Profielen groeperen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Profielen groeperen

Profielen worden in de profielendatabase in een hiërarchische structuur weergegeven en zijn gegroepeerd op basis van voorwaarden , zoals het profieltype (bijvoorbeeld I-profielen) en het profielsubtype (bijvoorbeeld HEA). Als u wilt wijzigen hoe de profielen in de profielstructuur worden gegroepeerd, moet u de voorwaarden wijzigen.

Het maakt niet uit in welke volgorde u de voorwaarden maakt, alleen de locatie van de voorwaarden in de profielstructuur is van belang.

In Tekla Structures worden de voorwaarden van boven naar beneden in de profielstructuur gelezen. Profielen bevinden zich in de hoogste groep waar ze aan de criteria, die in de voorwaarde is gedefinieerd, voldoen. Een regel die Alle profielen verzamelt, overschrijft bijvoorbeeld alle voorwaarden die zich daaronder in de profielstructuur bevinden.

Was this helpful?
Vorige
Volgende