Belangrijke knoppen in de profielendatabase

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Belangrijke knoppen in de profielendatabase

Als u met profielen werkt, moet u rekening houden met het gebruik van de volgende knoppen in het dialoogvenster Profielendatabase bewerken:

Knop

Beschrijving

Slaat de wijzigingen van één enkel bewerkt profiel in het geheugen van de computer op, totdat u op OK klikt.

Sla de wijzigingen in de modelmap op.

Tekla Structures slaat de gewijzigde database alleen op de vaste schijf op als u op OK klikt om het dialoogvenster te sluiten en vervolgens op OK klikt in het dialoogvenster Opslaan bevestigen.

Sluit het dialoogvenster Profielendatabase bewerken zonder de wijzigingen op te slaan.

Let erop dat alle aangebrachte wijzigingen verloren gaan, zelfs als u op Bijwerken hebt geklikt, omdat de wijzigingen niet op de vaste schijf zijn opgeslagen. De in de database aangebrachte wijzigingen zijn gedurende één sessie zichtbaar, omdat de database het computergeheugen gebruikt. Als u Tekla Structures de volgende keer start, worden de vorige gegevens vanaf de vaste schijf hersteld.

Tekla Structures slaat de informatie van bibliotheekprofielen in het bestand profdb.bin op. Wanneer u een model voor het eerst opent, worden in Tekla Structures de gegevens vanaf de vaste schijf gelezen en in het computergeheugen opgeslagen.

Wanneer u een profiel selecteert, worden in Tekla Structures de gegevens vanuit het computergeheugen gelezen en in het dialoogvenster Profielendatabase bewerken weergegeven. Dit gaat sneller dan wanneer u de gegevens vanaf de vaste schijf opent.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende