Een categorie uit de Organisator exporteren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een categorie uit de Organisator exporteren

U kunt categorieën uit de Organisator naar een bestand met een xml-indeling exporteren en de geëxporteerde categorieën in andere modellen gebruiken. U kunt de geselecteerde categorieën of alle locatiecategorieën, aangepaste categorieën en eigenschapscategorieën tegelijk exporteren. De Organisator maakt slechts één .category-exportbestand, zelfs als u mee meer dan één categorie per keer exporteert. Door categorieën te exporteren, bent u er zeker van dat u back-ups van de door u gemaakte categorieën hebt.

Voor informatie over hoe u de bedrijfs-, project- en systeemmappen met de Organisator kunt gebruiken, raadpleegt u Aangepaste standaardinstelling voor de Organisator.
 1. Als u de Organisator wilt openen, klikt u op het lint op Beheren en klikt u vervolgens op de Organisator.
 2. Selecteer één of meerdere categorieën.
 3. Klik op en selecteer Organisatorcategorieën exporteren.
 4. Definieer de exportinstellingen.
  1. Selecteer Alle categorieën of Geselecteerde categorieën met hun subcategorieën.
   • Locatiecategorieën exporteren: het hele project wordt geëxporteerd, zelfs als u alleen een subcategorie in het project selecteert, bijvoorbeeld een vloer.

   • Categorieën exporteren die met voorwaarden zijn gemaakt: de hele categoriestructuur wordt geëxporteerd. Als u een subcategorie selecteert, worden de hoofdcategorie en de andere subcategorieën uit de categoriestructuur ook geëxporteerd.

   • Eigenschappencategorieën exporteren: de hele categoriestructuur wordt geëxporteerd. Als u een subcategorie selecteert, worden de hoofdcategorie en de andere subcategorieën uit de categoriestructuur ook geëxporteerd.
   • Categorieën exporteren die handmatig zijn gemaakt: Alleen de geselecteerde categorie wordt geëxporteerd.

  2. Schakel het selectievakje De eigenschappen van de categorieën opnemen in om categorie-eigenschappen in de export op te nemen.
   • Als de voorwaarden in de categorie-eigenschappen een filter bevatten en u van plan bent de categorie in een ander model te gebruiken, moet het filter in dat model beschikbaar zijn. Anders heeft de categorie niet de juiste inhoud.

   • Als u De eigenschappen van de categorieën opnemen niet selecteert, wordt alleen de categorienaam geëxporteerd. De eigenschappentemplate wordt in de export als standaardtemplate ingesteld.

  3. Schakel het selectievakje De objecten opnemen in om de GUID's van de objecten in de export op te nemen.

   Als de geëxporteerde categorie in andere modellen wordt gebruikt, zijn de categorieën leeg.

  4. Schakel het selectievakje De categorieën vóór export synchroniseren in als u er zeker van wilt zijn dat de nieuwste modelwijzigingen in de export worden opgenomen.
 5. Klik op Bladeren om de doelmap te selecteren.

  De categorie wordt standaard naar de map \ProjectOrganizer in de huidige modelmap geëxporteerd.

 6. Klik op Exporteren.

  Als de categorie die u exporteert andere categorieën in de voorwaarden van de categorie-eigenschappen bevat en u deze andere categorieën niet bij de export hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Categoriestructuurreferenties exporteren weergegeven.

  1. De geldige referenties exporteren exporteert categorieën inclusief de regels die in de categorie zijn gedefinieerd.

   Deze optie wordt gedimd weergegeven als u de categorieën die in de voorwaarden voor export zijn gedefinieerd niet hebt geselecteerd. Klik op Annuleren en selecteer de categorie die moet worden geëxporteerd en de categorieën die in de voorwaarden moeten worden gebruikt. Als u dit doet, wordt het dialoogvenster Categoriestructuurreferenties exporteren helemaal niet weergegeven. Alle geëxporteerde categorieën worden nu geïmporteerd.

  2. Exporteren zonder referenties exporteert de object-GUID's in de categorieën als u het selectievakje De objecten opnemen in het dialoogvenster Categoriestructuur exporteren hebt ingeschakeld.

   Als u niet hebt geselecteerd dat de objecten moeten worden opgenomen, wordt alleen de categorienaam geëxporteerd. De Organisator behandelt deze categorie bij het importeren als een handmatig gemaakte categorie.

 7. Klik op OK.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende