Algemene nummeringsinstellingen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Algemene nummeringsinstellingen

In het dialoogvenster Nummering instelling kunt u enkele algemene nummeringsinstellingen weergeven en wijzigen.

Instelling

Beschrijving

Hernummer alles

Alle onderdelen krijgen een nieuw nummer. Alle informatie over vorige nummers gaat verloren.

Hergebruik vervallen nummers

Tekla Structures gebruikt de nummers van onderdelen die zijn verwijderd. Deze nummers kunnen worden gebruikt om nieuwe of gewijzigde onderdelen te nummeren.

Controleer op standaard onderdelen

Als er een apart standaardonderdeelmodel is ingesteld, vergelijkt Tekla Structures de onderdelen in het huidige model met die in het standaardonderdeelmodel.

Als een onderdeel dat moet worden genummerd identiek is aan een onderdeel in het standaardonderdeelmodel, gebruikt Tekla Structures hetzelfde nummer als in het standaardonderdeelmodel.

Vergelijken met bestaande

Het onderdeel krijgt hetzelfde nummer als het vorige genummerde vergelijkbare onderdeel.

Neem nieuw nummer

Het onderdeel krijgt een nieuw nummer, ook als er al een vergelijkbaar onderdeel is genummerd.

Bewaar nummer indien mogelijk

Gewijzigde onderdelen behouden indien mogelijk hun vorige nummers. Zelfs als een onderdeel of merk identiek wordt met een ander onderdeel of merk, wordt het oorspronkelijke positienummer behouden.

U kunt in het model bijvoorbeeld twee verschillende merken hebben, B/1 en B/2. U wijzigt B/2 later zodat dit merk identiek is aan B/1. Als de optie Bewaar nummer indien mogelijk wordt gebruikt, behoudt B/2 het oorspronkelijke positienummer als u het model opnieuw nummert.

Synchronisatie met het hoofdmodel (opslaan-nummeren-opslaan)

Gebruik deze instelling wanneer u in de modus Multi-user werkt. Tekla Structures vergrendelt het hoofdmodel, slaat het op, nummert de onderdelen en slaat het model opnieuw op, zodat alle gebruikers kunnen doorwerken tijdens het nummeren.

Automatisch klonen

Als het hoofdonderdeel van een tekening wordt gewijzigd en daarom een nieuwe merknummer krijgt, wordt de bestaande tekening niet verwijderd maar automatisch toegewezen aan een ander hoofdonderdeel met hetzelfde merknummer.

Als er van het nieuwe merk nog geen tekening is, wordt de oorspronkelijke tekening automatisch gekloond om de wijzigingen in het gewijzigde merk door te voeren.

Gaten

De locatie en de grootte van gaten en het aantal gaten zijn van invloed op de nummering.

Onderdeelnaam

De onderdeelnaam is van invloed op de nummering

Oriëntatie ligger

De richting van liggers is van invloed op nummering van merken.

Oriëntatie kolom

De richting van kolommen is van invloed op nummering van merken.

Merknaam

De merknaam is van invloed op de nummering.

Fase merk

Alleen ingeschakeld als XS_​ENABLE_​PHASE_​OPTION_​IN_​NUMBERING is ingesteld op TRUE.

De merkfase is van invloed op de nummering.

Wapeningsstaven

Wapeningsstaven zijn van invloed op de nummering.

Instortvoorzieningen

Submerken zijn van invloed op de nummering van betonelementen.

Oppervlakte

De oppervlakte is van invloed op de nummering.

Lassen

Lassen zijn van invloed op de nummering.

Tolerantie

Onderdelen krijgen hetzelfde nummer als hun afmetingen minder afwijken dan de waarde die in dit veld is ingevoerd.

Merk sorteer volgorde

Raadpleeg Merken, betonelementen en staafmerken nummeren.

Familienummering

Raadpleeg Familienummers toewijzen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende