Voorbeeld: Geselecteerde onderdeeltypen nummeren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Voorbeeld: Geselecteerde onderdeeltypen nummeren

Dit voorbeeld geeft weer hoe verschillende nummeringsinstellingen voor verschillende typen onderdelen kunnen worden gebruikt. We gebruiken één set nummeringsinstellingen voor stalen ankers en een andere voor stalen kolommen. Het commando Reeks van geselecteerde objecten nummeren nummert alle onderdelen die dezelfde merkprefix hebben.

Ankerstaven en kolommen nummeren:

 1. Maak stalen kolommen.
 2. Maak ankerstaven met het voorvoegsel AR van de nummeringserie en startnummer 1.

  Zorg ervoor dat deze nummeringserie verschilt van andere onderdelen of merken in het model.

 3. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Instellingen nummering > Instellingen nummering om het dialoogvenster Nummering instelling te openen.
 4. Controleer of het selectievakje voor Oriëntatie kolom niet is geselecteerd en klik vervolgens op Toepassen.

 5. Selecteer een van de ankers in het model.
 6. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Start nummeren > Reeks van geselecteerde objecten nummeren.

  Alle onderdelen met de AR-prefix en startnummer op 1 zijn genummerd.

 7. Wacht totdat de nummering van de ankers is voltooid.
 8. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Instellingen nummering > Instellingen nummering om het dialoogvenster Nummering instelling te openen.
 9. Schakel het selectievakje Oriëntatie kolom in en klik vervolgens op Toepassen.
 10. Selecteer een van de stalen kolommen in het model.
 11. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Start nummeren > Reeks van geselecteerde objecten nummeren.

  Alle kolommen die behoren tot dezelfde nummeringserie als de geselecteerde kolom, zijn genummerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende