Met modelobjecten werken in Tekla Structures

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Met modelobjecten werken in Tekla Structures

Wanneer u in Tekla Structures modelleert, maakt u en werkt u met verschillende typen modelobjecten. In de meeste gevallen vertegenwoordigt een modelobject een gebouwobject dat in het echte gebouw of de structuur zal voorkomen of er nauw verband mee zal houden. Een modelobject kan ook een modelleringshulpmiddel zijn dat gegevens vertegenwoordigt die alleen relevant zijn wanneer u het model maakt. Modelobjecten worden in het model gemaakt of erin geïmporteerd.

U kunt verschillende typen modelobjecten maken (zoals onderdelen en items, bouten, wapening en uitsnijdingen) door de commando's op het lint te gebruiken.

Sommige lintcommando's hebben een toetsenbordsneltoets die uw modelleerwerk versnelt. U kunt de sneltoetsen aanpassen en uw eigen snelkoppelingen aan de meest gebruikte commando's toewijzen.

Daarnaast kunt u Snel starten of het eigenschappenvenster gebruiken om veel van de commando's te starten die modelobjecten maken.

Nadat u de modelobjecten hebt gemaakt, kunt u de modelobjecteigenschappen weergeven en wijzigen door het eigenschappenvenster te gebruiken.

Voorbeelden van modelobjecten

Voorbeelden van modelobjecten zijn onder andere:

Modelobjecten kunnen ook via componenten worden gemaakt.

Als u de grootte en de vorm van modelobjecten wilt wijzigen, gebruikt u de handles voor rechtstreekse wijziging.

De volgende modelleerhulpmiddelen kunnen in het model worden gebruikt:

U kunt modelobjecten met grotere entiteiten combineren door merken, betonelementen en storteenheden te maken.

U kunt modelobjecten beheren door objectgroepen, de Organisator en andere planningstools te gebruiken.

Een modelobject maken of verwijderen

 1. Voer een commando uit dat een modelobject zoals een onderdeel maakt.
  • Op het lint: klikt u op een commando. Klik bijvoorbeeld op om een stalen ligger te maken.

  • Door Snel starten te gebruiken: voer een zoekterm in. Voer bijvoorbeeld stalen ligger in om het commando Stalen ligger maken te vinden.

  • In het eigenschappenvenster: zorgt u ervoor dat u niets in het model hebt geselecteerd. Klik op de knop Objecttypelijst en selecteer in de lijst het object dat u wilt maken.

 2. Wijs punten aan om het modelobject in het model te plaatsen.

  Tekla Structures maakt het modelobject met de huidige eigenschappen van het objecttype.

 3. Volg de statusbalkberichten om instructies te krijgen hoe u moet doorgaan.
 4. Als u meer modelobjecten met dezelfde eigenschappen wilt maken, wijst u meer punten aan.

  Het commando wordt uitgevoerd totdat u het commando beëindigt of een ander commando start.

 5. Als u een modelobject wilt verwijderen, selecteert u het object en drukt u op Delete.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende