Voorbeeld: Controlenummers gebruiken om de montagevolgorde aan te geven

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Voorbeeld: Controlenummers gebruiken om de montagevolgorde aan te geven

In dit voorbeeld ziet u hoe u controle nummers aan zes betonwanden toewijst. Aangezien vier van deze wanden dezelfde positie voor het betonelement hebben, kunt u op basis van hun positienummer geen duidelijk onderscheid maken tussen de betonelementen. Daarom krijgt elke wand een unieke identificatie waarmee de montagevolgorde voor de bouw wordt aangeduid. De montagevolgorde is ook van invloed op de volgorde van aflevering op de bouw. Wandnummer 1 moet bijvoorbeeld als eerste worden afgeleverd, omdat deze wand als eerste op de locatie wordt gemonteerd. Wandnummer 2 moet als tweede worden afgeleverd omdat deze wand als tweede wordt gemonteerd en zo verder.

De volgende afbeelding toont het gewenste eindresultaat.

Als eerste gemonteerd

Als tweede gemonteerd

Als derde gemonteerd

Als vierde gemonteerd

Als vijfde gemonteerd

Als zesde gemonteerd

Ga als volgt te werk om controle nummers aan de betonwanden toe te wijzen:

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Instellingen nummering > Controlenummers toewijzen om het dialoogvenster Maak controlenummers te openen.
 2. Selecteer de zes betonwanden.
 3. Definieer dat u alleen controlenummers aan onderdelen in de nummerreeks S met startnummer 1 wilt toewijzen.
  1. In de lijst Nummeren selecteert u Op nummering serie.
  2. In het vak Prefix voert u S in.
  3. In het vak Startnummer voert u 1 in.
 4. Definieer dat u de nummers 1–6 als de controlenummers voor deze betonwanden wilt gebruiken.
  1. In het vak Startnummer van controlenummers voert u 1 in.
  2. In het vak Waarde stap voert u 1 in.
 5. Definieer dat u eerst de wanden met identieke x-coördinaten wilt nummeren in de volgorde waarin ze op de positieve x-as worden weergegeven.
  1. Selecteer Z in de lijst Eerste richting.
  2. Selecteer X in de lijst Tweede richting.
 6. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
 7. Klik op Maken om de betonwanden te nummeren.

  Elke betonwand krijgt een uniek controle nummer, zoals u in de volgende afbeelding ziet.

  Tip:

  Als de controlenummers niet in het model worden weergegeven, wijzigt u de weergave-instellingen. Zie Controlenummers in het model weergeven voor meer informatie over de vereiste instellingen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende