Controlenummers verwijderen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Controlenummers verwijderen

Indien nodig kunt u bestaande controle nummers verwijderen uit alle of een aantal onderdelen. Verwijder controle nummers alleen als u absoluut zeker weet dat u ze niet meer nodig hebt.

Opmerking:

Het verwijderen van controlenummers is anders dan het opnieuw toewijzen van controlenummers. Als u alleen nieuwe controlenummers opnieuw wilt toewijzen aan onderdelen die al controlenummers hebben, gebruikt u de optie Hernummer in het dialoogvenster Maak controlenummers.

  1. Dubbelklik op een onderdeel om de onderdeeleigenschappen in het eigenschappenpaneel te openen.
  2. Klik op de knop Gebruikersattributen.

    Het huidige controlenummer van het onderdeel wordt op het tabblad Parameters in het vak Controlenummer (ACN) weergegeven. Bijvoorbeeld:

  3. Verwijder het bestaande controle nummer uit het veld.
  4. Klik op Wijzig om de wijziging toe te passen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende