Items maken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Items maken

In Tekla Structures refereert de term item naar de onderdelen die een 3D-vorm hebben. Vormen worden in externe modelleersoftware of in Tekla Structures gemaakt en zijn beschikbaar in de vormendatabase van Tekla Structures.

Items zijn vergelijkbaar met andere onderdelen zoals liggers en kolommen.Het voornaamste verschil tussen items en andere typen onderdelen is dat de geometrie van een item door een 3D-vorm wordt gedefinieerd, terwijl een onderdeel een 2D-profiel heeft dat wordt geëxtrudeerd om de lengte van het onderdeel te maken.

U kunt items gebruiken om objecten te modelleren die anders moeilijk met basisonderdelen en -commando's van Tekla Structures zoals uitsnijden te modelleren zijn.U kunt items ook gebruiken om objecten te modelleren die vormen gebruiken die in een externe software of door een fabrikant zijn gemodelleerd.

Elk item wordt gedefinieerd door eigenschappen, zoals de vorm, het materiaal en de locatie.Als u itemeigenschappen in venster- en selectiefilters of in tekening- en lijsttemplates wilt gebruiken, moet u de templateattributen van onderdelen en profielen gebruiken.Als u items van onderdelen wilt scheiden, gebruikt u het templateattribuut IS_​ITEM.

Beperkingen bij items

 • Items kunnen niet worden gespiegeld.
 • Items kunnen niet worden gesplitst of gecombineerd.Wanneer u een geïmporteerd item splitst, wordt op de splitpositie een duplicaat gemaakt.
 • Items kunnen alleen worden uitgesneden of aan een ander onderdeel worden bevestigd als ze een solid vorm hebben.
 • De waarde voor het brutogewicht van een geïmporteerd item kan verschillen van de waarde voor het brutogewicht van een identiek Tekla Structures-onderdeel dat via uitsnijdingen is gemodelleerd.Dit komt doordat bij het berekenen van het brutogewicht van onderdelen geen rekening wordt gehouden met de uitsnijdingen.

Een item of een betonitem maken

 1. Zorg ervoor dat Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

  Hierdoor is het eenvoudiger om de locatie en rotatie van het item in het model aan te passen.

 2. Afhankelijk van het materiaal van het item dat u wilt maken, kunt u het volgende doen:
  • Klik op het tabblad Staal op Item .

  • Klik op het tabblad Beton op Item .

  Tip:

  Daarnaast kunt u het commando in het eigenschappenvenster starten.

  1. Zorg ervoor dat u niets in het model hebt geselecteerd.
  2. Klik in het eigenschappenvenster op de knop Objecttypelijst en selecteer Item of Betonitem in de lijst.

   Tekla Structures start het commando en geeft de eigenschappen in het eigenschappenvenster weer.

   In het eigenschappenvenster kunt u bijvoorbeeld de itemeigenschappen wijzigen en de vorm selecteren.

 3. Beweeg de muisaanwijzer boven objectvlakken en -randen in het model en zie hoe het item kantelt en zich aan de objectvlakken aanpast.

  Als u het item aan een ander object toevoegt (zoals een onderdeel of stortobject), geeft Tekla Structures ook locatiemaatlijnen naar de dichtstbijzijnde objectranden weer.

 4. Wijs het eerste punt van het item aan.
 5. Als u de richting van het item wilt aangeven, wijst u een ander punt aan.

  Tekla Structures plaatst het item tussen de punten die u hebt aangewezen, beginnend bij het eerste punt (gele handle) en in de richting van het tweede punt (magenta handle) met de eigenschappen Item of Betonitem in het eigenschappenvenster.

  Tekla Structures geeft de coördinaatassen, rotatiehandles en locatiemaatlijnen weer waarmee u de locatie en rotatie van het item nauwkeurig kunt verfijnen. De handles zijn rood, groen en blauw volgens het lokale coördinatensysteem van het item.

 6. Als u het item langs één van de coördinaatassen wilt verplaatsen, sleept u de betreffende ashandle naar een nieuwe locatie.
 7. Als u het item rondom één van de coördinaatassen wilt roteren, sleept u de betreffende rotatiehandle naar een nieuwe locatie.

  Druk op Tab om het item in stappen van 90 graden in de richting van de geselecteerde rotatiehandle te roteren.

 8. U verplaatst of roteert het item door een afstand of hoek op te geven:
  1. Selecteer een ashandle, een rotatiehandle of een maatlijnpijlpunt.
  2. Voer de waarde in waarmee u de maatlijn wilt wijzigen.

   Wanneer u gaat invoeren, geeft Tekla Structures het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in weer.

  3. Klik op OK om de nieuwe maatlijn te bevestigen.
 9. Als u meer items aan het model wilt toevoegen, klikt u met de middelste muisknop en herhaalt u de stappen 3 tot 8.
 10. Als u het toevoegen van items wilt stoppen, drukt u op Esc.
 11. U kunt indien nodig de itemgeometrie verder wijzigen in de modus Bewerking geometrie.

Item of eigenschappen van betonitem wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op het item of het betonitem om Item of de eigenschappen Betonitem te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
 3. Klik op Wijzigen.

De vorm van een item wijzigen

Wanneer u een item maakt of wijzigt, kunt u de vorm selecteren in de lijst met alle vormen die in de vormendatabase beschikbaar zijn.

Controleer voordat u begint of u de vereiste vorm in de vormendatabase beschikbaar hebt.

 1. Dubbelklik op een item om de itemeigenschappen in het eigenschappenvenster te openen.
 2. Klik op de knop ... naast het vak Vorm om het dialoogvenster Vorm selecteren te openen.
 3. Selecteer een groep of subgroep in de lijst aan de linkerzijde van het dialoogvenster.
  Tip:

  De nieuwste vormen die u hebt gebruikt, kunnen in de groep Recent worden gevonden en de vormen die u als belangrijk gemarkeerd hebt, bevinden zich in de Favorieten-groep.

 4. Indien nodig, gebruik het vakje Filteren om te zoeken naar een vorm in de geselecteerde groep.
 5. Selecteer een vorm in de lijst.
 6. Klik op OK om het dialoogvenster Vorm selecteren te sluiten.
 7. Klik in het Eigenschappenvenster op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

Een onderdeel naar een item converteren

U kunt bestaande onderdelen in het model naar items wijzigen en tegelijkertijd bijbehorende vormen aan de vormendatabase toevoegen.

Wanneer u een onderdeel naar een item wijzigt, verwijdert Tekla Structures het oorspronkelijke onderdeel en vervangt het door het nieuw gemaakt item in het model. De naam, het materiaal, de afwerking, de klasse, de stortfase en de nummeringseigenschappen van het oorspronkelijke onderdeel worden opgeslagen als de corresponderende itemeigenschappen. Andere specifieke eigenschappen van het onderdeeltype en de gebruikersattributen worden niet opgeslagen. De objecten die aan het oorspronkelijke onderdeeldeel zijn gekoppeld, zoals wapening en oppervlakken, worden verwijderd.

 1. Maak de onderdelen die u naar een item wilt wijzigen.
 2. Als u meer dan één onderdeel in het item wilt opnemen, koppelt u de onderdelen aan elkaar.
 3. Klik op het tabblad Bewerken op Onderdeel naar item converteren.
 4. Selecteer het onderdeel.

  U kunt ook eerst het onderdeel selecteren, met de rechtermuisknop klikken en vervolgens Onderdeel naar item converteren selecteren.

Tekla Structures wijzigt het onderdeel naar een item en voegt een nieuwe vorm aan de vormendatabase toe.

De vormnaam wordt gegenereerd met de onderdeelnaam en de onderdeellocatie in de indeling <stramienlocatie>_<verhoging>_<onderdeelnaam>. Bijvoorbeeld:

 • 1/D_+0_FOOTING

 • 3/C_+0-+3600_COLUMN

 • 1-2/A-B_+3600_SLAB

Als er al een vorm met dezelfde naam in de vormendatabase staat, voegt Tekla Structures twee onderstrepingstekens en een volgnummer aan het eind van de nieuwe vormnaam toe. Bijvoorbeeld 1/D_+0_FOOTING__1.

Eigenschappen item en betonitem

Gebruik de eigenschappen Item en Betonitem in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een item te definiëren, weer te geven en te wijzigen. Als u de eigenschappen wilt openen, dubbelklikt u op het item of het betonitem.

De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een item is *.ips.

De bestandsextensie van een eigenschappenbestand van een betonitem is *.ipc.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast, kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van een item.

De naam mag maximaal 61 tekens bevatten.

Tekla Structures gebruikt onderdeelnamen in lijsten en in de Documentmanager, en om onderdelen van hetzelfde type te identificeren.

Vorm

Vorm van een item.

Als u een vorm uit de vormendatabase wilt selecteren, klikt u op de knop ... naast het vak Vorm.

Als u de itemvorm in lijsten en tekeningen wilt weergeven, moet u het templateattribuut PROFILE gebruiken.

Kwaliteit

Materiaal van het item.

Afwerking

Het type afwerking.

De afwerking kan door de gebruiker worden gedefinieerd. Deze beschrijft hoe het oppervlak van het onderdeel is bewerkt, bijvoorbeeld met anticorrosielak, gegalvaniseerd, brandvertragende coating enzovoort.

Klasse

Wordt gebruikt om items te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld onderdelen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Nummeringreeks (beschikbaar voor items)

Onderdeelnummering

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Merknummering

Merkprefix en startnummer voor het positienummer van het merk.

Positie

Op vlak

De positie van het item op het werkvlak, relatief ten opzichte van de referentielijn van het item.

Rotatie

Rotatie van het item rond zijn as op het werkvlak.

In diepte

Positiediepte van het item. De positie staat altijd loodrecht op het werkvlak.

Einde offset

Dx

Verplaats het item langs de referentielijn.

Dy

Verplaats het item loodrecht op de referentielijn.

Dz

Verplaats het item in de z-richting van het werkvlak.

Betonelement (beschikbaar voor betonnen onderdelen)

Nummering betonelement

Onderdeelprefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Betonelement

Geef aan of het item prefab of insitu is.

Stortfase

Stortfase van de insitu-onderdelen. Wordt gebruikt om stortobjecten van elkaar te scheiden.

Betondekkingen voor stavensets (beschikbaar voor betonitems)

Coördinatensysteem

Selecteer of de dikte van de betonnen dekking van de stavensets in het onderdeel in het globale coördinatensysteem of in het lokale coördinatensysteem van het onderdeel wordt gedefinieerd.

De standaardwaarden voor globale en lokale dekkingsdikte worden in het dialoogvenster Opties gedefinieerd.

Als u de lege optie selecteert, gebruikt Tekla Structures de globale waarden.

Boven, Onder, Zijden, Voor, Achter, Start, Eind

Als u globale of lokale standaardwaarden in het dialoogvenster Opties wilt overschrijven, definieert u de dekkingsdikte op elk vereist onderdeelvlak.

Meer

Gebruikersattributen

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen (UDA's) van het onderdeel te openen. Gebruikersattributen geven extra informatie over het onderdeel.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende