Naar modelobjecten zoeken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Naar modelobjecten zoeken

U kunt snel naar objecten in het gehele model of binnen de geselecteerde modelobjecten zoeken door de werkbalk Zoekopdracht model te gebruiken.

Als u een zoekopdracht in het model uitvoert, zoekt Tekla Structures naar de objecten waarvan de eigenschapswaarden de zoekterm bevatten en markeert en selecteert vervolgens de objecten die overeenkomende eigenschapswaarden hebben. Tekla Structures zoekt naar de volgende objecten en controleert de weergegeven objecteigenschappen op overeenkomsten:

 • Onderdelen en items: naam, profiel of vorm, materiaal, positienummer van het onderdeel, positienummer van het merk of positienummer van het betonelement, GUID

 • Stortobjecten: storttype (als stortbeheer is ingeschakeld)

 • Wapening: naam, kwaliteit, positienummer, positienummer van het betonelement, GUID

 • Oppervlakken: naam, GUID

 • Componenten: naam, volgnummer (weergegeven in het dialoogvenster Informatie object), GUID

 • Merken: naam, positienummer van het merk, GUID

 • Betonelementen: naam, positienummer van het betonelement, GUID

 • Storteenheden: naam (als stortbeheer is ingeschakeld)

 • Alle overige objecten: GUID

U kunt de volgende jokertekens in de zoekterm gebruiken: *, ? of [ ], of " " voor exacte overeenkomst.

De zoekterm kan uit meerdere woorden bestaan. Wanneer een eigenschapswaarde van een object al die waarden bevat, vindt Tekla Structures dat object.

Als er slechts één woord in de zoekterm staat, zoekt Tekla Structures alle objecten waarvan de eigenschapswaarden dat woord bevatten. Met de zoekterm Plaat kunt u bijvoorbeeld objecten met de naam Plaat of Eindplaat vinden, maar objecten met de naam Plaat1 worden niet gevonden.

Als u de zoekterm tussen " " zet, zoekt Tekla Structures alleen naar de exacte overeenkomsten. Met "eindplaat" vindt u bijvoorbeeld geen objecten met de naam Dubbele plaat of Eindplaat 2 zijden.

De zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig, wat betekent dat u zowel kleine letters als hoofd letters kunt gebruiken. De zoektermen ligger en LIGGER geven bijvoorbeeld dezelfde zoekresultaten.

Als de selectieknop Selecteer merk is ingeschakeld, zoekt Tekla Structures naar merken, betonelementen en storteenheden met overeenkomende namen of positienummers. Anders zoekt Tekla Structures naar andere objecten met de overeenkomende eigenschapswaarden. Andere selectieknoppen hebben geen invloed op de zoekresultaten.

Zoeken in het gehele model

Als u in het gehele model zoekt, zoekt Tekla Structures ook naar verborgen objecten waarvan de eigenschapswaarden met de zoekcriteria overeenkomen.

 1. Als stortbeheer is ingeschakeld en u naar stortobjecten of storteenheden zoekt, moet u ervoor zorgen dat u een stortvenster gebruikt.
 2. Voer op de werkbalk Zoekopdracht model de zoekterm in het vak in.

  U kunt de jokertekens *, ? of [ ], of " " voor exacte overeenkomst gebruiken.

 3. Klik op of druk op Enter.

Tekla Structures markeert en selecteert de modelobjecten waarvan de eigenschapswaarden aan de zoekcriteria voldoen en geeft de objecteigenschappen in het eigenschappenvenster weer.

Zoeken binnen de geselecteerde modelobjecten

 1. Selecteer de objecten waarbinnen u wilt zoeken.

  U kunt gebiedsselectie of een filter gebruiken om u op bepaalde objecten te richten.

 2. Voer op de werkbalk Zoekopdracht model de zoekterm in het vak in.

  U kunt de jokertekens *, ? of [ ], of " " voor exacte overeenkomst gebruiken.

 3. Klik op .

Tekla Structures markeert en selecteert de modelobjecten waarvan de eigenschapswaarden aan de zoekcriteria voldoen en geeft de objecteigenschappen in het eigenschappenvenster weer.

De zoekresultaten controleren

Deze tips zijn mogelijk handig wanneer u de zoekresultaten en de geselecteerde modelobjecten onderzoekt.

 • Als u de modelobjecten waarvan de eigenschapswaarden niet met de zoekcriteria overeenkomen wilt verbergen, doet u het volgende:

  • Druk op Ctrl+5 om alleen de overeenkomende objecten weer te geven.

  • Druk op Shift+5 om alleen de overeenkomende componentobjecten weer te geven.

  • Klik met de rechtermuisknop en selecteer Alleen geselecteerde weergeven.

 • Als u uw zoekopdracht verder wilt verfijnen, kunt u geneste zoekopdrachten uitvoeren. Bewaar de eerste geselecteerde objecten uit het zoekresultaat en voer vervolgens een andere zoekopdracht uit door op te klikken.

 • Als u de overeenkomende objecten als een lijst wilt controleren, gebruikt u de Organisator. De Objectbrowser geeft de geselecteerde objecten en hun eigenschappen in kolommen weer.

 • Als u de eigenschappen van de geselecteerde objecten wilt controleren of wijzigen, gebruikt u het eigenschappenvenster.

De werkbalk Zoekopdracht model weergeven of verbergen

De werkbalk Zoekopdracht model is standaard zichtbaar en bevindt zich aan de onderzijde van het Tekla Structures-hoofdvenster.

Als de werkbalk niet zichtbaar is, kunt het volgende doen:

 • Ga naar het menu Bestand, klik op Instellingen en schakel in de lijst Werkbalken het selectievakje Werkbalk Zoeken in.

 • Ga naar Snel starten, begin met invoeren van werkbalk en schakel vervolgens in de lijst die verschijnt het selectievakje Werkbalk Zoeken in.

Als u de werkbalk Zoekopdracht model wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Werkbalk Zoeken in Bestand > Instellingen > Werkbalken uit of gebruikt u Snel starten.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende