Supportligger (89)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Supportligger (89)

Met Supportligger (89) maakt u supportliggers tussen geselecteerde punten in een prefab-betononderdeel, zoals in een dunne-schilplaat of in een sandwichwandpaneel. De liggers zijn in het betonnen onderdeel gestort en werken als onderdeel van de wapening en als verbinding tussen het prefab- en insitu-beton.

Gemaakte objecten

De liggers bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Twee onderwapeningsstaven

 • Eén of twee bovenwapeningsstaven

 • Twee verbindende wapeningsstaven

U kunt in plaats van wapeningsstaven ook profielen en platen gebruiken om de supportliggers te maken.

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Supportliggers zijn in de prefab-betonplaat gemaakt.

Supportliggers zijn in het prefab-betonnen sandwichpaneel gemaakt.

Supportliggers zijn in een breedplaatvloer met een opening gemaakt.

Supportliggers zijn in een holle wand gemaakt.

Profiel als een ligger.

Volgorde van selectie

 1. Selecteer het betonnen onderdeel.

 2. Wijs het beginpunt van een ligger aan.

 3. Wijs het eindpunt van een ligger aan.

Onderdeelidentificatiecode

Onderdeel

1

Bovenwapeningsstaaf

2

Verbindende wapeningsstaaf

3

Onderwapeningsstaaf

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om het maken, de vorm en de maatlijnen van wapeningsstaven te definiëren.

Maatlijnen en vorm van wapeningsstaven

Beschrijving

1

De afstand tussen het uiteinde van de bovenwapeningsstaaf en het aangewezen punt.

2

De afstand tussen het uiteinde van de verbindende wapeningsstaaf en het aangewezen punt.

3

De afstand tussen het uiteinde van de onderwapeningsstaaf en het aangewezen punt.

4

De radius van de verbindende wapeningsstaaf.

5

De afstand tussen buigingen.

Definieer de afstand tussen de onderwapeningsstaven en de afstand tussen de boven- en onderwapeningsstaven.

Als u twee wapeningsstaven aan de bovenzijde toevoegt, kunt u de afstand van deze wapeningsstaven vanaf de bovenzijde van de verbindende wapeningsstaven definiëren.

Voorbeelden

Liggers maken

Optie

Beschrijving

Maken

Selecteer het type onder-, boven- en verbindende wapeningsstaven (staaf a, b, c):

 • Wapeningsstaaf
 • Stalen profiel
 • Nee (de wapeningsstaaf wordt niet gemaakt.)

Profiel

De profielselectie wordt ingeschakeld als u de volgende liggeroptie selecteert:

Definieer een prefix en een startnummer voor het onderdeelpositienummer en het materiaal, de naam, de opmerking en de klasse.

Plaat

Het maken van de plaat wordt ingeschakeld wanneer u de volgende liggeroptie selecteert:

Definieer een prefix en een startnummer voor het onderdeelpositienummer en het materiaal, de naam, de opmerking en de klasse.

Toevoegen als

Selecteer de methode die wordt gebruikt om de liggers aan het betonelement te koppelen:

Submerk, Gelast, Nee

Eigenschappen wapeningsstaaf

Definieer de wapeningsstaafeigenschappen voor de boven-, onder- en verbindende wapeningsstaven.

Optie

Beschrijving

Grootte

De grootte van de wapeningsstaaf.

Kwaliteit/materiaal

De kwaliteit van de wapeningsstaaf.

Naam

Prefix

Startnummer

Opmerking

Klasse

Een naam, een prefix en een startnummer voor het onderdeelpositienummer en een opmerking en klasse voor de wapeningsstaaf.

Als staafmerk maken

U kunt de gemaakte wapening als staafmerk aan de betonelementen toevoegen met een vooraf gedefinieerd merktype, naam, prefix en startnummer.

Optie Beschrijving

Als staafmerk maken

Selecteer Ja om alle wapening als een staafmerk te maken en deze op te nemen in het betonelement van het invoeronderdeel.

Aan bestaande staafmerk toevoegen
 • Niet toevoegen: Nieuwe staaf wordt als een staafmerk aan het betonelement toegevoegd.

 • Als enkele staven: Voeg alle nieuwe staven rechtstreeks in een bestaand staafmerk als staven toe.
 • Als submerk: Voeg alle nieuwe staven aan hun eigen nieuwe staafmerk toe, en neem die vervolgens als submerk aan het hoofdstaafmerk op.

Type staafmerk

Selecteer het staafmerktype.

Als u het type niet selecteert, wordt de standaardwaarde van het staafmerk gebruikt.

Naam, Profiel, Startnummer

Definieer de naam, het profiel en het startnummer.

Als u deze niet definieert, worden de standaardwaarden van het staafmerk gebruikt.

Tabblad Onderdelen

Gebruik het tabblad Onderdelen om de positie en het aantal liggers te definiëren.

Werkvlakoriëntatie

Optie

Beschrijving

Werkvlakpositie

Gebruik deze instelling om te definiëren aan welke zijde van het invoeronderdeel de liggers worden gemaakt. De optie Model maakt ze volgens het huidige werkvlak in het model.

 • XY-vlak van het onderdeel
 • YZ-vlak van het onderdeel
 • ZX-vlak van het onderdeel
 • Model

Gebruik de opties Positie in vlak, Rotatie en Positie in diepte om de oriëntatie van de ligger op het werkvlak te definiëren.

Liggerpositie in z-richting

Selecteer hoe de liggers in z-richting worden gepositioneerd.

Voorbeeld

Supportliggers worden op de aangewezen punten gepositioneerd. De supportliggers zijn gerelateerd aan de bovenzijde van het onderdeel.

Geometrie

Optie

Beschrijving

Vermenigvuldigingsfactor L

Definieer de nauwkeurigheid voor de afronding van de liggerlengte.

De standaardwaarde is 1,0. Met de standaardwaarde worden geen decimalen in de liggerlengte gebruikt.

Geometrie

Selecteer de geometrie voor de verbindende wapeningsstaven.

Voorbeelden:

Liggerpositie in y-richting

Selecteer hoe de liggers in y-richting worden gepositioneerd.

Voorbeelden

Extra liggers

Selecteer of er extra liggergroepen worden gemaakt.

Voorbeelden

Als u bijvoorbeeld de volgende optie hebt geselecteerd:

Extra liggergroepen is ingesteld op Geen: er worden geen extra liggergroepen tussen twee bestaande supportliggers gemaakt.

Extra liggergroepen is ingesteld op Aantal: er worden extra liggergroepen gemaakt op basis van het ingevoerde aantal. Afstanden tussen de groepen zijn gelijk verdeeld.

Extra liggergroepen is ingesteld op H.O.H. afstand: Het aantal extra liggergroepen is gebaseerd op de gedefinieerde afstand. De afstanden tussen de liggergroepen zijn gelijk verdeeld.

Liggergroep

Definieer of er extra liggers met de bestaande liggers worden gemaakt.

Aantal is het aantal liggers in de liggergroep.

Afstandslijst is de afstand tussen de liggers in de liggergroep.

e = is de positie van de liggers vanaf de referentielijn.

Optie

Beschrijving

 • De liggergroep is in het midden van de referentielijn gepositioneerd.

 • De liggergroep wordt aan de rechterzijde van de referentielijn gepositioneerd.

 • De liggergroep wordt aan de linkerzijde van de referentielijn gepositioneerd.

Voorbeelden

Bestaande liggers

Extra liggers

Tabblad Geometrie

Gebruik het tabblad Geometrie om te definiëren hoe openingen en de onderdeellengte het maken van de ligger beïnvloeden.

Optie

Beschrijving

Altijd supportliggers maken

Selecteer of er altijd liggers worden gemaakt.

Als u Ja selecteert, worden liggers zelfs gemaakt als de ligger volledig buiten het betonnen onderdeel wordt geplaatst.

Openingen

Selecteer of er liggers in openingen worden gemaakt.

Lengte

Selecteer hoe liggers aan de vorm van het onderdeel worden aangepast.

Minimumlengte

Definieer de minimumlengte van de ligger.

Maximumlengte

Definieer de maximumlengte van de ligger.

De ligger wordt gesplitst wanneer de maximumlengte is bereikt.

Voorbeelden van minimumlengtes

Geen minimumlengte gedefinieerd:

Gedefinieerde minimumlengte (geen ligger gemaakt).

Dubbele wand

Gebruik het tabblad Dubbele wand om te selecteren hoe een tweede betonelement de liggers beïnvloedt.

Controleer tweede element

Selecteer of een tweede betonelement het maken van de liggers beïnvloed. Definieer de klasse van de tweede wand in het vak Klasse.

Selecteer de eerste wand en als de tweede wand met de gedefinieerde klasse overeenkomt, wordt er een ligger gemaakt. U kunt ook een reeks klassen invoeren. U kunt deze creatiemethode gebruiken in combinatie met de opties die voor openingen op het tabblad Geometrie zijn gedefinieerd.

Het onderstaande voorbeeld geeft een holle wand weer, waarbij binnen- en buitenschillen een verschillende geometrie hebben.

Voorbeelden

Een holle wand waar binnen- en buitenschillen een verschillende geometrie hebben.

Controleer tweede element = Nee

Een holle wand waar binnen- en buitenschillen een verschillende geometrie hebben.

Controleer tweede element = Ja

Tabblad UDA

U kunt gebruikersattributen definiëren.

Was this helpful?
Vorige
Volgende