Net met meerdere draadmaten

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Net met meerdere draadmaten

Net met meerdere draadmaten maakt wapeningsnetten met wapeningsstaven van verschillende afmetingen. Het gemaakte wapeningsnet wordt geoptimaliseerd voor een machine die netten last. Net met meerdere draadmaten kan worden gebruikt voor platen en wandpanelen. De platen en wandpanelen kunnen elke polygoonvorm hebben met een willekeurig aantal openingen. De wapeningsstaven in het net kunnen verschillende afmetingen hebben en de afstanden tussen de staven kunnen variëren.

Gemaakte objecten

  • Wapeningsnetten

Gebruiken voor

Situatie

Beschrijving

Drie zones wapeningsstaven in de lengterichting

Voordat u begint

Maak een polygoonvormige plaat of wandpaneel met een willekeurig aantal openingen. Voer zonewaarden in om de breedte van het te wapenen gebied in zowel de lengte- als dwarsrichting te definiëren. Elke richting kan in maximaal vijf zones worden verdeeld.

Volgorde van selectie

  1. Selecteer het hoofdonderdeel (plaat of wandpaneel).

    Het wapeningsnet wordt automatisch gemaakt.

Tabblad Netparameters

Gebruik het tabblad Netparameters om het maken van het net en de dekking te definiëren.

Optie

Beschrijving

Definieer de dikte van de betonnen dekking.

Maak wapening

Definieer aan welke zijde van de plaat of het wandpaneel de wapeningsstaven worden gemaakt.

Lengterichting

Definieer of de x- of de y-richting als lengterichting wordt gebruikt wanneer de wapeningsstaven worden gemaakt.

De x-richting is standaard de lengterichting.

Tabblad Draden in lengterichting/kruisende draden

Gebruik de tabbladen Draden in lengterichting of Kruisende draden om het maken van het net in de lengterichting of dwarsrichting, en de wapeningszones te definiëren.

Optie

Beschrijving

Draadmaten

Definieer de formaten van de wapeningsstaven die in het patroon worden gebruikt.

Scheid de formaten met een spatie.

Min. overstek

Definieer de minimale lengte van de verlenging van de wapeningsstaaf.

Max. overhang

Definieer de maximale lengte van de verlenging van de wapeningsstaaf.

Min. h.o.h.-maat

Definieer de minimale ruimte tussen de wapeningsstaven.

De waarde moet deelbaar zijn door de stramiengrootte.

Als bijvoorbeeld de Min. h.o.h.-maat 150, de Max. h.o.h.-maat 300 en de Stramienmaat 50 is, zijn de tussenafstanden 150, 200, 250 en 300.

Max. h.o.h.

Definieer de maximale ruimte tussen de wapeningsstaven.

De waarde moet deelbaar zijn door de stramiengrootte.

Als bijvoorbeeld de Min. h.o.h.-maat 150, de Max. h.o.h.-maat 300 en de Stramienmaat 50 is, zijn de tussenafstanden 150, 200, 250 en 300.

Stramienmaat

Definieer de stramienmaat van het net.

Als bijvoorbeeld de Min. h.o.h.-maat 150, de Max. h.o.h.-maat 300 en de Stramienmaat 50 is, zijn de tussenafstanden 150, 200, 250 en 300.

Deze waarde is afhankelijk van de lasmachine.

Min. draadlengte

Definieer de minimale lengte van de wapeningsstaaf.

Min. aantal laspunten

Definieer het minimumaantal snijpunten van de wapeningsstaven.

Patroonbreedte om uit te voeren

Definieer de breedte van het patroon dat met het net wordt gevuld.

Deze waarde wordt gebruikt wanneer de zonebreedte groter is dan de opgegeven waarde.

Waardetype zonebreedte

Definieer de breedte van het te wapenen gebied als percentage van de hele breedte van de plaat of het wandpaneel, of als de werkelijke lengte.

Breedte, Werkelijke breedte, Netgebied per lengte

Definieer in elke zone de netbreedte, werkelijke breedte en het gebied per lengte.

Patroon laden uit bestand

Selecteer het externe tekstbestand waarin u de patronen voor de wapeningsstaven in de lengterichting en de dwarswapeningsstaven hebt gedefinieerd.

Als u het externe patronenbestand gebruikt, probeert Net met meerdere draadmaten een patroon met een geschikte waarde voor het gebied per lengte voor elke zone te bepalen en deze waarden op de zones toe te passen.

Tabblad Attributen

Gebruik het tabblad Attributen om de wapeningseigenschappen in de lengterichting en in de dwarsrichting te definiëren.

Optie

Beschrijving

Prefix

Definieer een prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Definieer een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Kwaliteit

Definieer de sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Naam

Definieer een naam voor de wapeningsstaven in de lengterichting en de dwarswapeningsstaven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om de wapeningsstaven in de lengterichting en de dwarswapeningsstaven te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld de wapeningsstaven in de lengterichting en de dwarswapeningsstaven van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Configuratiebestand voor wapeningsstaafpatronen

Gebruik een extern tekstbestand om de patronen voor wapeningsstaven in de lengterichting en de dwarswapeningsstaven te definiëren.

Elk patroon begint vanaf de regel Patroon, gevolgd door bijvoorbeeld de patroonnaam. Elk paar van Staafgrootte en Tussenafstand staat op een aparte regel. De waarden van Staafgrootte en Tussenafstand worden gescheiden door een spatie.

Het bestand heeft de volgende indeling:

< Pattern > < Name >

<Bar Size> <Spacing>

<Bar Size> <Spacing>

……………………………

<Bar Size> <Spacing>

Voorbeelden

Patroon 1

10 200

10 200

8 100

8 300

10 400

Patroon 2

10 200

10 200

8 100

8 100

Was this helpful?
Vorige
Volgende