Nummeringsinstellingen voor lassen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Nummeringsinstellingen voor lassen

In het dialoogvenster Las Nummering kunt u de nummeringsinstellingen voor lassen weergeven en wijzigen. Het lasnummer wordt weergegeven in tekeningen en laslijsten.

Optie

Beschrijving

Startnummer

Het nummer waarmee de nummering begint. Tekla Structures stelt automatisch het volgende vrije nummer voor als startnummer.

Toepassen op

Hiermee legt u vast op welke objecten de wijziging wordt toegepast.

Met Alle lassen wijzigt u de nummers van alle lassen in het model.

Met Geselecteerde lassen wijzigt u de nummers van de geselecteerde lassen en blijven de andere lassen ongewijzigd.

Hernummer ook lassen die al genummerd zijn

Tekla Structures vervangt bestaande lasnummers.

Hergebruik nummers van verwijderde lassen

Als er lassen zijn verwijderd, gebruikt Tekla Structures hun nummers voor het nummeren van andere lassen.

Raadpleeg ook

Lassen nummeren

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende