Storten beheren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Storten beheren

Met de stortbeheerfunctionaliteit van Tekla Structures kunt u de geometrie van insitu-betonstructuren weergeven, deze als onderdelen of als stortobjecten weergeven, storten en stortnaden plannen en stortgegevens zoals betonvolumes en bekistingsgebieden lijsten. U kunt storten, storteenheden, stortobjecten en stortnaden definiëren voor betonnen onderdelen waarvan de stortmethode Insitu is.

In Tekla Structures is een stortobject een gebouwobject dat uit een of meer insitu-betononderdelen of delen ervan bestaat. De insitu-betononderdelen worden tot één stortobject samengevoegd als ze dezelfde materiaalkwaliteit hebben en elkaar raken. Ze moeten zich ook in dezelfde stortfase bevinden om samengevoegd te kunnen worden. Stortobjecten zijn zichtbaar in stortvensters.

Een storteenheid is een entiteit voor insitu-beton en bestaat uit een stortobject en alle gerelateerde wapening, instortvoorzieningen en andere objecten die op de plaats moeten zijn voordat beton op het bouwterrein kan worden gestort.

Een stort is een groep stortobjecten die in één keer worden gestort.

Met een stortnaad kunt u een stortobject in kleinere stortobjecten splitsen.

Opmerking:

Stortbeheer richt zich vooral op aannemers voor de kostenraming, planning en montageactiviteiten. Stortbeheer is bij de meeste rollen in nieuwe modellen standaard uitgeschakeld. U kunt in het huidige model stortbeheer inschakelen met de variabele XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende