Vergrendelen of ontgrendelen controlenummers

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Vergrendelen of ontgrendelen controlenummers

Gebruik het commando Lock/unlock controlenummers om te voorkomen dat andere gebruikers de controlenummers van bepaalde of alle onderdelen in het model wijzigen. Als de controlenummers later moeten worden gewijzigd, kunt u dan hetzelfde commando voor het ontgrendelen van de nummers gebruiken.

  1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Instellingen nummering > Lock/unlock controlenummers om het dialoogvenster Lock/Unlock controlenummers te openen.
  2. Definieer welke controlenummers van onderdelen moeten worden vergrendeld of ontgrendeld.
    • Als u de controle nummers van alle onderdelen wilt vergrendelen of ontgrendelen, selecteert u geen onderdelen in het model.

    • Selecteer de onderdelen in het model waarvan u de controlenummers wilt vergrendelen of ontgrendelen

  3. Selecteer Lock of Unlock in de lijst Status.
  4. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
  5. Klik op Maken om de nummers te vergrendelen of ontgrendelen.
Was this helpful?
Vorige
Volgende