Het model controleren en repareren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Het model controleren en repareren

Gebruik het commando Controleer en repareer om fouten en inconsistenties in de structuur van modelobjecten en de bibliotheekdatabase te controleren en te repareren (xslib). Door het model te controleren en te repareren kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat lege merken en ongebruikte punten en attributen worden verwijderd. Ongeldige relaties en hiërarchieën van objecten worden ook gecorrigeerd als het model wordt gerepareerd. We raden u aan om uw model regelmatig te controleren en te repareren om de consistentie en integriteit van uw databases in het model te bewaren.

 1. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer.
 2. Selecteer het juiste diagnosecommando.

  De fouten en inconsistenties in het model worden in een lijst weergegeven. Sommige van daarvan worden automatisch gecorrigeerd en sommige daarvan zijn waarschuwingen die u handmatig moet corrigeren.

  Als een profiel, materiaalkwaliteit, boutelement of merk, of wapening in de corresponderende database lijkt te ontbreken, kan uw Tekla Structures-omgeving of een databasebestand niet hetzelfde zijn als die van het oorspronkelijke model.

  Als er zich solid errors in de modelobjecten bevinden, worden deze fouten in de lijst weergegeven. De lijst wordt telkens wanneer u het commando Model controleren uitvoert bijgewerkt. (Solid errors worden ook in het logboekbestand TeklaStructures_<user>.log van de sessiehistorie vermeld.)

  De volgende tabel geeft de meest algemene fouten en inconsistenties weer die bij het controleren van het model werden gevonden.

  Diagnoseresultaat

  Beschrijving

  Actie vereist

  Leeg merk

  Het merk bevat geen objecten.

  1. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer.
  2. Klik onder Model op Model repareren om het merk te verwijderen.

  Ontbrekend merk

  Een onderdeel is niet in een merk opgenomen.

  1. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer.
  2. Klik onder Model op Model repareren om een merk te maken en het onderdeel erheen te verplaatsen.

  Foutief profiel

  Er is een onbekend profiel gevonden.

  1. Zorg ervoor dat u de juiste Tekla Structures-omgeving gebruikt.
  2. Gebruik de oorspronkelijke bestanden profdb.bin en profitab.inp van het model en sla deze in de modelmap op.
  3. Open het model opnieuw.

  Foutief materiaal

  Er is een onbekende materiaalkwaliteit gevonden.

  1. Zorg ervoor dat u de juiste Tekla Structures-omgeving gebruikt.
  2. Gebruik het oorspronkelijke bestand matdb.bin van het model en sla dit in de modelmap op.
  3. Open het model opnieuw.

  Foutieve bout

  Er is een onbekend boutelement of onbekende boutsamenstelling gevonden.

  1. Zorg ervoor dat u de juiste Tekla Structures-omgeving gebruikt.
  2. Gebruik de oorspronkelijke bestanden screwdb.db en assdb.db van het model en sla deze in de modelmap op.
  3. Open het model opnieuw.

  Foutieve wapeningsstaafgrootte of -kwaliteit

  Foutief wapeningsnet

  Er is wapening met ongeldige eigenschappen gevonden.

  1. Zorg ervoor dat u de juiste Tekla Structures-omgeving gebruikt.
  2. Gebruik de oorspronkelijke bestanden rebar_database.inp en mesh_database.inp van het model en sla deze in de modelmap op.
  3. Open het model opnieuw.

  Ongeldige staafgeometrie

  Er is wapening met een niet-gedefinieerde geometrie gevonden.

  Raadpleeg De geldigheid van wapeningsgeometrie controleren.

  Solid maken is mislukt

  Er is een modelobject met een ongeldige geometrie gevonden.

  1. Zorg ervoor dat u de juiste omgevings- en profielendatabasesbestanden van Tekla Structures gebruikt.

  2. Probeer het volgende:

  • Als er zich uitsnijdingen en/of fittingen in het object bevinden, moet u er een van of het object enigszins aanpassen.

  • Controleer de stortgeometrie.

  • Modelleer het object opnieuw.

  Als het model geen fouten of inconsistenties bevat, wordt een bericht op de statusbalk weergegeven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende