attribuutbestanden voor uw project te verkrijgen.

Raadpleeg voor meer informatie over de structuur van de automatische attribuutbestanden Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen.

Optie Beschrijving
Gebruikerscomponent gebruiken

Selecteer Ja om de koppelmof als een gebruikerscomponent van het type onderdeel te maken.

Selecteer Nee om de koppelmof als een normaal onderdeel te maken.

Naam

Voer de naam van de gebruikerscomponent in of selecteer deze in de database Applicaties en componenten.

Zorg ervoor dat de geselecteerde component een component van het type onderdeel is.

Attribuut

Voer de naam van het attribuutbestand van de gebruikerscomponent in.

De gebruikerscomponent van het type onderdeel van de koppelmof wordt gemaakt met de hier opgegeven opgeslagen attributen.

Invoerpunten De volgorde van de begin- en eindpunten van de gebruikerscomponenten.
Toevoegen aan wapeningsamenstelling

Als u de koppeling als een submerk aan het staafmerk wilt toevoegen, selecteert u Ja, naar primair staafmerk of Ja, naar secundair staafmerk.

U moet eerst het staafmerk maken, anders is toevoegen niet mogelijk.

De standaardwaarde is Nee.

Optie Beschrijving
Nummeringreeks Een prefix en een startnummer voor het positienummer van de koppelmof.

Selecteer in de lijst Overnemen uit welke nummeringsinstellingen worden gebruikt voor de koppelmoffen.

 • Voer met Geen de prefix- en startnummers van onderdelen en merken in.

 • Met Staaf worden de nummeringsinstellingen van de hoofdwapeningen gebruikt.

 • Met Betonelement worden de nummeringsinstellingen van betonelementen gebruikt.

Attributen De naam, de diameter, het materiaal, de afwerking en de klasse van de koppelmofonderdelen.

1 De totale lengte van uiteinde naar uiteinde van de koppelmof

Als u een gebruikerscomponent van het type onderdeel gebruikt, is dit de lengte tussen het beginpunt en het eindpunt van de gebruikerscomponent.

2 Breedte van koppelmofprofiel

3 Koppelmofoffset ten opzichte van de hartlijn van de vrije opening. Positieve offsetwaarden verplaatsen de koppelmof naar rechts en negatieve naar links.

U kunt deze offset ook in het automatische-attribuutbestand instellen door het attribuut te gebruiken CouplerOffset.

Als u de koppelmoffen als gebruikerscomponenten van het type onderdeel maakt, kunnen de eigenschappen in de gedeelten Nummeringreeks en Attributen vanaf de instellingen van het gebruikerscomponent van het type onderdeel worden gevuld als u de eigenschappen op een bepaalde manier een naam hebt gegeven.

Tabblad Staafattributen

Gebruik het tabblad Staafattributen om de gebruikersattributen (UDA's) voor staven te definiëren.

Optie Beschrijving
Draadlengte

De waarde wordt naar het UDA van de wapeningsstaaf geschreven.

De velden worden gebruikt om te controleren welke staven schroefdraad hebben en wat de draadwaarden zijn zodat deze in tekeningen en lijsten kunnen worden weergegeven.

Extra fabricagelengte

Deze waarde wordt naar het UDA van de wapeningsstaaf geschreven.

Deze waarde heeft geen invloed op de lengte van de wapeningsstaaf. U moet deze waarde in uw tekeningen en lijsten toevoegen om indien nodig de juiste lengte te krijgen.

Methode

Type

Product

Code

Gebruikersattributen die naar de wapeningsstaven worden geschreven.

U kunt de eindmethode van wapeningsstaven en het koppelmoftype definiëren en een productnaam en een code voor rapportagedoeleinden toevoegen.

De gebruikte attribuutnaam is afhankelijk van het uiteinde van de wapeningsstaaf waar de koppelmof is gemaakt.

Opmerking:

De bovenstaande gebruikersattributen zijn van invloed op de nummering. Wapeningsstaven met verschillende attribuutwaarden krijgen verschillende onderdeellabels.

Tabblad Koppelmofattributen

Definieer op het tabblad Koppelmofattributen de gebruikersattributen (UDA´s) te definiëren voor koppelmoffen of eindankers. Voor elk gebruikersattribuut kunt u selecteren of u de waarde van de wapeningsstaaf of het betonelement wilt overnemen. Als u een waarde wilt invoeren, selecteert u de overname-optie Geen.

Als het betonelement geen waarde voor dat specifieke gebruikersattribuut heeft, wordt de waarde overgenomen uit het hoofdonderdeel van het betonelement. U kunt standaard een Commentaar en waarden invoeren voor de gebruikersattributen User field 1-4. U kunt de set gebruikersattributen aanpassen door de gebruikersattribuutvelden in het bestand RebarCouplers.Udas.dat in de map ..\Environments\common\system te wijzigen.

Anker staafuiteinde

Met Anker staafuiteinde maakt u eindankers aan de uiteinden van wapeningsstaven of wapeningsnetten.

Gemaakte objecten

 • Ronde onderdelen

  De onderdelen worden aan wapeningsstaafuiteinden gemaakt.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Wapeningsstaven met eindankers.

Selectievolgorde

Wapeningsstaven of wapeningsnetten
 1. Selecteer de wapeningsstaaf of -staven.
 2. Wijs een punt dichtbij het staafuiteinde aan waar u de eindankers wilt maken.
Staven van stavenset
 1. Selecteer een stavenset.
 2. Definieer een locatie waar u een einddetailaanpasser wilt toevoegen door twee punten aan te wijzen.

  Deze einddetailaanpasser wordt een invoerobject voor de eindankers.

of

 1. Selecteer een bestaande einddetailaanpasser in een stavenset.

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om de eigenschappen van het eindanker te definiëren.

Optie Beschrijving
Handmatig ingevoerde waarden gebruiken Voer waarden voor de eigenschappen van de eindankers in.
Automatische attribuutbestanden gebruiken

De waarden in het automatische attribuutbestand overschrijven de componentwaarden van het eindanker.

Het automatische attribuutbestand bevat meestal een of meer attribuutwaarden die met bepaalde staafgrootten moeten worden gebruikt.

Ga naar Tekla Warehouse om automatische attribuutbestanden voor uw project te verkrijgen.

Raadpleeg voor meer informatie over de structuur van de automatische attribuutbestanden Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen.

Optie Beschrijving
Gebruikerscomponent gebruiken

Selecteer Ja om het eindanker als een gebruikerscomponent van het type onderdeel te maken.

Selecteer Nee om het eindanker als een normaal onderdeel te maken.

Naam

Voer de naam van de gebruikerscomponent in of selecteer deze in de database Applicaties en componenten.

Zorg ervoor dat de geselecteerde component een component van het type onderdeel is.

Attribuut

Voer de naam van het attribuutbestand van de gebruikerscomponent in.

Het gebruikerscomponent van het type onderdeel van het eindanker wordt gemaakt met de hier opgegeven opgeslagen attributen.

Invoerpunten De volgorde van de begin- en eindpunten van de gebruikerscomponenten.
Toevoegen aan wapeningsamenstelling

Als u de koppeling als een submerk aan het staafmerk wilt toevoegen, selecteert u Ja, naar primair staafmerk of Ja, naar secundair staafmerk.

U moet eerst het staafmerk maken, anders is toevoegen niet mogelijk.

De standaardwaarde is Nee.

Optie Beschrijving
Nummeringreeks Een prefix en een startnummer voor het positienummer van het eindanker.

Selecteer in de lijst Overnemen uit welke nummeringsinstellingen worden gebruikt voor de koppelmoffen.

 • Voer met Geen de prefix- en startnummers van onderdelen en merken in.

 • Met Staaf worden de nummeringsinstellingen van de hoofdwapeningen gebruikt.

 • Met Betonelement worden de nummeringsinstellingen van betonelementen gebruikt.

Attributen Naam, diameter, materiaal, afwerking en klasse van de eindankers.

De afmetingen van het eindanker.

Als u een gebruikerscomponent van het type onderdeel gebruikt, definieert u de lengte tussen het beginpunt en het eindpunt van het gebruikerscomponent met deze waarden.

De offset van de meest uit elkaar gelegen punten van de koppelmof, gemeten vanaf het fysieke uiteinde van de wapeningsstaaf.

U kunt het uiteinde van de wapeningsstaaf niet met deze component definiëren. U moet ervoor zorgen dat de dekking aan het uiteinde van de wapeningsstaaf groter of gelijk is aan deze offset plus de minimale dekking.

Als u de eindankers als gebruikerscomponenten van het type onderdeel maakt, kunnen de eigenschappen in de gedeelten Nummeringreeks en Attributen vanaf de instellingen van het gebruikerscomponent van het type onderdeel worden gevuld als u de eigenschappen op een bepaalde manier een naam hebt gegeven. Raadpleeg bijvoorbeeld Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen.

Tabblad Staafattributen

Definieer op het tabblad Staafattributen de gebruikersattributen (UDA's) voor staven.

Optie Beschrijving
Draadlengte

De waarde wordt naar het UDA van de wapeningsstaaf geschreven.

De velden worden gebruikt om te controleren welke staven schroefdraad hebben en wat de draadwaarden zijn zodat deze in tekeningen en lijsten kunnen worden weergegeven.

Extra fabricagelengte

Deze waarde wordt naar het UDA van de wapeningsstaaf geschreven.

Deze waarde heeft geen invloed op de lengte van de wapeningsstaaf. U moet deze waarde in uw tekeningen en lijsten toevoegen om indien nodig de juiste lengte te krijgen.

Methode

Type

Product

Code

Draadtype

Vrije afstand 1

Vrije tekst 2

Gebruikersattributen die naar de wapeningsstaven worden geschreven.

U kunt de eindmethode van wapeningsstaven en het koppelmoftype definiëren en een productnaam en een code voor rapportagedoeleinden toevoegen.

De gebruikte attribuutnaam is afhankelijk van het uiteinde van de wapeningsstaaf waar de koppelmof is gemaakt.

Opmerking:

De bovenstaande gebruikersattributen zijn van invloed op de nummering. Wapeningsstaven met verschillende attribuutwaarden krijgen verschillende onderdeellabels.

Tabblad Koppelmofattributen

Definieer op het tabblad Koppelmofattributen de gebruikersattributen (UDA´s) te definiëren voor koppelmoffen of eindankers. Voor elk gebruikersattribuut kunt u selecteren of u de waarde van de wapeningsstaaf of het betonelement wilt overnemen. Als u een waarde wilt invoeren, selecteert u de overname-optie Geen.

Als het betonelement geen waarde voor dat specifieke gebruikersattribuut heeft, wordt de waarde overgenomen uit het hoofdonderdeel van het betonelement. U kunt standaard een Commentaar en waarden invoeren voor de gebruikersattributen User field 1-4. U kunt de set gebruikersattributen aanpassen door de gebruikersattribuutvelden in het bestand RebarCouplers.Udas.dat in de map ..\Environments\common\system te wijzigen.

Wapening splitsen en koppelmof toevoegen

Wapening splitsen en koppelmof toevoegen splitst een wapeningsstaafgroep of stavenset en voegt koppelmoffen in de richting van de aangewezen punten toe.

Gemaakte objecten

 • Cirkelvormige holle onderdelen

  De onderdelen verbinden de twee wapeningsstaafgroepen of stavensets.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Zigzagsgewijze koppelmoffen met gesplitste wapeningsstaven.

Selectievolgorde

 1. Dubbelklik op Wapening splitsen en koppelmof toevoegen om de componenteigenschappen te openen.
 2. Klik op Wapening met koppelmof splitsen.
 3. Selecteer de te splitsen wapeningsstaaf of staafgroep die moet worden gesplitst.
 4. Wijs het eerste splitspunt aan.
 5. Wijs het tweede splitspunt aan.

  Dit punt definieert de lijn waarop de staven worden gesplitst en koppelmoffen worden ingevoegd.

 6. Wijs het derde punt aan.

  Dit punt definieert de zijde van de hoofdwapeningen. Dit is nodig als de hoofdwapening en verdeelwapening verschillende eigenschappen hebben.

 7. Herhaal de stappen 3 t/m 6 of druk op Esc om het aanwijzen te annuleren.

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om de koppelmofeigenschappen te definiëren.

Optie Beschrijving
Handmatig ingevoerde waarden gebruiken Voer de waarden voor de koppelmofeigenschappen in.
Automatische attribuutbestanden gebruiken

De waarden in het automatische attribuutbestand overschrijven de waarden van de koppelmofcomponent.

Het automatische attribuutbestand bevat meestal een of meer attribuutwaarden die met bepaalde staafgrootten moeten worden gebruikt.

Ga naar Tekla Warehouse om automatische attribuutbestanden voor uw project te verkrijgen.

Raadpleeg voor meer informatie over de structuur van de automatische attribuutbestanden Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen.

Optie Beschrijving
Gebruikerscomponent gebruiken

Selecteer Ja om de koppelmof als een gebruikerscomponent van het type onderdeel te maken.

Selecteer Nee om de koppelmof als een normaal onderdeel te maken.

Naam

Voer de naam van de gebruikerscomponent in of selecteer deze in de database Applicaties en componenten.

Zorg ervoor dat de geselecteerde component een component van het type onderdeel is.

Attribuut

Voer de naam van het attribuutbestand van de gebruikerscomponent in.

De gebruikerscomponent van het type onderdeel van de koppelmof wordt gemaakt met de hier opgegeven opgeslagen attributen.

Invoerpunten De volgorde van de begin- en eindpunten van de gebruikerscomponenten.
Toevoegen aan wapeningsamenstelling

Als u de koppeling als een submerk aan het staafmerk wilt toevoegen, selecteert u Ja, naar primair staafmerk of Ja, naar secundair staafmerk. Met deze opties worden nieuwe staafmerken gemaakt voor de nieuwe staven die door het commando splitsen zijn gemaakt.

De standaardwaarde is Nee.

Optie Beschrijving
Nummeringreeks Een prefix en een startnummer voor het positienummer van de koppelmof.

Selecteer in de lijst Overnemen uit welke nummeringsinstellingen worden gebruikt voor de koppelmoffen.

 • Voer met Geen de prefix- en startnummers van onderdelen en merken in.

 • Met Staaf worden de nummeringsinstellingen van de hoofdwapeningen gebruikt.

 • Met Betonelement worden de nummeringsinstellingen van betonelementen gebruikt.

Attributen De naam, de diameter, het materiaal, de afwerking en de klasse van de koppelmofonderdelen.
Zigzagtype
 • Geen

  Koppelmoffen worden langs de twee aangewezen punten geplaatst.

 • Links

  Koppelmoffen worden aan de linkerzijde van de twee aangewezen punten geplaatst.

 • Rechts

  Koppelmoffen worden aan de rechterzijde van de twee aangewezen punten geplaatst.

 • Midden

  Koppelmoffen worden aan beide zijden van de twee aangewezen punten geplaatst.

De totale lengte van uiteinde naar uiteinde van de koppelmof.

Als u een gebruikerscomponent van het type onderdeel gebruikt, is dit de lengte tussen het beginpunt en het punt van de gebruikerscomponent van het type onderdeel.

Koppelmofpostitie

De locatie van de koppelmoffen ten opzichte van de geselecteerde splitslijn.

Als u de optie Links of Rechts selecteert, hangt het werkelijke links of rechts af van het derde invoerpunt dat de zijde van de eerste staaf definieert.

Deze optie is alleen beschikbaar als er geen zigzaggen is.

Voorbeeld:

Als u de koppelmoffen als gebruikerscomponenten van het type onderdeel maakt, kunnen de eigenschappen in de gedeelten Nummeringreeks en Attributen vanaf de instellingen van het gebruikerscomponent van het type onderdeel worden gevuld als u de eigenschappen op een bepaalde manier een naam hebt gegeven. Raadpleeg bijvoorbeeld Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen.

Tabblad Staafattributen

Definieer op het tabblad Staafattributen de gebruikersattributen (UDA's) voor staven.

Optie Beschrijving
Draadlengte

De waarde wordt naar het UDA van de wapeningsstaaf geschreven.

De velden worden gebruikt om te controleren welke staven schroefdraad hebben en wat de draadwaarden zijn zodat deze in tekeningen en lijsten kunnen worden weergegeven.

Extra fabricagelengte

Deze waarde wordt naar het UDA van de wapeningsstaaf geschreven.

Deze waarde heeft geen invloed op de lengte van de wapeningsstaaf. U moet deze waarde in uw tekeningen en lijsten toevoegen om indien nodig de juiste lengte te krijgen.

Methode

Type

Product

Code

Draadtype

Vrije afstand 1

Vrije tekst 2

Gebruikersattributen die naar de wapeningsstaven worden geschreven.

U kunt de eindmethode van wapeningsstaven en het koppelmoftype definiëren en een productnaam en een code voor rapportagedoeleinden toevoegen.

De gebruikte attribuutnaam is afhankelijk van het uiteinde van de wapeningsstaaf waar de koppelmof is gemaakt.

Opmerking:

De bovenstaande gebruikersattributen zijn van invloed op de nummering. Wapeningsstaven met verschillende attribuutwaarden krijgen verschillende onderdeellabels.

Tabblad Koppelmofattributen

Definieer op het tabblad Koppelmofattributen de gebruikersattributen (UDA´s) te definiëren voor koppelmoffen of eindankers. Voor elk gebruikersattribuut kunt u selecteren of u de waarde van de wapeningsstaaf of het betonelement wilt overnemen. Als u een waarde wilt invoeren, selecteert u de overname-optie Geen.

Als het betonelement geen waarde voor dat specifieke gebruikersattribuut heeft, wordt de waarde overgenomen uit het hoofdonderdeel van het betonelement. U kunt een Commentaar en waarden voor de gebruikersattributen User field 1-4 en Layer invoeren. U kunt de set gebruikersattributen aanpassen door de gebruikersattribuutvelden in het bestand RebarCouplers.Udas.dat in de map ..\Environments\common\system te wijzigen.

Staafuiteinde trimmen

Staafuiteinde trimmen past de ruimte tussen twee wapeningsstaafuiteinden aan.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

De ruimte tussen wapeningsstaafuiteinden.

Selectievolgorde

 1. Selecteer de koppelmoffen die u wilt wijzigen.
 2. Wijzig de eigenschappen.
 3. Klik op Op geselecteerde koppelmoffen toepassen.

OF

 1. Wijzig de eigenschappen.
 2. Klik op Staven selecteren.
 3. Selecteer de wapeningsstaven waarvan de uiteinden zijn aangepast volgens de waarde die voor de opening is ingesteld.

Tabblad Koppelmof wapening/anker staafuiteinde

Optie Beschrijving
Vrije opening door automatisch attribuutbestand krijgen

Selecteer Ja als u de opening wilt gebruiken die in Automatisch attribuutbestand voor de koppelmoffen wordt gedefinieerd. Als u Ja selecteert, worden alleen de koppelmofcomponenten aangepast die Automatische attribuutbestanden gebruiken in gebruik hebben.

Raadpleeg Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen.

Selecteer Nee als u de vrije opening handmatig wilt invoeren.

De opening wordt bij Vrije opening door automatisch attribuutbestand krijgen op Nee ingesteld.
Beide staven trimmen Selecteer welke van de wapeningsstaven wordt gewijzigd.
Op geselecteerde koppelmoffen toepassen Selecteer de koppelmoffen die u wilt wijzigen en klik op de knop Op geselecteerde koppelmoffen toepassen om de staven aan te passen volgens de waarde die voor de opening is ingesteld.
Staven selecteren

Klik op de knop Staven selecteren en selecteer de wapeningsstaven waarvan u de uiteinden wilt aanpassen volgens de waarde die voor de opening is ingesteld.

De wapeningsstaafuiteinden moeten dicht bij elkaar liggen.

Staafattributen bijwerken

Gebruik Staafattributen bijwerken om de gebruikersattributen (UDA's) van de koppelmoffen en de eindankers te beheren die door Koppelmofwapening en ankertools zijn gemaakt. Met Staafattributen bijwerken kunt u de huidige waarden van de geselecteerde wapeningsstaven of alle wapeningsstaven controleren.

Als u koppelmoffen of eindankercomponenten aan wapeningsstaven hebt toegevoegd, worden de UDA-waarden gedefinieerd door de koppelmof of eindankercomponenten en hun eigenschappen. Als u de koppelmof of de eindankercomponent verwijdert, worden de UDA's die door die componenten zijn gedefinieerd niet automatisch gewist. Gebruik Staafattributen bijwerken om de oude attribuutwaarden te wissen.

Optie Beschrijving
Geselecteerd De waarden van alle koppelmoffen en gebruikersattributen van eindankers van de geselecteerde wapeningsstaven in het model.
Alles De waarden van alle koppelmoffen en gebruikersattributen van eindankers van alle wapeningsstaven in het model.
Bijwerken

Verwijdert de waarden van alle koppelmoffen en gebruikersattributen van eindankers van alle wapeningsstaven op de geselecteerde rijen.

Alleen de verouderde gebruikersattributen van koppelmoffen van de wapeningsstaaf worden verwijderd.

U kunt meerdere rijen selecteren door Ctrl of Shift ingedrukt te houden.

Bijwerken (alleen fase)

Werkt de fasewaarden van de koppelmof en eindankeronderdelen bij zodat de fasewaarden hetzelfde zijn als de fasewaarden van de gerelateerde wapeningsstaven.

Alleen wapening met attributen weergeven

Schakel dit selectievakje in als u alleen wapeningsstaven wilt weergeven die waarden in de gebruikersattributen van hun koppelmof of eindanker hebben.

Nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld, klikt u op Geselecteerd of Alle om de tabel te verversen.

Attribuutbestanden, onderdeeltoewijzing en gebruikersattributen (UDA's) aanpassen

Automatische attribuutbestanden

De attribuuttabelbestanden zijn tekstbestanden die zich in één van de systeemmappen of in een modelmap kunnen bevinden. U kunt beschikken over zoveel attribuuttabelbestanden als u nodig hebt. Er zijn verschillende attribuuttabellen voor eindankers (één invoerwapeningsstaaf) en koppelmofcomponenten (twee invoerwapeningsstaven). De extensies voor attribuuttabelbestanden zijn:

 • .couplers.csv voor de componenten Koppelmof wapening en Wapening splitsen en koppelmof toevoegen;

 • .anchors.csv voor de component Anker staafuiteinde.

De attributentabel bevat een koptekstregel inclusief de kolomnamen en een of meer tabelrijen die de attribuutwaarden bevatten. Kolommen worden selectorkolommen of attribuutkolommen.

De namen van de selectorkolom zijn Primary.Size, Primary.Grade, Secondary.Size en Secondary.Grade.

De attribuutkolommen bevatten de attribuutwaarde die de in de koprij opgegeven naam is. De componentattribuutwaarden die in de tabelrij zijn opgegeven, worden gebruikt wanneer de componentinvoer (primair + secundair voor Koppelmof wapening en secundair voor Anker staafuiteinde) overeenkomt met de selectorwaarden.

Ga naar Tekla Warehouse om automatische attribuutbestanden voor uw project te verkrijgen.

Toewijzing voor de gebruikerscomponent van het type onderdeel

Als u de koppelmoffen of de eindankers als gebruikerscomponenten van het type onderdeel maakt, kunnen de eigenschappen in de gedeelten Nummeringreeks en Attributen vanaf de instellingen van de gebruikerscomponent van het type onderdeel worden gevuld als u de eigenschappen op een bepaalde manier een naam hebt gegeven. Het volgende voorbeeld geeft de toewijzing tussen de eigenschappen van de Nummeringreeks en de Attributen en de gebruikerscomponent van het type onderdeel weer.

Gebruikersattributen (UDA's)

U kunt de inhoud van het tabblad Attributen en de gebruikersattributen in de componenten Koppelmofwapening en ankertools aanpassen.

De gebruikersattributen worden gedefinieerd in een tekstbestand met de naam RebarCoupler.Udas.dat dat zich in de map ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\Common\system bevindt. Het bestand kan ook in een andere systeemmap of in een bedrijfsmap worden geplaatst. Het bestand wordt niet vanuit de modelmap gelezen.

Het bestand RebarCoupler.Udas.dat definieert alleen welke gebruikersattributen op het tabblad Attributen worden weergegeven. Als u het bestand wijzigt, moet u alleen bestaande gebruikersattributen in het bestand opnemen. Als u nieuwe gebruikersattributen wilt maken, moet u ervoor zorgen dat u ze correct definieert.

Opmerking:

De gebruikersattributen zijn van invloed op de nummering als de speciale de nummeringsmarkering van de gebruikersattributen (special_flag) in het bestand objects_couplers.inp op yes is ingesteld. Wapeningsstaven met verschillende UDA-waarden krijgen dan verschillende onderdeellabels.

Was this helpful?
Vorige
Volgende